ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 2005-2006, prin care atribuţiile secretarului general al Ministerului Administraţiei şi Internelor au crescut,luând în considerare faptul că în forma actuală a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor nu se asigură secretarului general o salarizare conformă cu complexitatea şi gradul de răspundere ale funcţiei ocupate,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca salarizarea acestuia să se facă ţinând cont de noile atribuţii ce revin secretarului general al Ministerului Administraţiei şi Internelor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPunctul 1 din capitolul A.2 "Înalţi funcţionari publici" din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    "1.Secretar generalA-----7,80"
   +  Articolul IIAplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se face în limita bugetului aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 57.--------