ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 14 iulie 2005privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005    Având în vedere necesitatea imperativă a existenţei şi funcţionării în domeniul resurselor minerale şi petroliere a unei autorităţi publice autonome care să asigure gestionarea eficientă şi durabilă a acestor bunuri,ţinând cont că autonomia acestei autorităţi publice reprezintă o condiţie principală de funcţionare imparţială,văzând că, prin efectul dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, autonomia acestei autorităţi publice centrale nu poate fi asigurată, împrejurare ce produce importante disfuncţionalităţi în reglementarea domeniului minier şi petrolier,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 8 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004.  +  Articolul IIÎncepând cu data prezentei ordonanţe de urgenţă, finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează pe bază de buget propriu prevăzut în anexă distinctă la bugetul de stat.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea nr. 511/2004, modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Octavian MoisescuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Gheorghe BuligaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 87.------------