DECRET nr. 149 din 22 mai 1985pentru ratificarea unor tratate internaţionale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 25 mai 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul general de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnica dintre Republica Socialistă România şi Jamahiria Arabă Libiana Populara Socialistă, semnat la Tripoli la 6 martie 1985.  +  Articolul 2Se ratifica Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 19 octombrie 1984.  +  Articolul 3Republica Socialistă România adera la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internationala, încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975.La depunerea instrumentului de aderare se va face următoarea rezerva:"Republica Socialistă România declara că nu se considera legată de prevederile art. 13 din acord, potrivit cărora orice diferend între părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord, pe care părţile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus arbitrajului spre soluţionare, la cererea oricăreia dintre părţile contractante interesate.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende vor putea fi supuse arbitrajului, spre soluţionare, numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu."  +  Articolul 4Se accepta amendamentul la articolul VI alineatul A. 1 din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, aprobat de Conferinţa generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica prin Rezoluţia nr. 422 din 27 septembrie 1984.ACORD 06/03/1985CONVENTIE 19/10/1984ACORD 15/11/1975  +  AMENDAMENTla articolul VI din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia AtomicaAlineatul A.1. se înlocuieşte cu textul următor:"1. Consiliul guvernatorilor, căruia îi expira mandatul, desemnează ca membri ai consiliului pe cei zece membri ai agenţiei, cei mai avansati în domeniul tehnologiei energiei atomice, inclusiv al producţiei de materii brute, şi pe membrul cel mai avansat în domeniul tehnologiei energiei atomice, inclusiv al producţiei de materii brute, din fiecare dintre regiunile următoare care nu sînt reprezentate de cei zece membri menţionaţi mai sus:1. America de Nord2. America Latina3. Europa Occidentala4. Europa Rasariteana5. Africa şi Orientul Mijlociu6. Asia de Sud7. Asia de Sud-Est şi Pacificul8. Extremul Orient."--------------------