CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE*) din 15 octombrie 1985adoptată la Strasbourg
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997  Notă
  Ratificată prin LEGEA nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
  *) Traducere.
  PREAMBUL
  Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Carte,considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa între membrii săi, pentru a ocroti și pentru a promova idealurile și principiile care reprezinta patrimoniul lor comun,considerand ca unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este incheierea de acorduri în domeniul administrativ,considerand ca autoritățile administrației publice locale reprezinta unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,considerand ca dreptul cetatenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei,convinse ca, la nivel local, acest drept poate fi exercitat în modul cel mai direct,convinse ca existenta autorităților administrației publice locale imputernicite cu responsabilității efective permite o administratie, în acelasi timp, eficienta și apropiata de cetățeni,constiente de faptul ca apararea și intarirea autonomiei locale în diferitele tari ale Europei reprezinta o contribuție importanța la edificarea unei Europe fondate pe principiile democratiei și ale descentralizarii puterii,afirmand ca aceasta presupune existenta de autorități ale administrației publice locale inzestrate cu organe decizionale, constituite democratic și beneficiind de o larga autonomie în ceea ce priveste competentele, modalitatile de a le exercita și mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii lor,au convenit asupra celor ce urmeaza:  +  Articolul 1Părțile contractante se angajează să se considere legate de articolele urmatoare, în modalitatea și în măsura prevăzute la art. 12 din prezenta Carta.  +  Partea I  +  Articolul 2Fundamentarea constituțională și legala a autonomiei localePrincipiul autonomiei locale trebuie să fie recunoscut în legislatia interna și, pe cat posibil, în Constitutie.  +  Articolul 3Conceptul de autonomie locala1. Prin autonomie locala se înțelege dreptul și capacitatea efectiva ale autorităților administrației publice locale de a solutiona și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populatiei locale, o parte importanța a treburilor publice.2. Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri aleși prin vot liber, secret, egal, direct și universal, care pot dispune de organe executive și deliberative care raspund în fața lor. Aceasta dispoziție nu aduce atingere, în nici un fel, posibilității de a recurge la adunări cetățenești, referendum sau orice alta forma de participare directa a cetatenilor, acolo unde aceasta este permisa de lege.  +  Articolul 4Intinderea autonomiei locale1. Competentele de baza ale autorităților administrației publice locale sunt prevăzute de Constitutie sau de lege. Totusi aceasta dispoziție nu împiedica atribuirea unor competente autorităților administrației publice locale, în scopuri specifice și în conformitate cu legea.2. Autorităților administrației publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplina de a-și exercită inițiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorități.3. Exercitiul responsabilitatilor publice trebuie, de maniera generală, sa revina, de preferinta, acelor autorități care sunt cele mai apropiate de cetățeni. La atribuirea unei responsabilității către o alta autoritate trebuie să se tina seama de amploarea și de natura sarcinii, precum și de cerințele de eficienta și economie.4. Competentele atribuite autorităților administrației publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline și exclusive. Ele nu pot fi puse în cauza sau limitate de către o alta autoritate centrala sau regionala, decat în cazurile prevăzute de lege.5. În cazul delegării competentelor de către o autoritate centrala sau regionala, autoritățile administrației publice locale trebuie să beneficieze, pe cat posibil, de libertatea de a adapta actiunea lor la condițiile locale.6. Autoritățile administrației publice locale trebuie să fie consultate, pe cat posibil, în timp util și în mod adecvat, în cursul procesului de planificare și de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct.  +  Articolul 5Protectia limitelor teritoriale ale unităților administrativ-teritorialePentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivitatile locale în cauza trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite.  +  Articolul 6Concordanta structurilor și mijloacelor administrative cu sarcinile autorităților administrației publice locale1. Fără a aduce atingere dispozițiilor generale prevăzute de lege, autoritățile administrației publice locale trebuie să poată stabili, ele insele, structurile lor administrative interne, în vederea adaptarii acestora la nevoile lor specifice și asigurarii unei gestiuni eficiente.2. Statutul personalului autorităților administrației publice locale trebuie să permită o recrutare de calitate, fondata pe principii de merit și de competența; vor fi prevăzute, în acest scop, condiții adecvate privind pregătirea, remunerarea și afirmarea profesionala.  +  Articolul 7Condițiile de exercitare a responsabilitatilor la nivel local1. Statutul alesilor locali trebuie să asigure liberul exercitiu al mandatului lor.2. Acesta trebuie să permită o compensatie financiară adecvata pentru cheltuielile efectuate în legătură cu exercitarea mandatului lor, precum și, dacă este cazul, o compensatie adecvata pentru câștigul pierdut sau remuneratii pentru munca depusa și o asigurare sociala aferenta.3. Functiile și activitățile incompatibile cu mandatul de ales local nu pot fi stabilite decat prin lege sau pe baza principiilor juridice fundamentale.  +  Articolul 8Controlul administrativ al activității autorităților administrației publice locale1. Orice control administrativ asupra activității autorităților administrației publice locale nu poate fi exercitat decat în formele și în cazurile prevăzute de Constitutie sau de lege.2. Orice control administrativ asupra activității autorităților administrației publice locale nu trebuie să priveasca, în mod normal, decat asigurarea respectarii legalității și a principiilor constitutionale. Controlul administrativ poate totusi sa includa un control de oportunitate, exercitat de către autoritățile ierarhic superioare, în ceea ce priveste sarcinile a caror executare este delegata administrației publice locale.3. Controlul administrativ asupra activității autorităților administrației publice locale trebuie exercitat cu respectarea unei proportionalitati între amploarea interventiei autorității de control și importanța intereselor pe care aceasta înțelege să le protejeze.  +  Articolul 9Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale1. În cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor.2. Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie proportionale cu competentele prevăzute de Constitutie sau de lege.3. Cel puțin o parte dintre resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să provina din taxele și impozitele locale, al caror nivel acestea au competența sa îl stabileasca în limitele legale.4. Sistemele de prelevare pe care se bazeaza resursele de care dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie de natura suficient de diversificata și evolutiva pentru a le permite să urmeze practic, pe cat posibil, evolutia reala a costurilor exercitarii competentelor acestora.5. Protejarea unităților administrativ-teritoriale cu o situație mai grea din punct de vedere financiar necesita instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate sa corecteze efectele repartitiei inegale a resurselor potentiale de finanțare, precum și a sarcinilor fiscale care le incumba. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebuie să restranga libertatea de optiune a autorităților administrației publice locale în sfera lor de competența.6. Autoritățile administrației publice locale trebuie să fie consultate, de o maniera adecvata, asupra modalitatilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin.7. Subventiile alocate unităților administrativ-teritoriale trebuie, pe cat posibil, sa nu fie destinate finantarii unor proiecte specifice. Alocarea de subventii nu trebuie să aduca atingere libertatii fundamentale a politicilor autorităților administrației publice locale în domeniul lor de competența.8. În scopul finantarii cheltuielilor lor de investitii, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate cu legea, la piața naționala a capitalurilor.  +  Articolul 10Dreptul de asociere al autorităților administrației publice locale1. Autoritățile administrației publice locale au dreptul, în exercitarea competentelor lor, de a coopera și de a se asocia, în condițiile legii, cu alte autorități ale administrației publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.2. Dreptul autorităților administrației publice locale de a adera la o asociație pentru protectia și promovarea intereselor lor comune și acela de a adera la o asociație internationala de autorități administrative publice locale trebuie să fie recunoscut în fiecare stat.3. Autoritățile administrației publice locale pot sa coopereze, în condițiile prevăzute de lege, cu autoritățile administrației publice locale ale altor state.  +  Articolul 11Protectia legala a autonomiei localeAutoritățile administrației publice locale trebuie să dispună de dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, în scopul asigurarii liberului exercitiu al competentelor lor și al respectului principiilor de autonomie locala care sunt prevăzute de Constitutie sau de legislatia interna.  +  Partea A II-A Dispozitii diverse  +  Articolul 12AngajamenteFiecare parte contractantă se angajează să se considere legata de cel puțin 20 de paragrafe din partea I a Cartei, dintre care cel puțin zece, alese dintre paragrafele urmatoare:– articolul 2– articolul 3 paragrafele 1 și 2– articolul 4 paragrafele 1, 2 și 4– articolul 5– articolul 7 paragraful 1– articolul 8 paragraful 2– articolul 9 paragrafele 1, 2 și 3– articolul 10 paragraful 1– articolul 11.2. Fiecare parte contractantă, în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, notifica secretarului general al Consiliului Europei paragrafele alese în conformitate cu dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol.3. Fiecare parte contractantă poate, în orice moment ulterior, sa notifice secretarului general ca se considera legata de orice alt paragraf din prezenta Carta, pe care ea nu l-a acceptat inca, conform dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrantă a ratificarii, acceptarii sau aprobării de către partea contractantă care a facut notificarea și vor avea aceleasi efecte din prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 13Autoritățile administrației publice locale la care se aplică CartaPrincipiile de autonomie locala prevăzute în prezenta Carta se aplică tuturor categoriilor de autorități ale administrației publice locale, care exista pe teritoriul părții contractante. Orice parte contractantă poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sa indice categoriile la care înțelege sa limiteze campul de aplicare sau pe care înțelege să le excluda din campul de aplicare a prezentei Carte. Ea poate, de asemenea, sa includa alte categorii de autorități ale administrației publice locale sau regionale în campul de aplicare a Cartei, pe calea notificarii ulterioare către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 14Comunicarea informațiilorFiecare parte contractantă transmite secretarului general al Consiliului Europei orice informatie pertinenta privitoare la prevederile legale și la alte măsuri pe care le-a luat în scopul de a se conforma dispozițiilor prezentei Carte.  +  Partea A III-A  +  Articolul 15Semnare, ratificare, intrare în vigoare1. Prezenta Carta este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.2. Prezenta Carta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care patru state membre ale Consiliului Europei vor exprima consimtamantul lor de a fi legate prin Carta, conform dispozițiilor paragrafului precedent.3. Pentru orice stat membru care își va exprima ulterior consimtamantul sau de a fi legat de prevederile Cartei, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 16Clauze teritoriale1. Orice stat poate, în momentul semnarii sau în momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezenta Carta.2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentei Carte la orice teritoriu desemnat în declaratie. Carta va intra în vigoare, în ceea ce priveste acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii declarației de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Orice declaratie facuta în virtutea celor două paragrafe precedente poate fi retrasa, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat prin aceasta declaratie, prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de către secretarul general.  +  Articolul 17Denuntare1. Nici o parte contractantă nu poate denunta prezenta Carta inaintea expirarii unei perioade de 5 ani de la data la care Carta a intrat în vigoare în ceea ce o priveste. Un preaviz de 6 luni va fi notificat secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare nu afectează validitatea Cartei față de celelalte părți contractante, sub rezerva ca numărul acestora sa nu fie niciodata mai mic de patru.2. Orice parte contractantă poate, conform dispozițiilor enuntate în paragraful precedent, sa denunte orice paragraf din partea I a Cartei pe care l-a acceptat, cu rezerva ca numărul și categoria paragrafelor de care aceasta parte contractantă este legata sa ramana conforme cu dispozitiile art. 12 paragraful 1. Orice parte contractantă care, ca urmare a denuntarii unui paragraf, nu se mai conformeaza dispozițiilor art. 12 paragraful 1 va fi considerata ca a denuntat Carta insasi.  +  Articolul 18NotificariSecretarul general al Consiliului Europei notifica statelor membre ale Consiliului Europei:a) orice semnare;b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;c) orice data de intrare în vigoare a prezentei Carte, conform prevederilor art. 15 din Carta;d) orice notificare primita în aplicarea prevederilor art. 12 paragrafele 2 și 3;e) orice notificare primita în aplicarea prevederilor art. 13;f) orice alt act, notificare sau declaratie în legătură cu prezenta Carta.În considerarea celor de mai sus, subsemnatii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezenta Carta.Întocmită la Strasbourg la 15 octombrie 1985, în limbile franceza și engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata de pe aceasta fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.-------