HOTĂRÂRE nr. 531 din 9 iunie 2005privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 23 iunie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 40%, cu obligaţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Şeful Oficiului Central de Statpentru Probleme Speciale,Petru Panăp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 531.______________