ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 iunie 2005pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 28 iunie 2005    Având în vedere imposibilitatea juridică şi materială a aplicării imediate a unor instituţii prevăzute în noul Cod penal şi în Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, care urmau să între în vigoare la data de 29 iunie 2005, datorată necorelărilor existente atât între unele dispoziţii ale noului Cod penal, cât şi între dispoziţiile acestuia şi cele cuprinse în alte legi, având în vedere, de asemenea, necesitatea operării unor modificări structurale ale bazei materiale şi a dezvoltării unei baze umane solide, care vor constitui premise ale funcţionării unei reforme coordonate în materie penală,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 512. - Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 97 din Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006."  +  Articolul IIILegea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cu rectificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 58.___________