ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005    Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atrage răspunderea conform legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 712.  +  AnexăDISPOZITIE 23/06/2005