DECRET nr. 86 din 30 martie 1950privitor la reglementarea eliberării certificatelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 1 aprilie 1950     +  Articolul 1Organele puterii şi administraţiei de Stat, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiunile economice ale Statului, cooperatiste, precum şi organizaţiunile cu caracter obştesc, vor elibera certificate numai în cazurile cînd situaţiunile sau datele a căror adeverire se cere, rezolva din scriptele acestora.  +  Articolul 2Sfaturile Populare comunale, în circumscripţia cărora domiciliază petitionarii, vor putea elibera certificate, pentru atestarea unor sancţiuni ce rezultă din actele prezentate de aceştia, dacă sînt emise în conformitate cu legea, retinind copii simple de pe acte.  +  Articolul 3În cazurile, în care organele puterii şi administraţiei de Stat, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice ale Statului, cooperativele, precum şi organizaţiunile cu caracter obştesc, au nevoie de stabilirea unor sancţiuni care, în mod obişnuit, nu se consemnează în scripte, ca: atitudinea politica, buna purtare, neconvietuirea în concubinaj şi alte asemenea, este oprit a se cere prezentarea de certificate, cu excepţia celor medicale, cei în cauza fiind obligaţi să depună declaraţii privitoare la situaţiile respective.Cei care vor face, cu buna ştiinţa, declaraţiuni neadevărate, sînt supuşi sancţiunilor prevăzute în art. 401 cod penal.  +  Articolul 4Dispoziţiunile prezentului decret sînt aplicabile deopotrivă şi dovezilor, precum şi adeverintelor, de orice fel.  +  Articolul 5Orice dispoziţiuni contrare decretului de faţa, se abroga.--------------------