ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 iunie 2005pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 iunie 2005    Având în vedere că prin revizuirea Constituţiei au fost eliminate atribuţiile jurisdicţionale din competenţa Curţii de Conturi a României, urmând ca, în condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti specializate şi, faţă de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2004, care prevăd că până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti ordinare, judecătorii financiari din cadrul fostelor instanţe financiare ale Curţii de Conturi au fost deja preluaţi de instanţele de drept comun. Întrucât preluarea procurorilor financiari urma să fie făcută de Ministerul Public, conform art. 8 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, şi având în vedere situaţia profesională critică a procurorilor financiari, a căror legitimitate la soluţionarea cauzelor de către instanţele judecătoreşti este din ce în ce mai des contestată, această preluare a devenit o necesitate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Procurorii financiari, procurorii financiari inspectori şi procurorul general financiar, în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt preluaţi de Ministerul Public, potrivit procedurii prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2004. (2) După preluare, procurorii care au îndeplinit funcţiile de procuror general financiar, procuror financiar inspector şi procuror financiar vor exercita şi atribuţiile prevăzute prin Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la reorganizarea Curţii de Conturi prin lege organică.  +  Articolul 2Personalul auxiliar de specialitate este preluat potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2004.  +  Articolul 3 (1) Numărul de posturi pentru Ministerul Public se suplimentează cu 102 prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi al Curţii de Conturi. (2) Pentru anul 2005 cheltuielile de personal aferente numărului de posturi suplimentar prevăzut la alin. (1) se asigură prin diminuarea bugetului aprobat Curţii de Conturi şi prin majorarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Public. (3) Se abilitează Ministerul Public şi Curtea de Conturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor şi a cheltuielilor salariale.  +  Articolul 4 (1) Bunurile mobile pe care personalul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă le-a folosit în exercitarea atribuţiilor sale se transmit, pe bază de protocol de predare-primire, Ministerului Public. (2) Până la identificarea unor imobile corespunzătoare pentru funcţionarea personalului prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta continuă să îşi desfăşoare activitatea în sediile actuale.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în structura bugetelor aprobate pe anul 2005 Curţii de Conturi şi Ministerului Public, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 15 iunie 2005.Nr. 53.____________