HOTĂRÂRE nr. 663 din 7 iulie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 18 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 din 13 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 iulie 2005.Nr. 663.  +  AnexăNORMA 07/07/2005