LEGE Nr. 121 din 11 decembrie 1995pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:- Ordonanţa Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 1 august 1995;- Ordonanţa Guvernului nr. 16/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe şi a unor amendamente la acorduri de împrumuturi externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 175 din 7 august 1995;- Ordonanţa Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă şi protecţia socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 29 august 1995;- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 august 1995, cu următoarele modificări:- articolele 3, 4, 5, 6, şi 7 se elimina.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCAN-----------------------