LEGE Nr. 105 din 16 noiembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 21 noiembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu următoarele modificări:- Articolul 1 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Taxele de timbru prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde se desfăşoară activitatea notarială."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 septembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE---------------------