LEGE nr. 242 din 15 iulie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 mai 2005, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind desemnarea operatorului licenţiat al sistemuluide transport prin conducte al produselor petroliere"2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Economiei şi Comerţului va organiza procedura legală de concesionare a serviciului de transport prin conducte al produselor petroliere, benzinei şi motorinei."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 iulie 2005.Nr. 242.---------