HOTĂRÂRE nr. 630 din 29 iunie 2005pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 81 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este identic celui prevăzut de Protocolul adiţional nr. I din 10 iunie 1977 la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale şi constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.  +  Articolul 2 (1) Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este destinat identificării organismelor de protecţie civilă, a personalului, clădirilor şi materialelor aparţinând acestora, atunci când, pe timp de război, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii sarcinilor de protecţie civilă. (2) Adăposturile puse la dispoziţia populaţiei civile se identifică prin intermediul aceluiaşi semn distinctiv. (3) Atunci când este utilizat, semnul distinctiv trebuie să fie suficient de mare, potrivit împrejurărilor, şi să fie vizibil din toate direcţiile posibile şi cât mai de departe.  +  Articolul 3În timp de pace semnul descris la art. 1 este utilizat pentru identificarea serviciilor de protecţie civilă.  +  Articolul 4Semnul distinctiv al protecţiei civile va fi marcat în mod vizibil pe clădirile, elementele importante ale materialelor şi mijloacele de transport aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate acestuia.  +  Articolul 5Uniforma şi echipamentul de protecţie ale personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile vor fi prevăzute cu semnul distinctiv specific.  +  Articolul 6 (1) Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile va fi marcat şi pe cărţile de identitate care atestă statutul personalului civil din cadrul protecţiei civile şi prin intermediul cărora acesta se face recunoscut în caz de război. (2) Modelul cărţii de identitate a personalului protecţiei civile este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 630.  +  Anexa Model de carte de identitate apersonalului protecţiei civile (format 74 mm x 105 mm) ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR CARTEA DE IDENTITATE a personalului protecţiei civile Numele ...................................................................... Prenumele ................................................................... Data naşterii ............................................................... Nr. de înmatriculare ........................................................ Titularul prezentei cărţi este protejat de convenţiile de la Geneva din 12august 1949 şi de Protocolul adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august1949 referitor la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale(Protocol I) în calitate de .................................................... Data emiterii ...................... cartea nr. ............................. Semnătura autorităţii care a eliberat cartea Data de expirare ........................                         Verso la cartea de identitate........................................ Talia Ochii Părul........................................ Alte semne distinctive sau informaţii ....................................................................................................................... Arme deţinute ............................................................... FOTOGRAFIA TITULARULUI Ştampila Semnătura titularului ---------