ORDIN Nr. 106 din 24 ianuarie 1995de aprobare a Normelor privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate în conformitate cu reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 1 februarie 1995    Ministru de stat, ministrul finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 15/1994, precum şi ale pct. 6 lit. o) din precizările privind măsurile referitoare la întocmirea bilanţurilor contabile pe anul 1994 la agenţii economici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 3/1995, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, emite următorul ordin: 1. Se aprobă Normele privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate în conformitate cu reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994. 2. Prevederile din prezentele norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1995, în corelatie cu data de aplicare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 500/1994. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------