ORDIN nr. 665 din 30 mai 2005pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 21 iunie 2005    Având în vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 30 mai 2005.Nr. 665.  +  AnexăREGULAMENT 30/05/2005