ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 12 iulie 2005pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 19 iulie 2005    În scopul sprijinirii crescătorilor de vaci de lapte, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările ulterioare, s-a prevăzut acordarea unui ajutor financiar producătorilor de lapte pentru cantitatea de lapte livrat pentru procesare unităţilor specializate, care îndeplineşte condiţiile minime calitative ale standardului românesc în vigoare, respectiv STAS 2418-61.Cu toate că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările ulterioare, prevede posibilitatea indexării anuale a valorii subvenţiei, în funcţie de rata inflaţiei, din anul 2003 aceasta nu a mai suferit nici o modificare.Ţinând seama de necesitatea de a se reglementa această situaţie extraordinară, a cărei amânare nu mai poate fi prelungită, prezenta ordonanţă de urgenţă modifică în mod corespunzător dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările ulterioare.În lipsa prezentei reglementări, efectul scontat nu poate fi realizat, veniturile fermierilor nepermiţând restructurarea sectorului şi alinierea la cerinţele concurenţiale ale fermierilor comunitari în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2001, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea sprijinirii producătorilor de lapte se acordă stimulente în valoare de 0,155 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la operatori economici specializaţi în procesare, cu licenţă de fabricaţie, al cărui conţinut minim întruneşte condiţiile STAS 2418-61, care se recalculează la 3,5 unităţi de grăsime. (2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, în aceleaşi condiţii de calitate, de către producătorii de lapte din localităţile situate în zona montană este de 0,200 lei pentru fiecare litru de lapte livrat."  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru laptele livrat începând cu luna iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 77._____________