LEGE nr. 202 din 23 iunie 2005pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 21 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării, în cazurile prevăzute la alin. (3), sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile prevăzute la alin. (5), şi este valabil 6 luni de la data primirii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢiLOR ADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 202.----------