DECRET nr. 324 din 17 octombrie 1985privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţa tehnica şi service pentru maşini, instalaţii şi utilaje pentru industria miniera
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 19 octombrie 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Activitatea de asistenţa tehnica la montaj, punerea în funcţiune, precum şi service-ul în termen de garanţie şi post-garanţie pentru maşinile, instalaţiile şi utilajele livrate pentru industria miniera prevăzute în anexa *, care face parte integrantă din prezentul decret, se asigura de unităţile Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi unităţile Ministerului Industriei Electrotehnice.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Centralei industriale de utilaj minier şi maşini de ridicat Timişoara, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Utilaj Greu, se completează cu un compartiment de asistenţa tehnica şi service, în subordinea directorului tehnic al centralei industriale, care va coordona şi răspunde de întreaga activitate de asistenţa tehnica la montaj şi punere în funcţiune, precum şi service-ul în termenul de garanţie pentru maşinile, instalaţiile şi utilajele pentru industria miniera, executate de unităţile Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi Ministerului Industriei Electrotehnice.  +  Articolul 3Compartimentul asistenţa tehnica şi service se va organiza potrivit art. 9 şi 10 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice şi va coordona activitatea de asistenţa tehnica şi service pe ansamblul centralei prin secţia de asistenţa tehnica şi service din cadrul Întreprinderii mecanice Timişoara.  +  Articolul 4Întreprinderea-antrepriza de montaj şi service pentru automatizări şi telecomunicaţii Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de echipamente de automatizări Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Electrotehnice, executa, pe bază de contract, lucrările de montare a echipamentelor de automatizare, electrotehnice şi electronice, precum şi lucrările de asistenţa tehnica şi service în termenul de garanţie şi post-garanţie.  +  Articolul 5Regimul de lucru al personalului muncitor din cadrul secţiei şi al atelierelor de asistenţa tehnica şi service pe durata executării lucrărilor de montaj, punere în funcţiune şi pentru perioada de garanţie şi post-garanţie va fi acelaşi ca cel aprobat unităţilor de construcţii ale beneficiarului căruia îi acorda asistenţa tehnica.  +  Articolul 6Secţia de asistenţa tehnica şi service din cadrul Întreprinderii mecanice Timişoara, prin atelierele şi formatiile de lucru din componenta sa, va fi organizată cu personal din zona şi îşi va desfăşura activitatea în principalele bazine miniere, care se vor stabili de Ministerul Minelor şi Ministerul Industriei de Utilaj Greu.  +  Articolul 7Întreprinderea mecanică Timişoara se doteaza cu 3 autoutilitare şi 2 autoturisme de teren pentru activitatea de service şi Întreprinderea-antrepriza de montaj şi service pentru automatizări şi telecomunicaţii Bucureşti se doteaza cu 2 autoturisme de teren pentru activitatea de service, completindu-se corespunzător anexele la Decretul nr. 277/1979, pentru Ministerul Industriei de Utilaj Greu şi Ministerul Industriei Electrotehnice.  +  Articolul 8Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor de plan economici şi financiari aprobaţi Ministerului Industriei de Utilaj Greu pe anul 1985. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.---------------