LEGE Nr. 106 din 16 noiembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 21 noiembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, cu următoarele modificări:1. Articolul 6 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Vînzarea timbrului judiciar se face de către instituţiile şi notarii publici prevăzuţi la art. 1 sau prin unităţi autorizate sa vinda timbre fiscale, pe bază de convenţie, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia."2. Articolul 8 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie, precum şi pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrări de specialitate din ţara şi din străinătate, de sisteme moderne de informatizare, precum şi pentru acordarea de stimulente pentru magistraţi, asimilaţii acestora şi personalul auxiliar."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE---------------------