LEGE nr. 207 din 29 iunie 2005pentru declararea ca oraş a comunei Chitila, judeţul Ilfov
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Chitila, judeţul Ilfov, se declară oraş. (2) Localităţile componente ale comunei Chitila sunt Chitila şi Rudeni.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 207.------------