ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 12 iulie 2005pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005    Potrivit art. 110 din Constituţia României, republicată, "Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) - respectiv, pe perioada interimatului - îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern".În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, "În cazul încetării mandatului sau, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege".Deşi teza ultimă a alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, instituie interdicţia pentru Guvern, pe perioada interimatului, de a emite ordonanţe (atât simple, cât şi de urgenţă) şi de a iniţia proiecte de lege, această interdicţie, care nu este prevăzută la art. 110 din Constituţia României, republicată, devine, practic, inaplicabilă în anumite situaţii dintre care pot fi enumerate, cu titlu de exemplu: a) adoptarea unor măsuri care sunt necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale; b) adoptarea unor reglementări în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea şi utilizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare; c) în cazul producerii unor evenimente ale căror efecte nu pot fi înlăturate decât prin măsuri stabilite de acte normative cu forţă juridică de lege.În aceste condiţii, este necesar ca Executivul, pe perioada interimatului, să poată promova acte normative cu putere juridică de lege, cel puţin pentru cele trei situaţii menţionate, cu totul excepţionale, a căror reglementare trebuie realizată în regim de urgenţă.Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe grave în cazurile în care Guvernul, pe perioada interimatului, nu ar putea interveni în plan legislativ pentru aceste situaţii, a căror reglementare impune promovarea unor acte normative cu putere juridică de lege.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul încetării mandatului sau, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege, cu excepţia celor care sunt necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România faţă de Uniunea Europeană şi alte organisme internaţionale, a celor necesare în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea şi utilizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi a celor necesare în cazul producerii unor evenimente ale căror efecte nu pot fi înlăturate decât prin măsuri stabilite de acte normative cu forţă juridică de lege."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul justiţiei,Maria Cristina Manda,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 76.-----------