ORDIN nr. 889 din 24 iunie 2005privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 iulie 2005    În baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 316/1991 privind normele de lucru şi normele privind sarcinile aparatului de control financiar.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 iunie 2005.Nr. 889.  +  AnexăNORMA 24/06/2005