ORDIN nr. 418 din 2 iunie 2005pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 28 iunie 2005    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. i), x) şi z) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În scopul evaluării trofeelor de vânat într-o concepţie unitară, se aprobă metodologia de evaluare a trofeelor de vânat provenite de la toate speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, purtătoare de trofee din România, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului (CIC). (2) Metodologia de evaluare a trofeelor de vânat, pentru fiecare specie de faună sălbatică de interes cinegetic purtătoare de trofee, este prevăzută în anexele nr. 1-25 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea trofeelor de vânat se face prin întocmirea fişelor de evaluare, după modelele prezentate în anexele nr. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 şi 22, de către comisiile de evaluare a trofeelor de vânat, pentru toate exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic purtătoare de trofee de vânat, recoltate de pe fondurile de vânătoare din România. (2) Întocmirea fişelor de evaluare se face de către comisiile de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu instrucţiunile tehnice privind evaluarea trofeelor de vânat, prevăzute în anexele nr. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 şi 23. (3) Încadrarea trofeelor de vânat, în funcţie de punctajul obţinut în urma evaluării, în categoria trofeelor de vânat medaliabile este prevăzută în anexa nr. 24.  +  Articolul 3Punctajul obţinut în urma evaluării oricărui trofeu de vânat, înscris în fişa de evaluare, se completează în Certificatul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 25, şi constituie unul dintre documentele legale de provenienţă a trofeului respectiv.  +  Articolul 4Gestionarii fondurilor de vânătoare şi membrii comisiilor de evaluare a trofeelor de vânat aplică prevederile prezentului ordin, iar inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică modul aplicării şi respectării lor.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 379/2003 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 10 iunie 2003.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-25 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare de către organismul de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statBucureşti, 2 iunie 2005.Nr. 418.----------