LEGE nr. 187 din 15 iunie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 23 iunie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 aprilie 2005, cu următoarele modificări:1. La punctul 3 al articolului I, alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea înscrierilor.2. La punctul 4 al articolului I, alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 15 iunie 2005.Nr. 187.-------