ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005    Datorită duratei diferitelor forme de pregătire pe care absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior le urmează, o mare parte din candidaţii selecţionaţi în vederea încadrării nu au efectuat serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.Necesitatea încadrării de personal cu pregătire universitară a determinat instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale să analizeze oportunitatea lărgirii bazei de selecţie şi în rândul celor care nu au îndeplinit serviciul militar.Menţinerea condiţiei ca bărbaţii selecţionaţi pentru a deveni ofiţeri să aibă serviciul militar îndeplinit, impusă prin Statutul cadrelor militare, a limitat posibilităţile de încadrare a unor specialişti în domenii de activitate pentru care instituţiile militare de învăţământ nu organizează forme de pregătire.De asemenea, în anumite activităţi condiţia îndeplinirii serviciului militar pentru chemarea în activitate în corpul subofiţerilor nu este relevantă drept criteriu de selecţie, conducătorul instituţiei putând fi abilitat prin ordin intern să stabilească cerinţele de recrutare a personalului în funcţie de priorităţile impuse de specificul activităţii.Situaţia extraordinară care impune modificarea textului Legii nr. 80/1995 prin ordonanţă de urgenţă este dată de restrângerea semnificativă, iar în unele situaţii de blocarea posibilităţilor de selecţie a specialiştilor cu pregătire superioară, ceea ce conduce la disfuncţii în procesul de reformă instituţională şi de întreţinere a personalului ministerelor şi instituţiilor componente ale sistemului de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Ofiţerii în activitate provin din: a) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 37 lit. c); b) absolvenţi ai anului IV din instituţiile militare de învăţământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani; c) absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimişi la studii de către Ministerul Apărării Naţionale; d) ofiţeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; e) maiştri militari şi subofiţeri în activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de învăţământ superior, cu profil corespunzător specialităţilor militare, care au vârsta de cel mult 35 de ani; f) maiştri militari şi subofiţeri care, în timp de război, îndeplinesc cel puţin 3 luni, cu rezultate foarte bune şi bune, funcţii prevăzute a fi încadrate cu ofiţeri în unităţile militare aflate în zona acţiunilor militare; g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care sunt absolvente cu diplomă de licenţă ale unei instituţii de învăţământ superior. Pentru chemarea în activitate, în anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor în cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit; h) maiştri militari şi subofiţeri în activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor militare de învăţământ superior."2. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Subofiţerii în activitate provin din: a) absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea subofiţerilor; b) militari angajaţi pe bază de contract care au promovat testele de aptitudini şi concursul sau examenul susţinut în acest scop şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; c) subofiţeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, în vederea chemării sau rechemării în activitate; d) gradaţi care, în timp de război, îndeplinesc cu rezultate bune, cel puţin 3 luni, funcţii prevăzute a fi încadrate cu subofiţeri în unităţile militare aflate în zona acţiunilor militare; e) militari angajaţi pe bază de contract care au absolvit cursul de formare subofiţeri în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; f) militari angajaţi pe bază de contract, absolvenţi ai şcolilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialităţilor militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filieră directă şi indirectă; g) persoane care au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale şi care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior. Pentru chemarea în activitate, în anumite arme sau servicii şi specialităţi militare, stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor în cauză, bărbaţii trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, prin trimiterea la art. 36 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 36 lit. g) şi h), prin trimiterea la art. 36 alin. 2 lit. a) se înţelege trimiterea la art. 36 lit. g), iar prin trimiterea la art. 40 alin. 2 se înţelege trimiterea la art. 40 lit. g).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Niculaie GoiaDirectorul Serviciului Român de Informaţii,Alexandru Radu TimofteDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Tudor TănaseDirectorul Serviciului de Protecţie şi Pază,Gabriel NaghiBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 60.---------