LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1) încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri."2. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună."3. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 34, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv judeţene."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 5 iulie 2005.Nr. 216.------------