ORDIN nr. 3.108 din 14 iunie 2005pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 iunie 2005    Ţinând seama de dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se pun în aplicare Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Secretarul general şi Direcţia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Nicolae Eugen CrişanBucureşti, 14 iunie 2005.Nr. 3.108.  +  AnexăNORMA 14/06/2005