TRATAT din 25 aprilie 2005dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 1 iunie 2005  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 157 din 24 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.
  AA 1/2/05REV2TRATATUL DE ADERARE:  +  CUPRINSPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană: CUPRINS.  +  CUPRINSA. Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană ......................................B. Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană ................ Partea întâi: Principii ................................................ Partea a doua: Adaptari ale Constituției ................................ Titlul I: Dispoziții instituționale .................................. Titlul II: Alte adaptari .............................................. Partea a treia: Dispoziții permanente .................................... Titlul I: Adaptari ale actelor adoptate de instituții ................ Titlul II: Alte dispoziții ............................................ Partea a patra: Dispoziții temporare ..................................... Titlul I: Măsuri tranzitorii ......................................... Titlul II: Dispoziții instituționale .................................. Titlul III: Dispoziții financiare ...................................... Titlul IV: Alte dispoziții ............................................ Partea a cincea: Dispoziții privind punerea în aplicare a prezentului protocol ..................................... Titlul I: Compunerea instituțiilor și organelor ...................... Titlul II: Aplicabilitatea actelor instituțiilor ......................Titlul III: Dispoziții finale .......................................... Anexe Anexa I: Lista convențiilor și protocoalelor la care Bulgaria și România devin părți la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (3) din protocol] .....................................Anexa II: Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum și actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină obligatorii și aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din protocol] .............................. Anexa III: Lista menționată la articolul 16 din protocol: adaptari ale actelor adoptate de instituții ..................................1. Dreptul societăților comerciale .............................. Drepturile de proprietate industriala .......................I. Marca de comerț comunitara .............................II. Certificatele suplimentare de protecție ................III. Desenele și modelele industriale comunitare ............2. Agricultura ..........................................................3. Politica în domeniul transporturilor .................................4. Impozitarea .......................................................... Anexa IV: Lista menționată la articolul 17 din protocol: adaptari suplimentare ale actelor adoptate de instituții ................. Agricultura .....................................................A. Legislația agricolă ..........................................B. Legislația veterinara și fitosanitara ........................ Anexa V: Lista menționată la articolul 18 din protocol: alte dispoziții permanente ......................................................1. Dreptul societăților comerciale ..............................2. Politica în domeniul concurentei .............................3. Agricultura ..................................................4. Uniunea vamală ............................................... Apendicele la anexa V ........................................... Anexa VI: Lista menționată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind Bulgaria ................................................1. Libera circulație a persoanelor ...............................2. Libera circulație a serviciilor ..............................3. Libera circulație a capitalurilor ............................4. Agricultura ..................................................A. Legislația agricolă .......................................B. Legislația veterinara și fitosanitara .....................5. Politica în domeniul transporturilor .........................6. Impozitarea ..................................................7. Politica socială și ocuparea forței de muncă .................8. Energia ......................................................9. Telecomunicatiile și tehnologia informatiei ..................10. Mediul .......................................................A. Calitatea aerului .........................................B. Managementul deșeurilor ...................................C. Calitatea apei ............................................D. Poluarea industriala și managementul riscului ............. Apendicele la anexa VI .......................................... Anexa VII: Lista menționată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind România ..................................1. Libera circulație a persoanelor ...............................2. Libera circulație a serviciilor ..............................3. Libera circulație a capitalurilor ............................4. Politica în domeniul concurentei .............................A. Ajutoarele fiscale ........................................B. Restructurarea sectorului siderurgic ......................5. Agricultura ..................................................A. Legislația agricolă .......................................B. Legislația veterinara și fitosanitara .....................I. Legislația veterinara ..................................II. Legislația fitosanitara ................................6. Politica în domeniul transporturilor ..........................7. Impozitarea ...................................................8. Energia .......................................................9. Mediul ........................................................A. Calitatea aerului ..........................................B. Managementul deșeurilor ....................................C. Calitatea apei .............................................D. Poluarea industriala și managementul riscului .............. Apendicele A la anexa VII ........................................ Apendicele B la anexa VII ........................................ Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menționată la articolul 34 din protocol) ............................................................... Anexa IX: Angajamente speciale asumate și cerințe acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (menționată la articolul 39 din protocol) .....................C. Act privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptarile tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană ............................ Partea întâi: Principii ................................................. Partea a doua: Adaptari ale tratatelor ................................... Titlul I: Dispoziții instituționale .................................. Titlul II: Alte adaptari .............................................. Partea a treia: Dispoziții permanente ..................................... Titlul I: Adaptari ale actelor adoptate de instituții ................ Titlul II: Alte dispoziții ............................................ Partea a patra: Dispoziții temporare ...................................... Titlul I: Măsuri tranzitorii ......................................... Titlul II: Dispoziții instituționale .................................. Titlul III: Dispoziții financiare ...................................... Titlul IV: Alte dispoziții ............................................ Partea a cincea: Dispoziții privind punerea în aplicare a prezentului act ....................................................... Titlul I: Compunerea instituțiilor și organelor ...................... Titlul II: Aplicabilitatea actelor instituțiilor ...................... Titlul III: Dispoziții finale .......................................... Anexe Anexa I: Lista convențiilor și protocoalelor la care Bulgaria și România devin părți la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (3) din actul de aderare] ........................... Anexa II: Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum și actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină obligatorii și aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din actul de aderare] .......................................... Anexa III: Lista menționată la articolul 19 din actul de aderare: adaptari ale actelor adoptate de instituții ............................1. Dreptul societăților comerciale ............................ Drepturile de proprietate industriala ....................I. Marca de comerț comunitara ..........................II. Certificatele suplimentare de protecție .............III. Desenele și modelele industriale comunitare .........2. Agricultura ................................................3. Politica în domeniul transporturilor .......................4. Impozitarea ................................................ Anexa IV: Lista menționată la articolul 20 din actul de aderare: adaptari suplimentare ale actelor adoptate de instituții ............... Agricultura ...................................................A. Legislația agricolă ....................................B. Legislația veterinara și fitosanitara .................. Anexa V: Lista menționată la articolul 21 din actul de aderare: alte dispoziții permanente .........................................1. Dreptul societăților comerciale ............................2. Politica în domeniul concurentei ...........................3. Agricultura ................................................4. Uniunea vamală ............................................. Apendicele la anexa V .........................................Anexa VI: Lista menționată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri tranzitorii privind Bulgaria ..........................1. Libera circulație a persoanelor .............................2. Libera circulație a serviciilor ............................3. Libera circulație a capitalurilor ..........................4. Agricultura ................................................A. Legislația agricolă .....................................B. Legislația veterinara și fitosanitara ...................5. Politica în domeniul transporturilor .......................6. Impozitarea ................................................7. Politica socială și ocuparea forței de muncă ...............8. Energia ....................................................9. Telecomunicatiile și tehnologia informatiei ................10. Mediul .....................................................A. Calitatea aerului .......................................B. Managementul deșeurilor .................................C. Calitatea apei ..........................................D. Poluarea industriala și managementul riscului ........... Apendicele la anexa VI ........................................Anexa VII: Lista menționată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri tranzitorii privind România ..........................1. Libera circulație a persoanelor .............................2. Libera circulație a serviciilor ............................3. Libera circulație a capitalurilor ..........................4. Politica în domeniul concurentei ...........................A. Ajutoarele fiscale ......................................B. Restructurarea sectorului siderurgic ....................5. Agricultura ................................................A. Legislația agricolă .....................................B. Legislația veterinara și fitosanitara ...................I. Legislația veterinara ...............................II. Legislația fitosanitara .............................6. Politica în domeniul transporturilor .......................7. Impozitarea ................................................8. Energia ....................................................9. Mediul .....................................................A. Calitatea aerului .......................................B. Managementul deșeurilor .................................C. Calitatea apei ..........................................D. Poluarea industriala și managementul riscului ........... Apendicele A la anexa VII ..................................... Apendicele B la anexa VII ..................................... Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menționată la articolul 34 din actul de aderare) ...................................................... Anexa IX: Angajamente speciale asumate și cerințe acceptate de către România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (menționată la articolul 39 din actul de aderare) ........ Actul finalI. Textul Actului final .............................................II. Declarații .......................................................A. Declarațiile comune ale actualelor state membre ...............1. Declarația comuna privind libera circulație a lucrătorilor: Bulgaria ...................................................2. Declarația comuna privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria ...................................................3. Declarația comuna privind libera circulație a lucrătorilor: România ....................................................4. Declarația comuna privind dezvoltarea rurală: Bulgaria și România ....................................................B. Declarația comuna a actualelor state membre și a Comisiei .....5. Declarația comuna privind pregatirile Bulgariei și ale României pentru aderare ....................................C. Declarația comuna formulată de diferite state membre actuale ..6. Declarația comuna a Republicii Federale Germania și a Republicii Austria privind libera circulație a lucrătorilor: Bulgaria și România ........................................D. Declarația Republicii Bulgaria ................................7. Declarația Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene ........................III. Schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Bulgaria și România privind procedura de informare și consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri și a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării .................
  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 2/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: TRATATULPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană: TRATATUL.Documente sursa: MD 169/10/04 REV10 (AC 169/1/05 REV1)
  TRATATUL
  ÎNTRE
  REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHA, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA
  FEDERALA GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENA, REGATUL
  SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZA, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANA, REPUBLICA
  CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL
  LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARA, REPUBLICA MALTA, REGATUL
  ȚĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONA,
  REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACA,
  REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL
  MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE
  UNIUNII EUROPENE)
  ȘI
  REPUBLICA BULGARIA ȘI ROMÂNIA
  PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA
  ȘI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,PREȘEDINTELE IRLANDEI,PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,ALTETA SA REGALA MARELE DUCE DE LUXEMBURG,PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,PREȘEDINTELE MALTEI,MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘIIRLANDEI DE NORD,UNITI în dorința lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,HOTARATI sa continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe fundamentele deja stabilite,AVÂND ÎN VEDERE ca articolul 1-58 din Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, da statelor europene sansa de a deveni membre ale Uniunii,AVÂND ÎN VEDERE ca Republica Bulgaria și România au solicitat sa devină membre ale Uniunii,AVÂND ÎN VEDERE ca, după ce a obținut avizul Comisiei și avizul conform al Parlamentului European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,AVÂND ÎN VEDERE faptul ca, la data semnării prezentului tratat, Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii și faptul ca Republica Bulgaria și România vor adera la Uniunea Europeană, astfel cum este aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,AU CONVENIT asupra condițiilor și aranjamentelor referitoare la admitere și, în acest sens, au desemnat drept plenipotentiari:MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe[List signatories]GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE IRLANDEI, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, pe[List signatories]ALTETA SA REGALA MARELE DUCE DE LUXEMBURG, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE MALTEI, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS, pe[List signatories]PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE, pe[List signatories]PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, pe[List signatories]GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI, pe[List signatories]MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, pe[List signatories]CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în buna și cuvenită forma,AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE CARE URMEAZĂ:  +  Articolul 1(1) Republica Bulgaria și România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.(2) Republica Bulgaria și România devin părți la Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate sau completate.(3) Condițiile și aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispozițiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.(4) Protocolul, inclusiv anexele și apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, iar dispozițiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.  +  Articolul 2(1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa nu este în vigoare la data aderării, Republica Bulgaria și România devin părți la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate. În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa.(2) Condițiile referitoare la admitere și adaptarile tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării și care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispozițiile respectivului act fac parte integrantă din prezentul tratat.(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa intră în vigoare după aderare, protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuiește actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului menționat. În acest caz, dispozițiile protocolului menționat anterior nu sunt considerate ca producand efecte juridice noi, ci ca mentinand, în condițiile stabilite în Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispozițiile actului prevăzut la articolul 2 alineatul (2).Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare și își mențin efectele juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.  +  Articolul 3Dispozițiile privind drepturile și obligațiile statelor membre, precum și atribuțiile și competența instituțiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria și România devin părți se aplică cu privire la prezentul tratat.  +  Articolul 4(1) Prezentul tratat se ratifica de inaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31 decembrie 2006.(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare sa fi fost depuse înaintea acestei date.Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus instrumentul sau de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul sau. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptarile devenite necesare la prezentul tratat, la articolele 10, 11 alineatul (2), 12, 21 alineatul (1), 22, 31, 34 și 46 din protocolul menționat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) și (3) ale punctului 2 din anexa III la același protocol și la secțiunea B din anexa IV la același protocol și, după caz, la articolele 9-11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 și 47 din actul menționat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) și (3) ale punctului 2 din anexa III la același act și la secțiunea B a anexei IV la același act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, sa declare ca aceste dispoziții din protocolul menționat anterior, inclusiv anexele și apendicele acestuia și, dacă este cazul, din actul menționat anterior, inclusiv anexele și apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul sau de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.Fără a aduce atingere dispozițiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adopta o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa.În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), instituțiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la articolele 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul(4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea și al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 17, 19, 27 alineatele (1) și (4), 28 alineatele (4) și (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) și (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) și în anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, în conformitate cu dispozițiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea și al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) și (4), 28 alineatele (4) și (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) și (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) și ale anexelor IV - VIII la acest protocol.Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care și la data la care intră în vigoare prezentul tratat.  +  Articolul 5Textul Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa redactat în limbile bulgara și română se anexează la prezentul tratat. Aceste texte sunt autentice în aceleași condiții ca și textele Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa redactate în limbile ceha, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria și România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.  +  Articolul 6Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgara, ceha, daneza, olandeza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, română, slovaca, slovena, spaniola și suedeza, textele în fiecare din aceste limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 3/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLULPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și a României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL.Documente sursa:
  MD 132/9/04 REV 9 MD 168/2/04 REV 2 MD 172/5/04 REV 5 MD 173/2/04 REV 2 MD 174/10/04 REV 10MD 175/6/04 REV 6 (AC 132/1/05 REV 1)(AC 168/1/05 REV 1)(AC 172/1/05 REV 1)(AC 173/1/05 REV 1)(AC 174/1/05 REV 1)(AC 175/1/05 REV 1)

  PROTOCOLUL
  PRIVIND CONDIȚIILE ȘI ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA
  REPUBLICII BULGARIA ȘI ROMÂNIEI
  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
  ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,AVÂND ÎN VEDERE ca Republica Bulgaria și România devin membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007;AVÂND ÎN VEDERE ca articolul 1-58 din Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa prevede că aranjamentele și condițiile referitoare la admitere fac obiectul unui acord între statele membre și statul candidat;AU CONVENIT CU PRIVIRE LA următoarele dispoziții, care se anexează Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa și Tratatului deinstituire a Comunității Europene a Energiei Atomice:  +  Partea ÎNTÂI PRINCIPII  +  Articolul 1(1) În înțelesul prezentului protocol:– termenul "Constituție" înseamnă Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa;– expresia "Tratatul CEEA" înseamnă Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum este acesta completat sau modificat de tratate sau de alte acte care au intrat în vigoare înainte de aderare;– expresia "actualele state membre" înseamnă Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;– expresia "noile state membre" înseamnă Republica Bulgaria și România;– termenul "instituții" înseamnă instituțiile constituite prin Constituție.(2) Trimiterile din prezentul protocol la Constituție și la Uniune se interpretează, dacă este cazul, ca trimiteri la Tratatul CEEA, respectiv la Comunitatea instituită prin Tratatul CEEA.  +  Articolul 2De la data aderării, dispozițiile Constituției, ale Tratatului CEEA și actele adoptate de instituții înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria și România și se aplică în aceste state în condițiile stabilite prin Constituție, prin Tratatul CEEA și prin prezentul protocol.  +  Articolul 3(1) Bulgaria și România adera la deciziile și acordurile adoptate de reprezentanții guvernelor statelor membre intruniti în cadrul Consiliului.(2) Bulgaria și România se afla în aceeași situație ca și actualele state membre în ceea ce privește declarațiile, rezoluțiile sau alte luari de poziție ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum și în ceea ce privește cele referitoare la Uniune care sunt adoptate de comun acord de statele membre; prin urmare, acestea vor respecta principiile și orientările care rezultă din aceste declarații, rezoluții sau alte luari de poziție și vor lua măsurile care se pot dovedi necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.(3) Bulgaria și România adera la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I. Aceste convenții și protocoale intră în vigoare cu privire la Bulgaria și România la data stabilită de Consiliu prin deciziile prevăzute la alineatul (4).(4) Consiliul, hotărând în unanimitate la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adopta deciziile europene prin care efectuează adaptarile necesare în temeiul aderării la convențiile și protocoalele prevăzute la alineatul (3) și publică textele adaptate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(5) Bulgaria și România se angajează sa introducă, cu privire la convențiile și protocoalele prevăzute la alineatul (3), măsuri administrative și de alta natura, precum cele adoptate până la data aderării de actualele state membre sau de Consiliu, și sa faciliteze cooperarea practica între autoritățile publice și organizațiile statelor membre.(6) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate adopta decizii europene care să completeze anexa I cu acele convenții, acorduri și protocoale semnate înainte de data aderării.(7) Instrumentele speciale prevăzute în prezentul articol le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constituție.  +  Articolul 4(1) Dispozițiile acquis-ului Schengen, prevăzute de Protocolul nr. 17 la Constituție privind acquis-ul Schengen, care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene, precum și actele care se întemeiază pe acesta sau care sunt conexe acestuia, enumerate de anexa II, precum și orice alte noi acte de acest fel adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii și se aplică în Bulgaria și România de la data aderării.(2) Dispozițiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene și actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia și care nu sunt prevăzute la alineatul (1), deși sunt obligatorii pentru Bulgaria și România de la data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condițiilor necesare aplicării tuturor părților în cauza din acquis.Consiliul adopta deciziile, după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispozițiile prevăzute în prezentul alineat au fost puse deja în aplicare și a reprezentantului guvernului statului membru cu privire la care aceste dispoziții trebuie să fie puse în aplicare. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord participa la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta privește dispozițiile acquis-ului Schengen și actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia și la care aceste state membre participa.  +  Articolul 5Bulgaria și România participa la uniunea economică și monetara de la data aderării în calitate de state membre care beneficiază de derogare în înțelesul articolului III-197 din Constituție.  +  Articolul 6(1) Acordurile sau convențiile încheiate sau aplicate provizoriu de către Uniune cu unul sau mai multe state terțe, cu o organizație internationala sau cu un resortisant al unui stat terț sunt obligatorii pentru Bulgaria și România în condițiile stabilite prin Constituție și prin prezentul protocol.(2) Bulgaria și România se angajează sa adere, în condițiile stabilite prin prezentul protocol, la acordurile sau convențiile încheiate sau semnate de Uniune și de actualele state membre, hotărând în comun.Aderarea Bulgariei și a României la acordurile sau convențiile încheiate sau semnate de Uniune și de actualele state membre, hotărând în comun, cu anumite tari terțe sau organizații internaționale se aproba prin încheierea unui protocol la aceste acorduri sau convenții între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și țara ori țările terțe sau organizația internationala în cauza. Comisia negociaza aceste protocoale în numele statelor membre pe baza directivelor de negociere aprobate de Consiliu, care hotărăște în unanimitate și cu consultarea unui comitet format din reprezentanții statelor membre. Comisia prezintă Consiliului proiectele protocoalelor care urmează a fi încheiate.Prezenta procedura nu aduce atingere exercitării de către Uniune a competentelor sale și nici repartizării competentelor între Uniune și statele membre în ceea ce privește încheierea unor astfel de acorduri în viitor sau orice alte modificări care nu sunt legate de aderare.(3) Aderand la acordurile și convențiile prevăzute la alineatul (2), Bulgaria și România dobândesc, în temeiul acestor acorduri și convenții, aceleași drepturi și obligații ca și actualele state membre.(4) De la data aderării și până la intrarea în vigoare a protocoalelor necesare prevăzute la alineatul (2), Bulgaria și România aplica dispozițiile acordurilor sau convențiilor încheiate în comun de către Uniune și actualele state membre înaintea aderării, cu excepția acordului privind libera circulație a persoanelor încheiat cu Elvetia. Aceasta obligație este valabilă și în cazul acordurilor sau convențiilor pe care Uniunea și actualele state membre au convenit să le aplice provizoriu.Până la intrarea în vigoare a protocoalelor prevăzute la alineatul (2), Uniunea și statele membre iau orice măsură adecvată, hotărând în comun conform competentelor lor respective.(5) Bulgaria și România adera la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte*1) semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.(6) Bulgaria și România se angajează sa adere, în condițiile stabilite prin prezentul protocol, la Acordul privind Spațiul Economic European*2), în conformitate cu articolul 128 din acest acord.*1)JO L 317, 15.12.2000, p. 3.*2)JO L 1, 3.1.1994, p. 3.(7) De la data aderării, Bulgaria și România aplica acordurile și înțelegerile bilaterale în materie de produse textile încheiate de Uniune cu tari terțe.Restricțiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de produse textile și de îmbrăcăminte se adapteaza pentru a tine seama de aderarea Bulgariei și a României la Uniune. În acest sens, modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale prevăzute mai sus pot fi negociate de Uniune cu țările terțe respective înainte de data aderării.În cazul în care modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele textile nu intră în vigoare până la data aderării, Uniunea efectuează adaptarile necesare regulilor sale care se aplică importului de produse textile și de îmbrăcăminte din țările terțe pentru a tine seama de aderarea Bulgariei și a României.(8) Restricțiile cantitative aplicate de Uniune importurilor de oțel și produse siderurgice se adapteaza în funcție de importurile de produse siderurgice, provenind din țările furnizoare în cauza, efectuate de Bulgaria și România în decursul ultimilor ani.În acest sens, modificările necesare care trebuie aduse acordurilor și înțelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice încheiate de Uniune cu tari terțe se negociaza înainte de data aderării.În cazul în care modificările acordurilor și înțelegerilor bilaterale nu intră în vigoare până la data aderării, se aplică dispozițiile primului paragraf.(9) Acordurile privind pescuitul încheiate înainte de aderare de Bulgaria sau România cu tari terțe sunt gestionate de Uniune.În decursul perioadei în care dispozițiile acestor acorduri sunt aplicate provizoriu, nu sunt afectate drepturile și obligațiile care revin Bulgariei și României conform acestor acorduri.De îndată ce este posibil și în orice caz înainte de expirarea acordurilor prevăzute la primul paragraf, Consiliul, la propunerea Comisiei, adopta în fiecare caz în parte deciziile adecvate pentru continuarea activităților de pescuit care fac obiectul acestor acorduri, inclusiv posibilitatea de a prelungi anumite acorduri pentru o perioadă de cel mult un an.(10) Cu efect de la data aderării, Bulgaria și România se retrag din orice acord de liber schimb încheiat cu tari terțe, inclusiv din Acordul central european de comerț liber.În măsura în care acordurile încheiate între Bulgaria, România sau amândouă aceste state, pe de o parte, și una sau mai multe tari terțe, pe de altă parte, nu sunt compatibile cu obligațiile care decurg din prezentul protocol, Bulgaria și România iau toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitățile constatate. În cazul în care Bulgaria sau România intampina dificultăți în adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe tari terțe înainte de aderare, trebuie să se retragă din acordul respectiv, în conformitate cu clauzele acordului.(11) Bulgaria și România adera în condițiile stabilite de prezentul protocol la acordurile interne încheiate de actualele state membre pentru punerea în aplicare a acordurilor sau convențiilor prevăzute în alineatele (2), (5) și (6).(12) Bulgaria și România iau măsurile necesare pentru a-și adapta, dacă este cazul, poziția față de organizațiile internaționale și față de acordurile internaționale la care Uniunea sau la care alte state membre sunt, de asemenea, parte, la drepturile și obligațiile care decurg din aderarea lor la Uniune.În special, ele se retrag, la data aderării sau cat mai repede posibil după această dată, din acordurile și organizațiile internaționale din domeniul pescuitului la care Uniunea este, de asemenea, parte, cu excepția cazurilor în care calitatea acestora de membru se referă la alte domenii decât pescuitul.(13) Trimiterile din prezentul articol la convențiile și acordurile încheiate sau semnate de Uniune le includ pe cele prevăzute la articolul IV-438 din Constituție.  +  Articolul 7O lege europeană a Consiliului poate abroga dispozițiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol atunci când acestea nu mai sunt aplicabile. Consiliul hotărăște în unanimitate după consultarea Parlamentului European.  +  Articolul 8(1) Actele adoptate de instituții la care se referă dispozițiile tranzitorii stabilite de prezentul protocol își conserva natura juridică; în special, continua să se aplice procedurile de modificare a acestor acte.(2) Dispozițiile prezentului protocol care au ca obiect sau efect abrogarea sau modificarea, altfel decât cu titlu tranzitoriu, a actelor adoptate de instituții dobândesc aceeași natura juridică ca și dispozițiile pe care le abroga sau pe care le modifica și se supun acelorași norme ca și acestea din urma.  +  Articolul 9Aplicarea Constituției și a actelor adoptate de instituții constituie, cu titlu tranzitoriu, obiectul derogarilor prevăzute de prezentul protocol.  +  Partea A DOUA ADAPTARI ALE CONSTITUȚIEI  +  Titlul I DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE  +  Articolul 10(1) Primul alineat al articolului 9 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, se înlocuiește cu următorul text:În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiți parțial, se înlocuiesc alternativ câte paisprezece, respectiv treisprezece judecători.(2) Articolul 48 din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, se înlocuiește cu următorul text:  +  Articolul 48Tribunalul este compus din douăzeci și șapte de judecători.  +  Articolul 11Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la Constituție, se modifica prin prezentul după cum urmează:(1) La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf(a) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:1. Capitalul Băncii este de 164.795.737.000 euro, subscris de statele membre după cum urmează*):*) Cifrele prevăzute pentru Bulgaria și România sunt orientative și se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.;(b) următorul text se introduce între dispozițiile referitoare la Irlanda și Slovacia:România 846.000.000,iar(c) următorul text se introduce între dispozițiile referitoare la Slovenia și Lituania:Bulgaria 296.000.000(2) La articolul 9 alineatul (2), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:(2) Consiliul de Administrație este format din douăzeci și opt de administratori și optsprezece supleanți.Administratorii sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor, fiecare stat membru desemnând câte un administrator. Comisia desemnează, de asemenea, un administrator. Administratorii supleanți sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor după cum urmează:– doi supleanți desemnați de Republica Federala Germania;– doi supleanți desemnați de Republica Franceza;– doi supleanți desemnați de Republica Italiana;– doi supleanți desemnați de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;– un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei și Republica Portugheză;– un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și Regatul Țărilor de Jos;– doi supleanți desemnați de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elena, Irlanda și România;– doi supleanți desemnați de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei;– trei supleanți desemnați de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Ceha, Republica Cipru, Republica Ungara, Republica Malta, Republica Polona, Republica Slovenia și Republica Slovaca;– un supleant desemnat de Comisie.  +  Articolul 12Articolul 134 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CEEA privind compunerea Comitetului Științific și Tehnic se înlocuiește cu următorul text:(2) Comitetul este compus din patruzeci și unu de membri, numiți de către Consiliu după consultarea Comisiei.  +  Titlul II ALTE ADAPTARI  +  Articolul 13Ultima teza din alineatul (1) al articolului III-157 din Constituție se înlocuiește cu următorul text:Cu privire la restricțiile existente în conformitate cu legislația interna în Bulgaria, Estonia și Ungaria, data de referința este 31 decembrie 1999.  +  Articolul 14Alineatul (1) al articolului IV-440 din Constituție se înlocuiește cu următorul text:(1) Prezentul tratat se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.  +  Articolul 15(1) La alineatul (1) al articolului IV-448 din Constituție se adauga următorul paragraf:În conformitate cu tratatul de aderare, versiunile în limbile bulgara și română ale tratatului sunt, de asemenea, autentice.(2) Al doilea alineat al articolului 225 din Tratatul CEEA se înlocuiește cu următorul text:Versiunile prezentului tratat în limbile bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, greaca, maghiara, irlandeza, letona, lituaniana, malteza, polona, portugheză, română, slovaca, slovena, spaniola și suedeza sunt, de asemenea, autentice.  +  Partea A TREIA DISPOZIȚII PERMANENTE  +  Titlul I ADAPTARI ALE ACTELOR ADOPTATE DE INSTITUȚII  +  Articolul 16Actele enumerate în anexa III la prezentul protocol se adapteaza conform prevederilor din aceasta anexa.  +  Articolul 17Adaptarile actelor enumerate în anexa IV la prezentul protocol, devenite necesare ca efect al aderării, se redactează în conformitate cu orientările stabilite de aceasta anexa.  +  Titlul II ALTE DISPOZIȚII  +  Articolul 18Măsurile enumerate în anexa V la prezentul protocol se aplică în condițiile stabilite de aceasta anexa.  +  Articolul 19Printr-o lege europeană a Consiliului se pot efectua adaptarile dispozițiilor prezentului protocol cu privire la politica agricolă comuna care se pot dovedi necesare ca urmare a modificării dreptului Uniunii. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.  +  Partea A PATRA DISPOZIȚII TEMPORARE  +  Titlul I MĂSURI TRANZITORII  +  Articolul 20Măsurile enumerate în anexele VI și VII la prezentul protocol se aplică Bulgariei și României în condițiile prevăzute în anexele menționate.  +  Titlul II DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE  +  Articolul 21(1) La articolul 1 alineatul (2) din Protocolul nr. 34 privind dispozițiile tranzitorii în legătură cu instituțiile și organismele Uniunii, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, se adauga următorul paragraf:Prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut la articolul I-20 din Constituție, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei și României, numărul de membri ai Parlamentului European se majorează cu următorul număr de membri din aceste tari, corespunzător perioadei dintre data aderării și începutul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European:Bulgaria 18România 35(2) Înainte de 31 decembrie 2007, Bulgaria și România sunt obligate sa organizeze fiecare alegeri pentru Parlamentul European, prin votul universal direct al cetățenilor lor, pentru desemnarea numărului de membri prevăzut la alineatul (1), în conformitate cu dispozițiile Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct*1)*1) JO L 278, 8.10.1976, p. 5, act astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia 2002/772/CE , Euratom a Consiliului (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).(3) Prin derogare de la dispozițiile articolului 1-20 alineatul (3) din Constituție, în cazul în care alegerile sunt organizate după data aderării, membrii Parlamentului European care reprezintă popoarele Bulgariei și României sunt numiți, pentru perioada dintre data aderării și data fiecăreia dintre alegerile prevăzute la alineatul (2), de către parlamentele acestor state din randurile lor, în conformitate cu procedura stabilită de fiecare stat în parte.  +  Articolul 22(1) La articolul 2 alineatul (2) paragraful al doilea din Protocolul nr. 34 privind dispozițiile tranzitorii referitoare la instituțiile și organismele Uniunii, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, următoarele dispoziții se introduc între dispozițiile referitoare la Belgia și Republica Ceha:Bulgaria 10,și, între dispozițiile referitoare la Portugalia și Slovenia:România 14.(2) Dispozițiile articolului 2 alineatul (2) paragraful al treilea din Protocolul nr. 34 privind dispozițiile tranzitorii referitoare la instituțiile și organismele Uniunii, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următoarele dispoziții:Actele se considera adoptate în cazul în care primesc cel puțin 255 de voturi pentru, reprezentând majoritatea membrilor în cazurile în care, potrivit Constituției, acestea trebuie adoptate pe baza unei propuneri a Comisiei. În celelalte cazuri, hotărârile se considera adoptate dacă primesc cel puțin 255 de voturi pentru, reprezentând cel puțin două treimi din membri.  +  Articolul 23La articolul 6 din Protocolul nr. 34 privind dispozițiile tranzitorii referitoare la instituțiile și organismele Uniunii, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, următoarele dispoziții se introduc între dispozițiile referitoare la Belgia și Republica Ceha:Bulgaria 12,și, între dispozițiile referitoare la Portugalia și Slovenia:România 15.  +  Articolul 24La articolul 7 din Protocolul nr. 34 privind dispozițiile tranzitorii referitoare la instituțiile și organismele Uniunii, anexat la Constituție și la Tratatul CEEA, următoarele dispoziții se introduc între dispozițiile referitoare la Belgia și Republica Ceha:Bulgaria 12,și, între dispozițiile referitoare la Portugalia și Slovenia:România 15.  +  Titlul III DISPOZIȚII FINANCIARE  +  Articolul 25(1) De la data aderării, Bulgaria și România plătesc următoarele sume corespunzătoare contribuției lor la capitalul vărsat în contul capitalului subscris, astfel cum sunt acestea definite de dispozițiile articolului 4 din Protocolul nr. 5 la Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat Constituției*1)*1) Cifrele prevăzute sunt orientative și se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.
  Bulgaria România 14.800.000 EUR 42.300.000 EUR
  Aceste contribuții se plătesc în opt transe egale scadente la datele de 31 mai 2007, 31 mai 2008, 31 mai 2009, 30 noiembrie 2009, 31 mai 2010, 30 noiembrie 2010, 31 mai 2011 și 30 noiembrie 2011.
  (2) Bulgaria și România contribuie, în opt transe egale scadente la datele prevăzute la alineatul (1), la rezervele și provizioanele echivalente rezervelor, precum și la sumele care urmează a fi incluse în cadrul rezervelor și provizioanelor, incluzând balanța contului de profit și pierderi, determinate la sfârșitul lunii anterioare aderării, astfel cum este prevăzut în bilanțul Băncii, cu sume corespunzătoare procentelor de rezerve și provizioane prevăzute mai jos*2):*2) Cifrele prevăzute sunt orientative și se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.
  Bulgaria România 0,181% 0,517%.
  (3) Capitalul și plățile prevăzute la alineatele (1) și (2) se plătesc de către Bulgaria și România în numerar în moneda euro, cu excepția cazului în care Consiliul Guvernatorilor adopta în unanimitate o derogare.
   +  Articolul 26(1) Bulgaria și România plătesc următoarele sume către Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel prevăzut în Decizia 2002/234/CE CO a reprezentanților guvernelor statelor membre, intruniti în cadrul Consiliului, din 27 februarie 2002 privind implicatiile financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel*3):*3) JO L 79, 22.3.2002, p. 42.
  Bulgaria România (MEUR în prețuri curente)11,95 29,88.
  (2) Contribuțiile la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel se efectuează în patru transe începând din anul 2009 și se plătesc după cum urmează, în fiecare caz în prima zi lucrătoare a primei luni a fiecărui an:2009: 15%2010: 20%2011: 30%2012: 35%.
   +  Articolul 27(1) Licitațiile, derularea contractelor și plățile pentru asistența de preaderare din cadrul programului PHARE*1) din cadrul programului PHARE pentru cooperare transfrontaliera*2) și pentru asistența din cadrul Facilitatii de tranzitie prevăzută la articolul 31 urmează a fi gestionate, de la data aderării, de agențiile de implementare din Bulgaria și România.Comisia renunța, printr-o decizie adoptată în acest sens, la controlul sau prealabil asupra licitațiilor și contractarilor, pe baza unei proceduri de acreditare desfășurate de aceasta și a unei evaluări favorabile a Sistemului de Implementare Descentralizat Extins (SIDE), în conformitate cu criteriile și condițiile stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat țărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare și modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/89*3), precum și cu dispozițiile articolului 164 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene*4).În cazul în care decizia Comisiei de renunțare la controlul prealabil nu este adoptată înainte de data aderării, nici un contract semnat în intervalul de timp dintre data aderării și data la care este adoptată decizia Comisiei nu poate fi finanțat din asistența de preaderare.*1) Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18.12.1989 privind ajutorul economic acordat anumitor tari din Europa Centrala și de Est (JO L 375, 23.12.1989, p. 11), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).*2) Regulamentul (CE) nr. 2760/98 al Comisiei din 18.12.1998 privind implementarea unui program de cooperare transfrontaliera în cadrul programului PHARE (JO L 345, 19.12.1998, p. 49), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 1822/2003 (JO L 267, 17.10.2003, p. 9).*3) JO L 161, 26.6.1999, p. 68.*4) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25.6.2002 (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).Cu toate acestea, prin excepție, în cazul în care adoptarea deciziei Comisiei de renunțare la controlul prealabil este amânată pentru o dată ulterioară datei aderării pentru motive neimputabile autorităților din Bulgaria sau România, Comisia poate accepta, în cazuri temeinic motivate, finanțarea din asistența de preaderare a contractelor semnate în intervalul de timp dintre data aderării și data adoptării deciziei Comisiei, precum și continuarea implementarii asistenței de preaderare pentru un termen limitat, sub rezerva efectuării de către Comisie a controlului prealabil asupra licitațiilor și contractarilor.(2) Angajamentele financiare contractate înainte de data aderării în conformitate cu instrumentele financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum și cele contractate după aderare în cadrul Facilitatii de tranzitie prevăzute la articolul 31, inclusiv încheierea și înregistrarea, după aderare, a fiecărui angajament și a fiecărei plati legale continua să fie reglementate de normele și regulamentele privind instrumentele financiare de preaderare și continua să fie suportate din capitolele bugetare corespunzătoare, până la închiderea programelor și proiectelor în cauza. Cu toate acestea, procedurile de achiziții publice începute după data aderării urmează să fie îndeplinite în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Uniunii.(3) Ultimul exercițiu de programare a asistenței de preaderare prevăzute la alineatul (1) are loc în ultimul an anterior datei aderării. Acțiunile stabilite prin aceste programe vor trebui contractate în cei doi ani ulteriori. Nu poate fi acordată nici o prorogare a termenului de contractare. În mod excepțional și în cazuri temeinic motivate, prorogari limitate ca durata pot fi acordate pentru executarea contractelor.Cu toate acestea, fondurile de preaderare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, astfel cum sunt definite la alineatul (4), pot fi alocate în primii doi ani după aderare. Pentru costurile de audit și evaluare pot fi alocate fonduri de preaderare în cursul a până la cinci ani după aderare.(4) Pentru a asigura încetarea treptata a funcționarii instrumentelor financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum și a programului ISPA*1) Comisia poate lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura ca personalul necesar din punct de vedere legal este menținut în Bulgaria și România pentru cel mult nouasprezece luni după aderare. În cursul acestei perioade, funcționarii, angajații temporari și angajații contractuali repartizați pe posturi în Bulgaria și în România înainte de aderare, și care trebuie să rămână în activitate în aceste state după aderare, urmează sa beneficieze, prin excepție, de aceleași condiții financiare și materiale cu cele aplicate de către Comisie înainte de aderare, în conformitate cu Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, adoptat prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului*2). Cheltuielile administrative, inclusiv salariile pentru restul personalului necesar, urmează să fie acoperite de titlul "Încetarea treptata a asistenței de preaderare pentru noile state membre" sau de echivalentul acestuia în cadrul domeniului corespunzător al bugetului general al Uniunii Europene referitor la extindere.*1) Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului, din 21.6.1999, de instituire a Instrumentului de politici structurale de preaderare (JO L 161, 26.6.1999, p. 73), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).*2) JO L 56, 4.3.1968, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).  +  Articolul 28(1) Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistența în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare și a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectiva sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune*3). Sumele care trebuie încă alocate în scopul punerii în aplicare a unor asemenea măsuri se angajează în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării și se aloca pentru capitolul din bugetul general al Uniunii Europene care corespunde acestui regulament. În cazul în care alineatele (2)-(5) nu dispun altfel, dispozițiile care reglementează punerea în aplicare a măsurilor aprobate în conformitate cu acest din urma regulament se aplică acestor măsuri.*3) JO L 130, 25.5.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Actul de aderare din anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(2) Orice procedura de achiziții publice referitoare la o măsura prevăzută la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Prin excepție, nu sunt aplicabile dispozițiile prevăzute la articolul 165 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. Orice procedura de achiziții referitoare la o măsura prevăzută la alineatul (1) care nu a făcut încă obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene respecta dispozițiile Constituției, ale actelor adoptate în temeiul acesteia și politicile Uniunii, inclusiv cele privind protecția mediului, transporturile, rețelele transeuropene, concurenta și acordarea contractelor publice.(3) Plățile efectuate de Comisie în cadrul uneia dintre măsurile menționate la alineatul (1) sunt alocate angajamentelor aflate în curs, în ordinea deschiderii acestora în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999, iar ulterior sunt alocate în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la acea data.(4) Pentru măsurile prevăzute la alineatul (1), normele care reglementează eligibilitatea cheltuielilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 rămân aplicabile, cu excepția cazurilor temeinic motivate care urmează să fie hotărâte de Comisie la solicitarea statului membru interesat.(5) Comisia poate decide, în cazuri excepționale și temeinic motivate, sa autorizeze exceptari specifice de la normele aplicabile în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).  +  Articolul 29În cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD*1) în legătură cu impadurirea terenurilor agricole, acordarea de sprijin pentru constituirea grupurilor de producători sau pentru programele agroecologice depășește ultimul termen permis pentru efectuarea plăților în cadrul SAP ARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007-2013. În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii speciale în aceasta privinta, ele urmează a fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de adoptare a dispozițiilor generale privind Fondurile Structurale*2).*1) Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21.6.1999 privind asistența financiară comunitara destinată măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale în țările candidate din Europa Centrala și de Est în perioada premergătoare aderării (JO L 161, 26.6.1999, p. 87), regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 2008/2004 (JO L 349, 25.11.2004, p. 12).*2) JO L 161, 26.6.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Actul de aderare din anul 2003  +  Articolul 30(1) Având în vedere ca Bulgaria a închis definitiv în vederea dezafectarii ulterioare - în conformitate cu angajamentele asumate - Unitatea 1 și Unitatea 2 de la Centrala Nucleara Kozlodui înainte de anul 2003, aceasta se angajează sa inchida definitiv Unitatea 3 și Unitatea 4 de la aceasta centrala în anul 2006 și să le dezafecteze ulterior.(2) În perioada 2007-2009, Comunitatea acorda Bulgariei asistența financiară pentru susținerea eforturilor sale de dezafectare și pentru compensarea efectelor închiderii și dezafectarii unităților 1- 4 ale Centralei Nucleare Kozlodui.Asistența urmează sa acopere, printre altele: măsuri de sustinere a dezafectarii unităților 1-4 ale Centralei Nucleare Kozlodui, măsuri pentru îmbunătățirea mediului în concordanta cu acquis-ul; măsuri pentru modernizarea sectoarelor de producție, transport și distribuție a energiei convenționale din Bulgaria; măsuri pentru îmbunătățirea eficientei energetice, îmbunătățirea utilizării surselor regenerabile de energie și pentru creșterea gradului de siguranță în alimentarea cu energie.Pentru perioada 2007-2009, asistența se ridica la 210 MEUR (prețuri la nivelul anului 2004) constând în credite de angajament care urmează să fie angajate în transe anuale egale în valoare de 70 MEUR (prețuri la nivelul anului 2004).Asistența, sau părți ale acesteia, poate fi mobilizata sub forma de contribuție a Comunității la Fondul internațional de sprijin pentru dezafectarea Centralei Kozlodui, administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(3) Comisia poate adopta norme pentru punerea în aplicare a asistenței prevăzute la alineatul (2).Normele sunt adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de execuție delegate Comisiei*3). În acest scop, Comisia este sprijinita de un comitet. Articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile. Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de șase săptămâni. Comitetul își adopta regulamentul de procedura.*3) JO L 236, 23.9.2003, p. 33). JO L 184, 17.7.1999, p. 23.  +  Articolul 31(1) În primul an de la aderare, Uniunea acorda Bulgariei și României asistența financiară provizorie, denumita în continuare, Facilitatea de tranzitie", în vederea dezvoltării și intaririi capacității lor administrative și judiciare de a pune în aplicare și asigura respectarea dreptului Uniunii și pentru a promova schimbul de bune practici între parteneri. Aceasta asistența trebuie să finanteze proiecte de construcție instituțională și un număr limitat de mici investiții dependente de cele dintâi.(2) Asistența trebuie să răspundă necesității continue de intarire a capacității instituționale în anumite domenii prin acțiuni care nu pot fi finanțate de fondurile structurale sau de Fondul pentru Dezvoltare Rurală.(3) Pentru proiectele de înfrățire între administrațiile publice în scopul construcției instituționale continua să se aplice procedura cererii de oferte prin intermediul rețelei de puncte de contact din statele membre, astfel cum se prevede prin acordurile-cadru încheiate cu statele membre în vederea derulării asistenței de preaderare.Creditele de angajament pentru Facilitatea de tranzitie pentru Bulgaria și România, exprimate în prețuri la nivelul anului 2004, totalizează 82 MEUR în primul an după aderare și au în vedere prioritati naționale și orizontale. Creditele de angajament se autorizeaza de către autoritatea bugetară în limitele perspectivei financiare.(4) Asistența acordată în temeiul Facilitatii de tranzitie se aloca și se pune în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului privind asistența economică acordată anumitor state din Europa Centrala și de Est.  +  Articolul 32(1) Se constituie prin prezentul Facilitatea Schengen și pentru fluxurile de numerar, ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei și a României în perioada dintre data aderării și sfârșitul anului 2009 în vederea finanțării acțiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și controlul frontierelor și pentru a sprijini îmbunătățirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naționale.(2) Pentru perioada 2007-2009, se acordă Bulgariei și României următoarele sume (exprimate în prețuri la nivelul anului 2004), sub forma plății unor sume globale în cadrul Facilitatii provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar:
  (M EUR, prețuri la nivelul anului 2004)
  200720082009
  Bulgaria121,859,158,6
  România297,2131,8130,8
  (3) Cel puțin 50% din alocarea pentru fiecare țara în cadrul Facilitatii provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar se utilizează pentru sprijinirea Bulgariei și a României în îndeplinirea obligației acestora de a finanta acțiuni la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și a controalelor la frontiera externa.(4) A douasprezecea parte din fiecare suma anuală se plătește Bulgariei și României în prima zi lucrătoare a fiecărei luni din anul respectiv. Sumele globale se utilizează în termen de trei ani de la efectuarea primei plati. Bulgaria și România prezintă, în cel mult șase luni de la data expirării acestui termen de trei ani, un raport cuprinzator privind utilizarea finala a sumelor globale în temeiul secțiunii Schengen a Facilitatii provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar , incluzând un raport justificativ privind cheltuielile. Orice fonduri neutilizate sau cheltuite nejustificat se recuperează de către Comisie.(5) Comisia poate adopta orice dispoziții tehnice necesare funcționarii Facilitatii provizorii Schengen și pentru fluxurile de numerar.
   +  Articolul 33(1) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament globale pentru acțiuni structurale care urmează să fie puse la dispoziția Bulgariei și a României pentru perioada de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009 sunt următoarele:
  (M EUR, prețuri la nivelul anului 2004)
  200720082009
  Bulgaria5397591002
  România139919722603
  (2) În cursul perioadei de trei ani cuprinsă între anii 2007-2009, întinderea și natura interventiilor cuprinse în totalul creditelor fixe pe tari se stabilesc în temeiul dispozițiilor în vigoare la acea data aplicabile cheltuielilor pentru acțiuni structurale.
   +  Articolul 34(1) Suplimentar în raport cu regulamentele privind dezvoltarea rurală în vigoare la data aderării, dispozițiile prevăzute în secțiunile I-III din anexa VIII se aplică Bulgariei și României pentru perioada 2007-2009, iar dispozițiile financiare speciale prevăzute în secțiunea IV din anexa VIII se aplică Bulgariei și României pe parcursul perioadei de programare 2007-2013.(2) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament pentru dezvoltarea rurală din cadrul FEOGA Secțiunea Garantare pentru Bulgaria și România în cursul perioadei de trei ani 2007-2009 se ridica la suma de 3 041 MEUR (în prețuri la nivelul anului 2004);(3) În cazul în care este necesar, normele pentru punerea în aplicare a dispozițiilor anexei VIII se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.(4) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, efectuează orice adaptari ale dispozițiilor anexei VIII în cazurile necesare, în vederea asigurării coerentei cu regulamentele privind dezvoltarea rurală.  +  Articolul 35Sumele prevăzute la articolele 30, 31, 32, 33 și 34 sunt adaptate de către Comisie în fiecare an în funcție de evoluția prețurilor, ca parte a adaptarilor tehnice anuale ale perspectivei financiare.
   +  Titlul IV ALTE DISPOZIȚII  +  Articolul 36(1) În cazul în care, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, survin dificultăți semnificative și susceptibile sa persiste în orice sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situației economice într-un anumit domeniu, Bulgaria și România pot solicita să fie autorizate sa adopte măsuri de protecție în vederea remedierii situației și a adaptării sectorului în cauza la economia pieței interne.În aceleași împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat sa adopte măsuri de protecție în raport cu Bulgaria, cu România sau cu ambele state.(2) La cererea statului interesat, Comisia adopta, în procedura de urgenta, regulamentele sau deciziile europene pentru stabilirea măsurilor de protecție pe care le considera necesare, arătând condițiile și modalitățile în care acestea trebuie puse în aplicare.În caz de dificultăți economice serioase și la cererea expresă a statului membru interesat, Comisia hotărăște în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însoțite de datele de fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediata aplicare, țin seama de interesele tuturor părților interesate și nu pot determina efectuarea de controale la frontiere.(3) Măsurile autorizate în conformitate cu alineatul (2) pot include derogări de la normele Constituției, și în special de la prezentul protocol, în măsura și pentru termenele strict necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai puțin funcționarea pieței interne.  +  Articolul 37În cazul în care Bulgaria sau România nu și-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare, determinând o perturbare semnificativă a bunei funcționari a pieței interne, inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activități economice cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atari perturbari, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie inițiativă, regulamentele sau deciziile europene prin care sunt stabilite măsurile corespunzătoare.Măsurile sunt proporționale și se acordă prioritate acelora dintre ele care perturba cel mai puțin funcționarea pieței interne și, după caz, aplicării mecanismelor sectoriale de salvgardare în vigoare.Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discriminare sau de restrangere disimulata a comerțului dintre statele membre. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar și înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepția cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menținute mai mult decât este strict necesar și, în orice caz, sunt revocate la data la care angajamentul corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi totuși aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul de mai sus atât timp cat angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauza în îndeplinirea angajamentelor sale, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor și deciziilor europene prin care sunt stabilite măsurile de salvgardare și tine seama întocmai de orice observații formulate în acest sens de către Consiliu.  +  Articolul 38În cazul în care, în Bulgaria sau în România, exista deficiente semnificative sau un risc iminent privind apariția unor asemenea deficiente în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare și decizii privind recunoașterea reciprocă în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, directive și regulamente privind recunoașterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene și legi sau legi-cadru europene adoptate în temeiul secțiunilor 3 și 4 din capitolul IV al titlului III din partea III a Constituției, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie inițiativă și după consultarea statelor membre, regulamentele sau deciziile europene de stabilire a măsurilor corespunzătoare și sa precizeze condițiile și modalitățile în care aceste măsuri intră în vigoare.Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispozițiilor și hotărârilor corespunzătoare în relațiile dintre Bulgaria sau România și oricare alt ori alte state membre, fără sa aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepția cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menținute mai mult decât este strict necesar și, în orice caz, sunt revocate la data la care deficientele sunt remediate. Măsurile pot fi totuși aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp cat aceste deficiente subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauza în remedierea deficiențelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informeazăConsiliul cu suficient timp înaintea revocării regulamentelor și deciziilor pentru stabilirea măsurilor de salvgardare și tine seama întocmai de orice observații formulate în acest sens de către Consiliu.  +  Articolul 39(1) În cazul în care, în temeiul urmăririi continue de către Comisie a îndeplinirii angajamentelor asumate de Bulgaria și România în contextul negocierilor de aderare, și în special în temeiul rapoartelor Comisiei în aceasta privinta, exista dovezi clare ca stadiul pregătirii pentru adoptarea și aplicarea acquis-ului în Bulgaria sau România este de asemenea natura încât exista un risc semnificativ ca, într-un număr important de domenii, oricare dintre aceste state să fie în mod evident nepregatit sa îndeplinească obligațiile care decurg din calitatea de membru la data aderării, 1 ianuarie 2007, Consiliul poate să hotărască în unanimitate, la recomandarea Comisiei, ca data aderării statului respectiv să fie amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008.(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei, poate să ia decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care sunt constatate deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a unuia sau mai multora dintre angajamentele și cerințele enumerate în anexa IX punctul I.(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) și sub rezerva dispozițiilor articolului 37, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei și după o evaluare amănunțită efectuată în toamna anului 2005 a progreselor realizate de România în domeniul politicii de concurenta, poate să adopte decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care se constata deficiente semnificative în îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate în temeiul Acordului european de asociere*1) sau a unuia ori mai multora dintre angajamentele și cerințele enumerate în anexa IX, punctul II.*1) Acordul european de instituire a asocierii între Comunitatile Economice Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și România, pe de altă parte JO L 357, 31.12.1994, p. 2).(4) În cazul unei decizii adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3), Consiliul hotărăște de îndată, cu majoritate calificată, adaptarile prezentului protocol, inclusiv ale anexelor și apendicelor acestuia, devenite absolut necesare ca urmare a deciziei de amânare.  +  Articolul 40Pentru a nu afecta buna funcționare a pieței interne, punerea în aplicare a normelor de drept intern ale Bulgariei și României în cursul perioadelor de tranzitie prevăzute în anexele VI și VII nu poate conduce la efectuarea de controale la frontiere între statele membre.  +  Articolul 41În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia, de la regimul în vigoare în Bulgaria și România la cel decurgând din aplicarea politicii agricole comune în condițiile prevăzute în prezentul protocol, asemenea măsuri sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comuna a pieței în sectorul cerealelor*2) sau, după caz, de dispozițiile corespunzătoare ale celorlalte regulamente privind organizarea comuna a piețelor agricole sau ale legilor europene care le abroga pe acestea ori a procedurii corespunzătoare stabilite prin legislația incidența. Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate într-un termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen. Prin lege europeană a Consiliului, acest termen poate fi prorogat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.*2) JO L 270, 21.10.2003, p. 78.Măsurile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor privind politica agricolă comuna care nu sunt prevăzute în prezentul protocol și care sunt necesare ca urmare a aderării urmează să fie stabilite înainte de data aderării prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Consiliu la propunerea Comisiei sau, în cazul în care acestea aduc atingere unor instrumente adoptate inițial de către Comisie, prin regulamente sau decizii europene adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura necesară pentru adoptarea instrumentelor în cauza.  +  Articolul 42În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranzitia de la regimul în vigoare în Bulgaria și în România la cel decurgând din aplicarea normelor Uniunii în materie veterinara, fitosanitara și a siguranței alimentelor, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura corespunzătoare prevăzută în legislația aplicabilă. Aceste măsuri se adoptă în termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen.
   +  Partea A CINCEA DISPOZIȚII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREZENTULUI PROTOCOL  +  Titlul I COMPUNEREA INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR  +  Articolul 43Parlamentul European efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.  +  Articolul 44Consiliul efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.  +  Articolul 45Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit membru al Comisiei de la data aderării. Noii membri ai Comisiei sunt numiți de către Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 1-26 alineatul (4) din Constituție.Mandatul membrilor numiți astfel încetează la aceeași dată cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.  +  Articolul 46(1) Doi judecători sunt numiți în cadrul Curții de Justiție și doi judecători sunt numiți în cadrul Tribunalului.(2) Mandatul unuia dintre judecătorii Curții de Justiție numiți în conformitate cu alineatul (1) încetează la 6 octombrie 2009. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorți. Mandatul celuilalt judecător încetează la 6 octombrie 2012.Mandatul unuia dintre judecătorii Tribunalului numiți în conformitate cu alineatul (1) încetează la 31 august 2007. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorți. Mandatul celuilalt judecător încetează la 31 august 2010.(3) Curtea de Justiție efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.Tribunalul, de comun acord cu Curtea de Justiție, efectuează în regulamentul sau de procedura adaptarile care se impun ca urmare a aderării.Regulamentele de procedura astfel adaptate necesita acordul Consiliului.(4) Pentru judecarea cauzelor pendinte la data aderării pe rolul instanțelor menționate, pentru care procedura orala a început înainte de această dată, plenurile instanțelor sau camerele se întrunesc în aceeași compunere ca înainte de aderare și aplica regulamentul de procedura în vigoare în ziua anterioară datei aderării.  +  Articolul 47Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit în cadrul Curții de Conturi de la data aderării pentru un mandat de șase ani.  +  Articolul 48Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând organismele regionale și locale din Bulgaria și România, care fie dețin un mandat ales în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund politic în fața unei adunări alese. Mandatul membrilor astfel numiți încetează simultan cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.  +  Articolul 49Comitetul Economic și Social se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând diferitele componente sociale și economice ale societății civile organizate din Bulgaria și România. Mandatul membrilor astfel numiți încetează simultan cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.  +  Articolul 50Adaptarile normelor comitetelor stabilite prin Constituție, precum și ale regulamentelor de procedura ale acestora, impuse de aderare, se efectuează cat mai curând posibil după aderare.  +  Articolul 51(1) Noii membri ai comitetelor, grupurilor sau ai altor organisme constituite prin Constituție sau printr-un act al instituțiilor sunt numiți în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute pentru numirea membrilor acestor comitete, grupuri sau altor organisme. Mandatul membrilor nou numiți încetează simultan cu cel al membrilor aflați în funcție la data aderării.(2) Componenta comitetelor sau grupurilor constituite prin Constituție sau printr-un act al instituțiilor, având un număr de membri stabilit indiferent de numărul statelor membre, va fi reînnoită în totalitate după aderare, cu excepția cazului în care mandatul membrilor actuali expira în anul ulterior aderării.  +  Titlul II APLICABILITATEA ACTELOR INSTITUȚIILOR  +  Articolul 52De la data aderării, Bulgaria și România sunt considerate destinatare ale legilor-cadru, regulamentelor și deciziilor europene în înțelesul articolului 1-33 din Constituție, precum și al directivelor și deciziilor în înțelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu condiția ca aceste legi-cadru, regulamente și decizii europene, precum și aceste directive și decizii, sa fi fost adresate tuturor statelor membre actuale.Cu excepția deciziilor europene care intră în vigoare în conformitate cu articolul I-39 alineatul (2) din Constituție și a directivelor și deciziilor care au intrat în vigoare în conformitate cu articolul 254 alineatele (1) și (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, se considera ca Bulgaria și România au fost notificate cu privire la aceste decizii europene și la aceste directive și decizii la data aderării.  +  Articolul 53(1) Bulgaria și România pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conformă, de la data aderării, dispozițiilor legilor-cadru europene și ale acelor regulamente europene care sunt obligatorii în ce privește rezultatul care trebuie obținut, dar lasă la latitudinea autorităților naționale alegerea formei și a metodelor, în înțelesul articolului I-33 din Constituție, precum și directivelor și deciziilor în înțelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu excepția cazului în care se prevede un alt termen în prezentul protocol. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării cel târziu sau, după caz, până la termenul prevăzut în prezentul protocol.(2) În măsura în care modificările directivelor în înțelesul articolului 249 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și al articolului 161 din Tratatul CEEA, introduse prin prezentul protocol, necesita modificarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale actualelor state membre, actualele state membre aplica măsurile necesare pentru a se conformă directivelor modificate de la data aderării, cu excepția cazului în care prezentul protocol prevede un alt termen. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, după caz, până la termenul prevăzut de prezentul protocol.  +  Articolul 54Actele cu putere de lege și actele administrative destinate să asigure protecția sănătății lucrătorilor și a populației pe teritoriul Bulgariei și României împotriva pericolelor generate de radiatiile ionizante sunt comunicate Comisiei de către acele state în termen de trei luni de la data aderării, în conformitate cu articolul 33 din Tratatul CEEA.  +  Articolul 55La cererea motivată a Bulgariei sau a României, adresată Comisiei cel târziu la data aderării, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul originar a fost adoptat de Comisie, poate adopta regulamente sau decizii europene care stabilesc derogări temporare de la actele instituțiilor adoptate între 1 octombrie 2004 și data aderării. Măsurile sunt adoptate în conformitate cu regulile de vot aplicabile adoptării actului față de care este cerută o derogare temporară. În cazul în care derogarile sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.  +  Articolul 56În cazul în care actele instituțiilor adoptate înainte de aderare impun adaptari ca urmare a aderării și adaptarile necesare nu au fost prevăzute în prezentul protocol sau în anexele sale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul original a fost adoptat de Comisie, adopta în acest scop actele necesare. În cazul în care adaptarile sunt adoptate după aderare, acestea pot fi aplicate de la data aderării.  +  Articolul 57Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Consiliul adopta, la propunerea Comisiei, regulamentele sau deciziile europene care stabilesc măsurile necesare punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului protocol.  +  Articolul 58De la data aderării, textele actelor instituțiilor, adoptate înainte de aderare și redactate în limbile bulgara și română de către Consiliu, de către Comisie sau de către Banca Centrala Europeană sunt autentice în aceleași condiții ca și textele redactate în limbile oficiale actuale. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care textele în limbile actuale au făcut obiectul unei astfel de publicari.  +  Titlul III DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 59Anexele I - IX și apendicele anexate la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.  +  Articolul 60Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria și României o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, precum și a tratatelor care îl modifica sau îl completează, în limbile ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germană, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheză, slovena, slovaca, spaniola și suedeza.Textul acestui tratat, redactat în limbile bulgara și română, se anexează la prezentul protocol. Aceste texte sunt autentice în aceleași condiții ca și textele tratatului la care se face referire în primul paragraf, redactat în limbile actuale.  +  Articolul 61O copie certificată pentru conformitate a acordurilor internaționale depuse în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene se remite guvernelor Republicii Bulgaria și României de către Secretarul general.
  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 4/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA IPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA IDocumente sursa: MD 140/4/04 REV 4 (AC 140/1/05 REV 1)  +  ANEXA I
  Lista convențiilor și protocoalelor la care Bulgaria și România devin părți la data aderării [menționată la articolul 3 alineatul (3) din protocol]
  (1) Convenția încheiată la 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 266, 9.10.1980, p. 1)– Convenția încheiată la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 146, 31.5.1984, p. 1);– Primul Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, P. 1);– Al doilea Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind investirea Curții de Justiție a Comunităților Europene cu anumite competente de interpretare a Convenției privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 17);– Convenția încheiată la 18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 333, 18.11.1992, p. 1);– Convenția încheiată la 29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, precum și la Primul și Al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiție (JO C 15, 15.1.1997, p. 10).(2) Convenția încheiată la 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10);– Convenția încheiată la 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 26, 31.1.1996, p. 1);– Protocolul încheiat la 25 mai 1999 de modificare a Convenției din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JOC 202, 16.7.1999, p. 1).(3) Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană(JO C 316, 27.11.1995, p. 49)– Protocolul la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, încheiat la 27 septembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 313, 23.10.1996, p. 2);– Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 2);– Al doilea Protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 221, 19.7.1997, p. 12).(4) Convenția privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol), încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul dispozițiilor articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 2)– Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție, încheiat la 24 iulie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 299, 9.10.1996, p. 2);– Protocolul cu privire la privilegiile și imunitățile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncți și ale angajaților Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolului 41 alineatul (3) din Convenția Europol (JO C 221, 19.7.1997, p. 2);– Protocolul de modificare a articolului 2 și a anexei la Convenția privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol), încheiat la 30 noiembrie 200 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenție (JO C 358, 13.12.2000, p. 2);– Protocolul de modificare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și a Protocolului cu privire la privilegiile și imunitățile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncți și ale angajaților Europol, încheiat la 28 noiembrie 2002 (JO C 312, 16.12.2002, p. 2);– Protocolul de modificare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol), încheiat la 27 noiembrie 2003 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenție (JO C 2, 6.1.2004, p. 3).(5) Convenția privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 34)– Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 16);– Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al notiunii de spalare a produselor rezultate din săvârșirea de infracțiuni în cadrul Convenției privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, precum și cu privire la includerea numărului de înmatriculare al mijloacelor de transport în cadrul convenției, încheiat la 12 martie 1999 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 91, 31.3.1999, P.2);– Protocolul de modificare a Convenției privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale, încheiat la 8 mai 2003 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 139, 13.6.2003, p. 2).(6) Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implica funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 195, 25.6.1997, p. 2)(7) Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24, 23.1.1998, p. 2)(8) Convenția cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 216, 10.7.1998, P.2)(9) Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 197, 12.7.2000, p. 3)– Protocolul la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu la 16 octombrie 2001 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, P.2).

  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 5/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL, ANEXA IIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană: PROTOCOLUL, ANEXA II.Documente sursa: MD 141/6/04 REV 6 (AC 141/1/05 REV 1)  +  ANEXA II
  Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene,
  și ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează sa devină obligatorii și aplicabile
  pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menționată la articolul 4 alineatul (1) din protocol]
  (1) Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania și al Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985*1)*1) JO L 239, 22.9.2000, p. 13.(2) Următoarele dispoziții ale Convenției semnate la Schengen la 19 iunie 1990*2) de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Actul final al acestei convenții și declarațiile comune care fac trimitere la aceasta, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:*2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19, convenție astfel cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 871/2004 (JO L 162, 30.4.2004, p. 29).Articolul 1, în măsura în care se referă la dispozițiile prezentului alineat; articolele 3-7, cu excepția articolul 5 alineatul (1) litera (d); articolul 13; articolele 26 și 27; articolul 39; articolele 44-59; articolele 61-63; articolele 65-69; articolele 71-73; articolele 75 și 76; articolul 82; articolul 91; articolele 126-130, în măsura în care se referă la dispozițiile prezentului alineat și articolul 136; declarațiile comune 1 și 3 din Actul final.(3) Următoarele dispoziții ale acordurilor de aderare la Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora și declarațiile aferente, astfel cum au fost modificate de unele dintre actele enumerate în alineatul 8 de mai jos:(a) Acordul privind aderarea Republicii Italiene, semnat la 27 noiembrie 1990:– articolul 4;– Declarația comuna 1 din partea II a Actului final;(b) Acordul privind aderarea Regatului Spaniei, semnat la 25 iunie 1991:– articolul 4;– Declarația comuna 1 din partea II a Actului final;– Declarația 2 din partea III a Actului final;(c) Acordul privind aderarea Republicii Portugheze, semnat la 25 iunie 1991:– articolele 4, 5 și 6;– Declarația comuna 1 din partea II a Actului final;(d) Acordul privind aderarea Republicii Elene, semnat la 6 noiembrie 1992:– articolele 3, 4 și 5;– Declarația comuna 1 din partea II a Actului final;– Declarația 2 din partea III a Actului final;(e) Acordul privind aderarea Republicii Austria, semnat la 28 aprilie 1995:– articolul 4;– Declarația comuna 1 din partea II a Actului final;(f) Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996:– articolul 4, articolul 5 alineatul (2) și articolul 6;– Declarațiile comune 1 și 3 din partea II a Actului final;(g) Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996:– articolele 4 și 5;– Declarațiile comune 1 și 3 din partea II a Actului final;– Declarația Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Aland din partea III a Actului final;(h) Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996:– articolele 4 și 5;– Declarațiile comune 1 și 3 din partea II a Actului final.(4) Următoarele acorduri încheiate de către Consiliu în conformitate cu articolul 6 din Protocolul Schengen:– Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urma la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declarațiilor și schimburilor de scrisori alăturate acestuia*1) aprobat prin Decizia Consiliului 1999/439/CE *2);*1) JOL 176, 10.7.1999, p. 36.*2) JOL 176, 10.7.1999, p. 35.– Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene și Republica Irlanda și Regatul Norvegiei cu privire la definirea drepturilor și obligațiilor în raporturile dintre Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de o parte, și Republica Islanda și Regatul Norvegiei, pe de alta, în materia acquis-ului Schengen care se aplică acestor state*3), aprobat prin Decizia Consiliului 2000/29/CE *4);*3) JOL 15, 20.1.2000, p. 2.*4) JOL 15, 20.1.2000, p. 1.– Acordul semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene și Confederatia Elvetiana privind asocierea Confederatiei Elvetiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen*5).*5) Atât timp cat acest acord nu este încă încheiat, atât timp cat se aplică provizoriu.(5) Dispozițiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declarațiile ministrilor și secretarilor de stat. Atât timp cat acest acord nu este încă încheiat, atât timp cat se aplică provizoriu.SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătățirea practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguriSCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind achiziționarea stampilelor comune de intrare și ieșireSCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul de autorizare a transportului de droguri și substanțe psihotrope, prevăzut la articolul 75SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea în vigoare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid, între statele Schengen, de date statistice și concrete privind eventuale disfuncții la frontierele externeSCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activitățile Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înființarea Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a dispozițiilor SchengenSCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind transmiterea Manualului comun statelor candidate la UESCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrarii ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind cooperarea politieneasca transfrontaliera în materia prevenirii și depistarii infracțiunilorSCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Brosura cu privire la cooperarea politieneasca transfrontaliera, în măsura în care aceasta se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai susSCH/Com-ex (98) 57 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui formular armonizat pentru invitații, declarații de garanție și atestări de cazareSCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detasarea coordonata a consilierilor în materie de documenteSCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în materie de stupefianteSCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-vX Schengen în materie de telecomunicațiiSCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofițerii de legăturăSCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilorSCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de arme de focSCH/Com-ex (99) 13 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive ale Manualului comun și ale Instrucțiunilor consulare comune:– anexele 1-3, 7, 8 și 15 ale Instrucțiunilor consulare comune;– Manualul comun, în măsura în care acesta se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai sus, inclusiv anexele 1, 5, 5A, 6, 10 și 13.SCH/Com-ex (99) 18 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind îmbunătățirea cooperării polițienești în materie de prevenire și depistare a infracțiunilor.(6) Următoarele declarații ale Comitetului Executiv instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai sus:SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declarația Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădareaSCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declarația Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind rapirea de minori.(7) Următoarele decizii ale Grupului Central instituit prin Convenția semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispozițiile alineatului (2) de mai sus:SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrarii ilegaleSCH/C (99) 25 Decizia Grupului Central din 22 martie 1999 privind principiile generale care reglementează plata informatorilor.(8) Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia:Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de instituire a modelului uniform de viza (JO L 164, 14.7.1995, p. 1)Decizia Consiliului 1999/307/CE din 1 mai 1999 de stabilire a modalităților de integrare a Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatul General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49)Decizia Consiliului 1999/435/CE din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 1)Decizia Consiliului 1999/436/CE din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 17)Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor doua state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31)Decizia Consiliului 1999/848/CE din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58)Decizia Consiliului 2000/365/CE din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43)Decizia Consiliului 2000/586/JAI din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a articolului 40 alineatele (4) și (5), a articolului 41 alineatul (7) și a articolului 65 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1)Decizia Consiliului 2000/751/CE din 30 noiembrie 2000 privind declasificarea anumitor părți din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 303, 2.12.2000, p. 29)Decizia Consiliului 2000/777/CE din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului Schengen pe teritoriul Danemarcei, Finlandei, Suediei, precum și pe teritoriul Islandei și Norvegiei (JO L 309, 9.10.2000, p. 24)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanti trebuie să dețină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanti sunt scutiți de aceasta obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului nr. 789/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezerva Consiliului competentele de execuție în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viza (JO L 116, 26.4.2001, p. 2)Regulamentul Consiliului nr. 790/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezerva Consiliului competentele de execuție în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de realizare a controlului și supravegherii frontierelor (JO L 116, 26.4.2001, p. 5)Decizia Consiliului 2001/329/CE din 24 aprilie 2001 de actualizare a părții VI și a anexelor 3, 6 și 13 la Instrucțiunile consulare comune și a anexelor 5(a), 6(a) și 8 la Manualul comun (JO L 116, 26.4.2001, p. 32), în măsura în care aceasta se referă la anexa 3 la Instrucțiunile consulare comune și la anexa 5(a) la Manualul comun.Directiva Consiliului 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor articolului 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45)Decizia Consiliului 2001/886/JAI din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanti trebuie să dețină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanti sunt scutiți de aceasta obligație (JO L 327, 12.12.2001, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, p. 4)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viza (JO L 53, 23.2.2002, p. 7)Decizia Consiliului 2002/192/CE din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20)Decizia Consiliului 2002/352/CE din 25 aprilie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 123, 9.5.2002, p. 47)Decizia Consiliului 2002/353/CE din 25 aprilie 2002 privind declasificarea părții II din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 123, 9.5.2002, p. 49)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisantii țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)Decizia Consiliului 2002/587/CE din 12 iulie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 187, 16.7.2002, p. 50)Decizia-cadru a Consiliului 2002/946/JAI din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17)Decizia Consiliului 2003/170/JAI din 27 februarie 2003 privind utilizarea în comun a ofițerilor de legătură trimiși în străinătate de instituțiile de aplicare a legii ale statelor membre (JO L 67, 12.3.2003, p. 27)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanti trebuie să dețină viza pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanti sunt scutiți de aceasta obligație (JO L 69, 13.3.2003, p. 10)Decizia Consiliului 2003/725/JAI din 2 octombrie 2003 de modificare a dispozițiilor articolului 40 alineatele (1) și (7) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37)Directiva Consiliului 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile de tranzit în scopul expulzării pe calea aerului (JO L 321, 6.12.2003, p. 26)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 de constituire a rețelei de ofițeri de legătură în materie de imigrare (JO L 64, 2.3.2004, p. 1)Decizia Consiliului 2004/466/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun în sensul prevederii efectuării controalelor de frontieră specializate privind minorii însoțiți (JO L 157, 30.4.2004, p. 136)Directiva Consiliului 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 privind obligația transportatorilor de a comunică date privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)Decizia Consiliului 2004/573/CE din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a doua sau mai multe state membre a resortisantilor țărilor terțe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28)Decizia Consiliului 2004/574/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun (JO L 261, 6.8.2004, p. 36)Decizia Consiliului 2004/512/CE din 8 iunie 2004 de constituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligația autorităților competente ale statelor membre de a ștampila cu regularitate documentele de călătorie ale resortisantilor țărilor terțe în momentul trecerii de către aceștia a frontierelor externe ale statelor membre, precum și de modificare a dispozițiilor Convenției pentru aplicarea Acordului Schengen și a Manualului comun adoptat în acest scop (JO L 369, 16.12.2004, p. 5)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele referitoare la elementele de securitate și datele biometrice cuprinse în pasapoartele și documentele de călătorie eliberate de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1)

  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 6/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL. ANEXA IIIPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA III.Documente sursa:
  MD 42/6/04 REV 6 MD 77/14/04 REV 14MD 24/4/04 REV 4 MD 28/3/04 REV 3 MD 32/3/04 REV 3 MD 15/1/04 REV 1 MD 16/1/04 REV 1 MD 18/1/04 REV 1 MD 19/1/04 REV 1 (AC 42/1/04 REV 1) (AC 77/1/04 REV 1) (AC 24/1/04 REV 1) (AC 28/1/04 REV 1) (AC 32/1/04 REV 1) (AC 15/1/04 REV 1) (AC 16/1/04 REV 1) (AC 18/1/04 REV 1) (AC 19/1/04 REV 1)
   +  ANEXA III
  Lista menționată la articolul 16 din protocol: adaptari ale actelor adoptate de instituții
  1. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALAI. MARCA DE COMERȚ COMUNITARA31994 R 0040: Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca de comerț comunitara (JO L 11, 14.1.1994, p. 1), modificat prin:– 31994 R 3288: Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 83);– 32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32003 R 1653: Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 al Consiliului din 18.6.2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 36);– 32003 R 1992: Regulamentul (CE) nr. 1992/2003 al Consiliului din 27.10.2003 (JO L 296, 14.11.2003, p. 1);– 32004 R 0422: Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19.2.2004 (JO L 70, 9.3.2004, p. 1).La articolul 159a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"), o marca de comerț comunitara înregistrată sau solicitată în conformitate cu prezentul regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea același efect în întreaga Comunitate.II. CERTIFICATELE SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE(1) 31992 R 1768: Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 182, 2.7.1992, p. 1), modificat prin:– 11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) La articolul 19a se adauga următorul text:(k) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil și a cărui prima autorizare de introducere pe piața ca medicament a fost obținută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu condiția ca, pentru obținerea acestui certificat, cererea să fie depusa în termen de șase luni de la data aderării;(l) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil și a cărui prima autorizare de introducere pe piața ca medicament a fost obținută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibila în termen de șase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecție acordate în conformitate cu legislația interna a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.(2) 31996 R 1610: Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru produsele fito-farmaceutice (JO L 198, 8.8.1996, p. 30), modificat prin:– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) La articolul 19a se adauga următorul text:(k) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil și a cărui prima autorizare de introducere pe piața ca produs fito-farmaceutic a fost obținută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu condiția ca cererea pentru obținerea certificatului să fie depusa în termen de șase luni de la data aderării;(l) oricărui produs fito-farmaceutic protejat printr-un brevet valabil și a cărui prima autorizare de introducere pe piața ca produs fito-farmaceutic a fost obținută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibila în termen de șase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării.(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecție acordate în conformitate cu legislația interna a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare.III. DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE32002 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele și modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1), modificat prin:– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).La articolul 110a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"), un desen sau model industrial comunitar protejat sau solicitat în conformitate cu acest regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea același efect în întreaga Comunitate.2. AGRICULTURA(1) 31989 R 1576: Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), modificat prin:– 31992 R 3280: Regulamentul (CEE) nr. 3280/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 3);– 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European și al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 366, 31.12.1994, p. 1);– 11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).(a) La articolul 1 alineatul (4), punctul (i), se adauga următoarele dispoziții:(5) Denumirea "rachiu din fructe" poate fi înlocuită prin denumirea "Palinca" numai pentru băutura spirtoasa produsă în România.(b) La Anexa II, se adaugă următoarele denumiri geografice:– la punctul (4): "Vinars Tarnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea";– la punctul (6):– la punctul (7):(2) 31991 R 1601: Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate obținute din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1), modificat prin:– 31992 R 3279: Regulamentul (CEE) nr. 3279/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 1);– 11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);– 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European și al Consiliului din 22.12.1994 (OJ L 366, 31.12.1994, p. 1);– 31996 R 2061: Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 8.10.1996 (OJ L 277, 30.10.1996, p. 1);– 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)La articolul 2 alineatul (3), se adauga următoarea litera după litera (h):(i) Pelin: băutura aromatizata pe bază de vin produsă din vin alb sau roșu, must de struguri concentrat, suc de struguri (sau sfecla de zahăr) și o tinctura specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai puțin de 8,5% vol., un conținut de zahăr exprimat ca zahăr invertit de 45-50 grame pe litru, și o aciditate totală de nu mai puțin de 3 grame pe litru exprimată ca acid tartric.iar litera (i) se redenumeste ca (j).(3) 31992 R 2075: Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comuna a pieței în sectorul tutunului brut (JO L 215, 30.7.1992, p. 70), modificat prin:– 11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);– 31994 R 3290: Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 105);– 31995 R 0711: Regulamentul (CE) nr. 711/95 al Consiliului din 27.3.1995 (JO L 73, 1.4.1995, p. 13);– 31996 R 0415: Regulamentul (CE) nr. 415/96 al Consiliului din 4.3.1996 (JO L 59, 8.3.1996, p.3);– 31996 R 2444: Regulamentul (CE) nr. 2444/96 al Consiliului din 17.12.1996 (JO L 333, 21.12.1996, p. 4);– 31997 R 2595: Regulamentul (CE) nr. 2595/97 al Consiliului din 18.12.1997 (JO L 351, 23.12.1997, p. 11);– 31998 R 1636: Regulamentul (CE) nr. 1636/98 al Consiliului din 20.7.1998 (JO L 210, 28.7.1998, p. 23);– 31999 R 0660: Regulamentul (CE) nr. 660/1999 al Consiliului din 22.3.1999 (JO L 83, 27.3.1999, p. 10);– 32000 R 1336: Regulamentul (CE) nr. 1336/2000 al Consiliului din 19.6.2000 (JO L 154, 27.6.2000, p. 2);– 32002 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului din 25.3.2002 (JO L 84, 28.3.2002, p. 4);– 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);– 32003 R 2319: Regulamentul (CE) nr. 2319/2003 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 345, 31.12.2003, p. 17);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) În anexa, la punctul V. "Sun-cured", se adauga următorul text:MoldovataGhimpațiBărăgan(b) În anexa, la punctul VI. "Basmas", se adauga următorul text:GebelNevrokopDupnițaMelnikUstinaHarmanliKrumovgradIztocen BalkanTopolovgradSvilengradSrednogorska iaka(c) În anexa, la punctul VIII. "Kaba Kulak (clasic)", se adaugă următorul text:Severna BulgariaTekne(4) 31996 R 2201: Regulamentul (CE) nr. 2201 /96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comuna a piețelor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fânețe și legume (JO L 297, 21.11.1996, p.29), modificat prin:– 31997 R 2199: Regulamentul (CE) nr. 2199/97 al Consiliului din 30.10.1997 (JO L 303, 6.11.1997, p. 1);– 31999 R 2701: Regulamentul (CE) nr. 2701/1999 al Consiliului din 14.12.1999 (JO L 327, 21.12.1999, p. 5);– 32000 R 2699: Regulamentul (CE) nr. 2699/2000 al Consiliului din 4.12.2000 (JO L 311, 12.12.2000, p. 9);– 32001 R 1239: Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 al Consiliului din 19.6.2001 (JO L 171, 26.6.2001, p. 1);– 32002 R 0453: Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei din 13.3.2002 (JO L 72, 14.3.2002, p. 9);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32004 R 0386: Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).Anexa III se înlocuiește cu următorul text:  +  Anexa III
  Pragurile de procesare menționate la articolul 5
  Greutatea neta a produselor proaspete
  (în tone)
  Pragurile comunitareRoșiiPiersiciPere
  8.860.061560.428105.659
  Praguri naționaleBulgaria156.34317.843f.r.
  Republica Cehă12.0001.28711
  Grecia1.211.241300.0005.155
  Spania1.238.606180.79435.199
  Franța401.60815.68517.703
  Italia4.350.00042.30945.708
  Cipru7.9446f.r.
  Letoniaf.r.f.r.f.r.
  Ungaria130.7901.6161.031
  Malta27.000f.r.f.r.
  Țările de Josf.r.f.r.243
  Austriaf.r.f.r.9
  Polonia194.639f.r.f.r.
  Portugalia1.050.000218600
  România50.390523f.r.
  Slovacia29.500147f.r.
  f.r. = fără relevanță
  (5) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind schema de prime, cotele de producție și ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutunului brut (JO L 358, 31.12.1998, p. 17), modificat prin:– 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, P- 54);– 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, P- 20);– 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 47);– 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);– 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);– 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 13);– 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, p. 18);– 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p. 3);– 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p. 18);– 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p. 5);– 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);– 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.6.2002 (JO L 153 13.6.2002, p. 3);– 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.8.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p. 16);– 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p. 8);– 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).Anexa I se înlocuiește cu următorul text:  +  Anexa I
  PROCENTELE PRAGURILOR DE GARANTARE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU SAU REGIUNE SPECIFICĂ
  PENTRU RECUNOAȘTEREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI
  Stat membru sau regiune specifică de origine a grupului de producătoriProcent
  Germania, Spania (cu excepția regiunilor Castilia și Leon, Navarra și Campezo din Țara Bascilor), Franța (cu excepția regiunilor Nord-Pas-de-Calais și Picardia), Italia, Portugalia (cu excepția Regiunii Autonome Azore), Belgia, Austria, România2%
  Grecia (cu excepția regiunii Epir), Regiunea Autonomă Azore (Portugalia), Regiunile Nord-Pas-de-Calais și Picardia (Franța), Bulgaria (cu excepția municipalităților BaniTe, Zlatograd, Madan și Dospat din zona Gebel și a municipiilor Veliki Preslav, Vărbița, Șumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toșevo, Dobrici, Kavarna, Krușari, Șabla și Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei)1%
  Regiunile Castilia și Leon (Spania), Navarra (Spania), regiunea Campezo din Țara Bascilor (Spania), Epir (Grecia), municipalităților Banite, Zlatograd, Madan și Dospat din zona Gebel și a municipalităților Veliki Preslav, Vărbița, Șumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toșevo, Dobrici, Kavarna, Krușari, Șabla și Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei (Bulgaria)0,3%
  (6) 31999 R 1493: Regulamentul nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comuna a pieței în sectorul vitivinicol (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat prin:– 32000 R 1622: Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 al Comisiei din 24.7.2000 (JO L 194, 31.7.2000, p. 1);– 32000 R 2826: Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului din 19.12.2000 (JO L 328, 23.12.2000, p. 2);– 32001 R 2585: Regulamentul (CE) nr. 2585/2001 al Consiliului din 19.12.2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 10);– 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4. 2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32003 R 1795: Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13.10.2003 (JO L 262, 14.10.2003, p. 13).(a) La articolul 6 se adauga următoarele dispoziții:(5) Pentru Bulgaria și România, se acordă, de la data aderării, drepturi de plantare nou create pentru producția v.c.p.r.d totalizand 1,5% din suprafața viticolă totală, totalizand 2302,5 hectare pentru Bulgaria și 2830,5 hectare pentru România. Aceste drepturi se acordă unei rezerve naționale căreia i se aplică articolul 5.(b) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (2), se adauga următorul text:(g) în România, în zona Podisul Transilvaniei(c) La anexa III (zonele vitivinicole), ultima propozitie de la punctul (3) se înlocuiește cu următorul text:(d) în Slovacia, regiunea Tokay.(e) în România, suprafețele vitivinicole care nu sunt incluse la punctele (2) litera (g) sau (5) litera (f).(d) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (5), se adauga următorul text:(e) în Bulgaria, suprafețele viticole din următoarele regiuni: Dunavska Ravnina (denumirea și în limba bulgară), Cernomorski Raion (denumirea și în limba bulgară), Rozova Dolina (denumirea și în limba bulgară)(f) în România, suprafețele viticole din următoarele regiuni: Dealurile Buzaului, Dealu Mare, Severinului și Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea vitivinicolă sudica, inclusiv zonele nisipoase și alte regiuni favorabile.(e) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (6), se adaugă următorul text:În Bulgaria, zona vitivinicolă C III a) cuprinde suprafețele viticole care nu sunt incluse la punctul (5) litera (e),(f) La anexa V partea D.3, se adauga următorul text:și în România.(7) 32000 R 1673: Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comuna a piețelor în sectorul inului și canepei pentru fibre (JO L 193, 29.7.2000, p. 16), modificat de:– 32002 R 0651: Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei din 16.4.2002 (JO L 101, 17.4.2002, p. 3);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1);– 32004 R 0393: Regulamentul (CE) nr. 393/2004 al Consiliului din 24.2.2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 4).(a) Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) O cantitate maxima garantată de 80 878 tone pe an de piața este stabilită pentru fibre de în lungi și împărțită între toate statele membre drept cantități naționale garantate. Aceasta cantitate este distribuita după cum urmează:– 13 800 tone pentru Belgia;– 13 tone pentru Bulgaria;– 1 923 tone pentru Republica Ceha;– 300 tone pentru Germania;– 30 tone pentru Estonia;– 50 tone pentru Spania;– 55 800 tone pentru Franța;– 360 tone pentru Letonia;– 2 263 tone pentru Lituania;– 4 800 tone pentru Țările de Jos;– 150 tone pentru Austria;– 924 tone pentru Polonia;– 50 tone pentru Portugalia;– 42 tone pentru România;– 73 tone pentru Slovacia;– 200 tone pentru Finlanda;– 50 tone pentru Suedia;– 50 tone pentru Regatul Unit.(b) La articolul 3 alineatul (2), paragraful introductiv și litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:(2) O cantitate maxima garantată de 147 265 tone pe an de piața este stabilită pentru fibre de în scurte și fibre de canepa, pentru care se poate acorda sprijin. Aceasta cantitate este repartizata sub forma:(a) cantităților naționale garantate pentru următoarele state membre:– 10 350 tone pentru Belgia;– 48 tone pentru Bulgaria;– 2 866 tone pentru Republica Ceha;– 12 800 tone pentru Germania;– 42 tone pentru Estonia;– 20 000 tone pentru Spania;– 61 350 tone pentru Franța;– 1 313 tone pentru Letonia;– 3 463 tone pentru Lituania;– 2 061 tone pentru Ungaria;– 5 550 tone pentru Țările de Jos;– 2 500 tone pentru Austria;– 462 tone pentru Polonia;– 1 750 tone pentru Portugalia;– 921 tone pentru România;– 189 tone pentru Slovacia;– 2 250 tone pentru Finlanda;– 2 250 tone pentru Suedia;– 12 100 tone pentru Regatul Unit.Cu toate acestea, cantitatea națională garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de cânepă.(8) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), modificat prin:– 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8);– 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1);– 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1);– 32004 R 0864: Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).(a) Articolul 2 litera (g) se înlocuiește cu următorul text:(g) "noi state membre" înseamnă Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia.(b) La articolul 5 alineatul (2), la sfârșitul primului paragraf se adauga următorul text:Cu toate acestea, Bulgaria și România asigura ca terenul care a fost utilizat drept pasune permanenta la data de 1 ianuarie 2007 este menținut ca pasune permanenta.(c) La articolul 54 alineatul (2), la sfârșitul primului paragraf se adauga următorul text:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, data prevăzută pentru cererile de sprijin pe suprafața este 30 iunie 2005.(d) La articolul 71g se adaugă următorul text:(9) Pentru Bulgaria și România:(a) perioada de referință de trei ani menționată la alineatul (2) este 2002 - 2004;(b) anul menționat la alineatul (3) litera (a) este 2004;(c) în primul paragraf al alineatului (4), referirea la anii 2004 și 2005 se face la anii 2005 și 2006, iar referirea la anul 2004 se face la anul 2005.(e) La articolul 71h se adaugă următorul text:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România referirea la 30 iunie 2003 se face la 30 iunie 2005.(f) Articolul 74 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) Sprijinul se acordă pentru suprafețele de baza naționale în zonele de producție traditionale enumerate în anexa X. Suprafața de baza este după cum urmează:
  Bulgaria Grecia Spania Franța Italia Cipru Ungaria Austria Portugalia21 800 ha617 000 ha594 000 ha208 000 ha1 646 000 ha6 183 ha2 500 ha7 000 ha118 000 ha
  (g) Articolul 78 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) Se instituie o suprafața maxima garantată de 1 648 000 ha pentru care poate fi acordat sprijin.(h) Articolul 80 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
  Anul de piață 2004/2005 și în cazul aplicării articolului 71 (EUR/ha)Anul de piață 2005/2006 și în anii următori (EUR/ha)
  Bulgaria-345,225
  Grecia1.323,96561,00
  Spania1.123,95476,25
  Franța:
  - teritoriul metropolitan971,73411,75
  - Guyana Franceză1.329,27563,25
  Italia1.069,08453,00
  Ungaria548,70232,50
  Portugalia1.070,85453,75
  România-126,075
  (i) Articolul 81 se înlocuiește cu următorul text:  +  Articolul 81SuprafețeSe stabilește prin prezentul o suprafața naționala de baza. Cu toate acestea, pentru Franța se stabilesc doua suprafețe de baza. Aceste suprafețe de baza sunt după cum urmează:Bulgaria 4 166 haGrecia 20 333 haSpania 104 973 haFranța:– teritoriul metropolitan 19 050 ha– Guyana Franceza 4 190 haItalia 219 588 haUngaria 3 222 haPortugalia 24 667 haRomânia 500 haUn stat membru poate subimparti suprafața sau suprafețele sale de baza în subdiviziuni, pe baza unor criterii obiective.(j) Articolul 84 se înlocuiește cu următorul text:  +  Articolul 84Suprafețe(1) Un stat membru acorda ajutorul comunitar până la limita unui plafon calculat prin înmulțirea numărului de hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), cu valoarea medie de 120,75 EUR.(2) Se instituie prin prezentul o suprafața maxima garantată de 829 229 ha.(3) Suprafața maxima garantată menționată la alineatul (2) se împarte în următoarele SNG:
  Suprafețe Naționale Garantate (SNG)
  Belgia100 ha
  Bulgaria11.984 ha
  Germania1.500 ha
  Grecia41.100 ha
  Spania568.200 ha
  Franța17.300 ha
  Italia130.100 ha
  Cipru5.100 ha
  Luxemburg100 ha
  Ungaria2.900 ha
  Țările de Jos100 ha
  Austria100 ha
  Polonia4.200 ha
  Portugalia41.300 ha
  România1.645 ha
  Slovenia300 ha
  Slovacia3.100 ha
  Regatul Unit100 ha
  (4) Un stat membru își poate împărți SNG în subdiviziuni ale suprafeței de baza, pe baza unor criterii obiective, în special la nivel regional sau în funcție de producție.
  (k) La articolul 95 alineatul (4) se adauga următoarele paragrafe:Pentru Bulgaria și România, cantitățile totale menționate la primul paragraf sunt stabilite în tabelul (f) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului și sunt revizuite în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) al saselea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului.Pentru Bulgaria și România, perioada de 12 luni menționată la primul paragraf este cea a anului 2006/2007.(l) La articolul 103 alineatul (2), se adaugă următorul text:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România condițiile pentru aplicarea prezentului alineat sunt ca schema unica de plată pe suprafața se aplică în 2007 și ca s-a optat pentru aplicarea articolului 66.(m) Articolul 105 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) Un supliment la plată pe suprafață de:– 291 EUR/ha pentru anul de piață 2005/2006,– 285 EUR/ha pentru anul de piață 2006/2007 și în anii următori, se plătește pentru suprafața cultivată cu grâu dur în zonele tradiționale de producție enumerate în anexa X, în următoarelor limite:
  (hectare)
  Bulgaria21.800
  Grecia617.000
  Spania594.000
  Franța208.000
  Italia1.646.000
  Cipru6.183
  Ungaria2.500
  Austria7.000
  Portugalia118.000
  (n) La articolul 108 alineatul (2) se adauga următorul text:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, cererile de plată nu pot fi făcute în ce privește terenurile care, la data de 30 iunie 2005, au fost utilizate drept pășuni permanente, pentru culturi permanente sau copaci ori au fost utilizate în scopuri neagricole.(o) Articolul 110c alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:(1) Se instituie o suprafața de baza naționala pentru:– Bulgaria: 10 237 ha;– Grecia: 370 000 ha;– Spania: 70 000 ha;– Portugalia: 360 ha."(p) Articolul 110c alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:(2) Valoarea ajutorului eligibil pe hectar este în:– Bulgaria: 263 EUR;– Grecia: 594 EUR pentru 300 000 de hectare și 342,85 EUR pentru restul de 70 000 de hectare;– Spania: EUR 1 039;– Portugalia: EUR 556."(q) Articolul 116 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:(4) Se aplică următoarele plafoane:
  Stat membruDrepturi (x 1.000)
  Belgia70
  Bulgaria2.058,483
  Republica Cehă66,733
  Danemarca104
  Germania2.432
  Estonia48
  Grecia11.023
  Spania19.580
  Franța7.842
  Irlanda4.956
  Italia9.575
  Cipru472,401
  Letonia18,437
  Lituania17,304
  Luxemburg4
  Ungaria1.146
  Malta8,485
  Țările de Jos930
  Austria206
  Polonia335,88
  Portugalia2.690
  România5.880,620
  Slovenia84,909
  Slovacia305,756
  Finlanda80
  Suedia180
  Regatul Unit19.492
  Total89.607,008".
  (r) Articolul 123 alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:(8) Se aplică următoarele plafoane regionale:
  Belgia235.149
  Bulgaria90.343
  Republica Cehă244.349
  Danemarca277.110
  Germania1.782.700
  Estonia18.800
  Grecia143.134
  Spania713.999*
  Franța1.754.732**
  Irlanda1.077.458
  Italia598.746
  Cipru12.000
  Letonia70.200
  Lituania150.000
  Luxemburg18.962
  Ungaria94.620
  Malta3.201
  Țările de Jos157.932
  Austria373.400
  Polonia926.000
  Portugalia175.075***
  România452.000
  Slovenia92.276
  Slovacia78.348
  Finlanda250.000
  Suedia250.000
  Regatul Unit1.419.811****
  - *Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
  - **Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
  - ***Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.
  - ****Acest plafon va crește temporar cu 100.000, până la 1.519.811, până la data la care animalele vii cu vârstă de până la șase luni pot fi exportate."
  (s) Articolul 126 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:(5) Se aplică următoarele plafoane naționale:
  Belgia394.253
  Bulgaria16.019
  Republica Cehă90.300
  Danemarca112.932
  Germania639.535
  Estonia13.416
  Grecia138.005
  Spania*1.441.539
  Franța**3.779.866
  Irlanda1.102.620
  Italia621.611
  Cipru500
  Letonia19.368
  Lituania47.232
  Luxemburg18.537
  Ungaria117.000
  Malta454
  Țările de Jos63.236
  Austria375.000
  Polonia325.581
  Portugalia***416.539
  România150.000
  Slovenia86.384
  Slovacia28.080
  Finlanda55.000
  Suedia155.000
  Regatul Unit1.699.511
  *Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
  **Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
  ***Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.
  (t) La articolul 130 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:Pentru noile state membre, plafoanele naționale sunt cele menționate în tabelul următor:
  Tauri, tăurași, vaci și juninciViței în vârstă de cel puțin 1 și de cel mult 8 luni și cu greutatea carcasei de până la 185 kg
  Bulgaria22.191101.542
  Republica Cehă483.38227.380
  Estonia107.81330.000
  Cipru21.000-
  Letonia124.32053.280
  Lituania367.484244.200
  Ungaria141.55994.439
  Malta6.00217
  Polonia1.815.430839.518
  România1.148.00085.000
  Slovenia161.13735.852
  Slovacia204.06262.841
  (u) La articolul 143a se adaugă următorul alineat:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România plățile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar de cresteri exprimate în procentaje din nivelul aplicabil la acel moment pentru asemenea plati în Comunitate, nivel stabilit la 30 aprilie 2004:– 25% în 2007;– 30% în 2008;– 35% în 2009;– 40% în 2010;– 50% în 2011;– 60% în 2012;– 70% în 2013;– 80% în 2014;– 90% în 2015;– 100% începând cu 2016.(v) La articolul 143b alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, suprafața agricolă inclusă în schema unica de plată pe suprafața reprezintă partea din suprafața agricolă utilizata a acestora care este menținută în bune condiții agricole, indiferent dacă exista producție sau nu, în cazul în care a fost ajustata în mod adecvat, în conformitate cu criteriile obiective care urmează să fie stabilite de Bulgaria, respectiv România după aprobarea Comisiei.(w) Articolul 143b alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:(9) Pentru oricare nou stat membru, schema unica de plată pe suprafața este valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârșitul anului 2006, cu posibilitatea de reinnoire de doua ori cu câte un an la cererea noului stat membru. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, schema unica de plată pe suprafața va fi valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârșitul anului 2009 cu posibilitatea de reinnoire de doua ori cu câte un an la cererea acestora. Sub rezerva dispozițiilor alineatului (11), orice nou stat membru, poate decide încetarea aplicării schemei la sfârșitul primului sau al celui de-al doilea an din perioada de aplicare având în vedere aplicarea schemei unice de plată pe ferma. Noile state membre notifica Comisiei intenția lor de a inceta aplicarea schemei menționate până la data de 1 august a ultimului an de aplicare.(x) La articolul 143b alineatul (11), se adauga următorul paragraf:Pentru Bulgaria și România, până la sfârșitul perioadei de 5 ani de aplicare a schemei unice de plată (respectiv 2011), se aplică nivelul procentual stabilit de al doilea alineat din articolul 143a. Dacă aplicarea schemei unice de plată pe suprafața este prelungită după această dată, în temeiul unei decizii luate în conformitate cu punctul (b), nivelul procentual stabilit la al doilea alineat din articolul 143a pentru anul 2011 se aplică până la sfârșitul ultimului an de aplicare a schemei unice de plată pe suprafața.(y) Alineatul (2) al articolului 143c se înlocuiește cu următorul text:(2) Noile state membre au posibilitatea, cu condiția autorizării de către Comisie, sa completeze orice plati directe până la:(a) în ceea ce privește toate plățile directe, 55 % din nivelul plăților directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2004, 60 % în anul 2005 și 65 % în anul 2006, iar începând din anul 2007 până la 30 de procente peste nivelul aplicabil menționat la articolul 143a în anul în cauza. În ceea ce privește Bulgaria și România, se aplică următoarele dispoziții: 55% din nivelul plăților directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2007, 60% în anul 2008 și 65% în anul 2009, iar începând din anul 2010 până la 30 de procente peste nivelul aplicabil menționat la alineatul (2) din articolul 143a în anul în cauza. Cu toate acestea, Republica Ceha poate completa plățile directe în sectorul amidonului de cartofi până la 100% din nivelul plăților directe din Comunitate, în compunerea acesteia de la 30 aprilie 2004. Cu toate acestea, pentru plățile directe menționate la capitolul 7 din titlul IV din prezentul regulament se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2004, 90% în anul 2005, 95% în anul 2006 și 100% începând din anul 2007. În ceea ce privește Bulgaria și România, se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2007, 90% în anul 2008, 95% în anul 2009 și 100% începând din anul 2010,sau(b) (i) în ceea ce privește plățile directe altele decât schema unica de plată, nivelul total al sprijinului direct pe care fermierul are dreptul sa îl primească, în funcție de fiecare produs, în noul stat membru în anul calendaristic 2003 în cadrul unei scheme naționale de tip PAC, majorat cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Lituania, anul de referința este anul calendaristic 2002. Pentru Bulgaria și România, anul de referința este anul calendaristic 2006. În cazul Sloveniei, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 și de 25 puncte procentuale începând din anul 2007;(ii) în ceea ce privește schema unica de plată, valoarea totală a ajutorului național direct complementar care poate fi acordat de un nou stat membru pentru un anumit an este limitată la un pachet financiar specific. Acest pachet este egal cu diferența între:– valoarea totală a ajutorului direct național de tip PAC care ar fi disponibil în statul membru în cauza în ceea ce privește anul calendaristic 2003 sau, în cazul Lituaniei, anul calendaristic 2002, majorat de fiecare data cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România anul de referința este anul calendaristic 2006. Pentru Slovenia, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 și de 25 puncte procentuale începând din anul 2007și– plafonul național al acelui nou stat membru menționat în anexa VIIIa adaptată, dacă este cazul, în conformitate cu articolele 64 alineatul (2) și 70 alineatul (2).În vederea calculării valorii totale la care se face referire la prima liniuța de mai sus, sunt luate în considerare plățile naționale directe și componentele acestora corespunzătoare plăților directe din Comunitate și componentele acestora care au fost luate în considerare pentru calcularea plafonului real al noului stat membru în cauza în conformitate cu articolele 64 alineatul (2), 70 alineatul (2) și 71c.Pentru fiecare plata directa în cauza un nou stat membru poate alege să aplice opțiunea (a) sau opțiunea (b) de mai sus.Sprijinul direct total care poate fi acordat unui fermier în noile state membre după aderare sub forma plății directe relevante, care include și toate plățile naționale directe complementare, nu poate depăși nivelul ajutorului direct pe care fermierul ar avea dreptul sa îl primească în cadrul plății directe corespunzătoare, aplicabilă la acea data statelor membre din Comunitate, în compunerea acesteia la data de 30 aprilie 2004.(z) Articolul 154a alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:(2) Măsurile menționate la alineatul (1) pot fi adoptate în perioada cuprinsă între 1 mai 2004 și 30 iunie 2009 și nu se aplică după această dată. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, perioada începe la data de 1 ianuarie 2007 și expira la data de 31 decembrie 2011. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate prelungi aceste perioade.(aa) La anexa III se adaugă următoarele note de subsol:la titlul punctului A:* Pentru Bulgaria și România, referirea la anul 2005 trebuie interpretată ca o referire la primul an de aplicare a schemei unice de plată.la titlul punctului B:* Pentru Bulgaria și România, referirea la anul 2006 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al doilea an de aplicare a schemei unice de plată.și, la titlul punctului C:* Pentru Bulgaria și România, referirea la anul 2007 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al treilea an de aplicare a schemei unice de plată.(ab) Anexa VIIIa se înlocuiește cu următorul text:  +  ANEXA Nr. VIIIa
  Plafoanele naționale menționate la articolul 71c
  Plafoanele au fost calculate ținând seama de calendarul de creșteri prevăzut la articolul 143a, nefiind prin urmare necesar să fie reduse.
  (milioane EUR)
  An calendaristicBulgariaRepublica CehăEstoniaCipruLetoniaLituaniaUngariaMaltaPoloniaRomâniaSloveniaSlovacia
  2005-228,823,48,933,992,0350,80,67724,6-35,897,7
  2006-266,727,312,539,6107,3420,20,83881,7-41,9115,4
  2007200,3343,640,416,355,6146,9508,31,641.140,8440,056,1146,6
  2008240,4429,250,520,469,5183,6634,92,051.425,9527,970,1183,2
  2009281,0514,960,524,583,4220,3761,62,461.711,0618,184,1219,7
  2010321,2600,570,628,697,3257,0888,22,871.996,1706,498,1256,2
  2011401,4686,280,732,7111,2293,71.014,93,282.281,1883,0112,1292,8
  2012481,7771,890,836,8125,1330,41.141,53,692.566,21.059,6126,1329,3
  2013562,0857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.236,2140,2365,9
  2014642,3857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.412,8140,2365,9
  2015722,6857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.589,4140,2365,9
  anii următori802,9857,5100,940,9139,0367,11.268,24,102.851,31.766,0140,2365,9
  (ac) La anexa X se adaugă următoarele:BULGARIAStarozagorskiHaskovskiSlivenskiIambolskiBurgaskiDobricikiPlovdivski(ad) Anexa XIb se înlocuiește cu următorul text:  +  ANEXA XIbSuprafețele de culturi arabile de baza naționale și productiile de referința în noile state membre menționate la articolele 101 și 103
  Suprafața de bază (hectare)Producții de referință (t/ha)
  Bulgaria2.625.2582,90
  Republica Cehă2.253.5984,20
  Estonia362.8272,40
  Cipru79.0042,30
  Letonia443.5802,50
  Lituania1.146.6332,70
  Ungaria3.487.7924,73
  Malta4.5652,02
  Polonia9.454.6713,00
  România7.012.6662,65
  Slovenia125.1715,27
  Slovacia1.003.4534,06
  (9) 32003 R 1788: Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de instituire a unei taxe în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 270, 21.10.2003, p. 123), modificat prin:– 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1).(a) La articolul 1 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:Pentru Bulgaria și România se instituie o rezervă specială de restructurare, prezentată în tabelul (g) din anexa I. Aceasta rezerva se eliberează de la 1 aprilie 2009, în măsura în care consumul de lapte și produse lactate pentru gospodăria proprie, în fiecare dintre aceste tari, a scăzut din anul 2002. Decizia de a elibera rezerva și de a o distribui pentru livrări și cota directa de vânzare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (2), pe baza evaluării unui raport care va fi înaintat Comisiei de către Bulgaria și România la 31 decembrie 2008. În acest raport se descriu rezultatele și tendintele procesului de restructurare în curs în sectorul produselor lactate al tarii respective și, în special, trecerea de la producția pentru consumul pentru gospodăria proprie la producția pentru piața.(b) Articolul 1 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:(5) Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia, cantitățile de referința naționale includ tot laptele de vacă sau laptele echivalent livrat unui cumpărător sau vândut direct, definite la articolul 5 din prezentul regulament, indiferent dacă este produs sau comercializat în cadrul unei măsuri tranzitorii aplicabile în aceste tari.(c) La articolul 1 se adaugă următorul alineat:(6) Pentru Bulgaria și România, taxa se aplică de la 1 aprilie 2007.(d) La articolul 6 alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia, bazele pentru cantitățile de referința individuale menționate sunt prezentate în tabelul (f) din anexa I.În cazul Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, României, Sloveniei și Slovaciei, perioada de douasprezece luni pentru stabilirea cantităților de referința individuale începe la data de: 1 aprilie 2001 pentru Ungaria, 1 aprilie 2002 pentru Malta și Lituania, 1 aprilie 2003 pentru Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia și Slovacia, 1 aprilie 2004 pentru Polonia și Slovenia și 1 aprilie 2006 pentru Bulgaria și România.(e) La articolul 6 alineatul (1) se adauga următorul paragraf:Pentru Bulgaria și România, distribuția cantității totale între livrări și vânzări directe, prezentate în tabelul (f) din anexa I, se revizuieste pe baza datelor concrete pentru anul 2006 privind livrările și vânzările directe și, dacă este cazul, ajustate de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (2).(f) La articolul 9 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:Pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovenia și Slovacia, conținutul de grasime de referința menționat la alineatul 1 este același cu conținutul de grasime de referința al cantităților alocate producătorilor la datele următoare: 31 martie 2002 pentru Ungaria, 31 martie 2003 pentru Lituania, 31 martie 2004 pentru Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia și Slovacia, 31 martie 2005 pentru Polonia și Slovenia și 31 martie 2007 pentru Bulgaria și România.(g) La articolul 9 alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:Pentru România, conținutul de grasime de referința stabilit la anexa II se revizuieste pe baza datelor pentru întregul an 2004 și, dacă este cazul, ajustate de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (2).(h) La anexa I, tabelele (d), (e), (f) și (g) se înlocuiesc cu următorul text:(d) Perioada 2007/2008
  Stat membruCantități, tone
  Belgia3.343.535,000
  Bulgaria979.000,000
  Republica Cehă2.682.143,000
  Danemarca4.499.900,000
  Germania28.143.464,000
  Estonia624 483,000
  Grecia820.513,000
  Spania6.116.950,000
  Franța24.478.156,000
  Irlanda5.395.764,000
  Italia10.530.060,000
  Cipru145.200,000
  Letonia695.395,000
  Lituania1.646.939,000
  Luxemburg271.739,000
  Ungaria1.947.280,000
  Malta48.698,000
  Țările de Jos11.185.440,000
  Austria2.776.895,000
  Polonia8.964.017,000
  Portugalia1.939.187,000
  România3.057.000,000
  Slovenia560.424,000
  Slovacia1.013.316,000
  Finlanda2.431.047,324
  Suedia3.336.030,000
  Regatul Unit14.755.647,000
  (e) Perioada între 2008/2009 și 2014/2015
  Stat membruCantități, tone
  Belgia3.360.087,000
  Bulgaria979.000,000
  Republica Cehă2.682.143,000
  Danemarca4.522.176,000
  Germania28.282.788,000
  Estonia624.483,000
  Grecia820.513,000
  Spania6.116.950,000
  Franța24.599.335,000
  Irlanda5.395.764,000
  Italia10.530.060,000
  Cipru145.200,000
  Letonia695.395,000
  Lituania1.646.939,000
  Luxemburg273.084,000
  Ungaria1.947.280,000
  Malta48.698,000
  Țările de Jos11.240.814,000
  Austria2.790.642,000
  Polonia8.964.017,000
  Portugalia1.948.550,000
  România3.057.000,000
  Slovenia560.424,000
  Slovacia1.013.316,000
  Finlanda2.443.069,324
  Suedia3.352.545,000
  Regatul Unit14.828.597,000
  (f) Cantitățile de referință pentru livrări și vânzări directe menționate la al doilea paragraf al articolului 6 alineatul (1)
  Stat membruCantitățile de referință pentru livrări, toneCantitățile de referință pentru vânzări directe, tone
  Bulgaria722.000257.000
  Republica Cehă2.613.23968.904
  Estonia537.18887.365
  Cipru141.3373.863
  Letonia468.943226.452
  Lituania1.256.440390.499
  Ungaria1.782.650164.630
  Malta48.698-
  Polonia8.500.000464.017
  România1.093.0001.964.000
  Slovenia467.06393.361
  Slovacia990.81022.506
  (g) Cantitățile rezervei speciale de restructurare menționate la articolul 1 alineatul (4)
  Stat membruCantitățile rezervei speciale de restructurare, tone
  Bulgaria39.180
  Republica Cehă55.788
  Estonia21.885
  Letonia33.253
  Lituania57.900
  Ungaria42.780
  Polonia416.126
  România188.400
  Slovenia16.214
  Slovacia27.472
  (i) La anexa II, tabelul se înlocuiește cu următorul text:
  CONȚINUTUL DE GRĂSIME DE REFERINȚĂ
  Stat membruConținutul de grăsime de referință (g/kg)
  Belgia36,91
  Bulgaria39,10
  Republica Cehă42,10
  Danemarca43,68
  Germania40,11
  Estonia43,10
  Grecia36,10
  Spania36,37
  Franța39,48
  Irlanda35,81
  Italia36,88
  Cipru34,60
  Letonia40,70
  Lituania39,90
  Luxemburg39,17
  Ungaria38,50
  Țările de Jos42,36
  Austria40,30
  Polonia39,00
  Portugalia37,30
  România35,93
  Slovenia41,30
  Slovacia37,10
  Finlanda43,40
  Suedia43,40
  Regatul Unit39,70
  3. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR31996 L 0026: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesia de transportator rutier de marfa și transportator rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional (JO L 124, 23.5.1996, p. 1), modificată prin:– 31998 L 0076: Directiva 98/76/CE a Consiliului din 1.10.1998 (JO L 277, 14.10.1998, p. 17);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).(a) La articolul 10 se adaugă următoarele alineate:(11) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în Bulgaria transportatorilor rutieri înainte de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispozițiile prezentei directive numai dacă au fost eliberate:– transportatorilor internationali rutieri de marfa și de călători în conformitate cu Ordonanța nr. 11 din 31 octombrie 2002 privind transportul internațional rutier de persoane și mărfuri (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19 noiembrie 2002;– transportatorilor interni rutieri de marfa și de călători în conformitate cu Ordonanța nr. 33 din 3 noiembrie 1999 privind transportul rutier public de călători și de marfa pe teritoriul Bulgariei, modificată și completată la 30 octombrie 2002 (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19 noiembrie 2002."(12) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în România transportatorilor rutieri înainte de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispozițiile prezentei directive numai în cazul în care au fost eliberate transportatorilor internationali și interni rutieri de marfa și de călători, începând cu 28 ianuarie 2000, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier.(b) În articolul 10b, paragraful al doilea se înlocuiește cu textul următor:Certificatele de competența profesională menționate la articolul 10 alineatele (4)-(12) pot fi preschimbate cu unele noi de către statele membre interesate, sub forma certificatelor prevăzută în anexa Ia.4. IMPOZITAREA(1) 31977 L 0388: Directiva a sasea 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), modificată prin:– 11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 95);– 31980 L 0368: Directiva 80/368/CEE a Consiliului din 26.3.1980 (JO L 90, 3.4.1980, p. 41);– 31984 L 0386: Directiva 84/386/CEE a Consiliului din 31.7.1984 (JO L 208, 3.8.1984, p. 58);– 11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 167);– 31989 L 0465: Directiva 89/465/CEE a Consiliului din 18.7.1989 (JO L 226, 3.8.1989, p. 21);– 31991 L 0680: Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, P-1);– 31992 L 0077: Directiva 92/77/CEE a Consiliului din 19.10.1992 (JO L 316, 31.10.1992, P-1);– 31992 L 0111: Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 384, 30.12.1992, p. 47);– 31994 L 0004: Directiva 94/4/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 14);– 31994 L 0005: Directiva 94/5/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 16);– 31994 L 0076: Directiva 94/76/CE a Consiliului din 22.12.1994 (JO L 365, 31.12.1994, P- 53);– 31995 L 0007: Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10.4.1995 (JO L 102, 5.5.1995, p. 18);– 31996 L 0042: Directiva 96/42/CE a Consiliului din 25.6. 1996 (JO L 170, 9.7.1996, p. 34);– 31996 L 0095: Directiva 96/95/CE a Consiliului din 20.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 89);– 31998 L 0080: Directiva 98/80/CE a Consiliului din 12.10.1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 31);– 31999 L 0049: Directiva 1999/49/CE a Consiliului din 25.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 27);– 31999 L 0059: Directiva 1999/59/CE a Consiliului din 17.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, P. 63);– 31999 L 0085: Directiva 1999/85/CE a Consiliului din 22.10.1999 (JO L 277, 28.10.1999, P. 34);– 32000 L 0017: Directiva 2000/17/CE a Consiliului din 30.3.2000 (JO L 84, 5.4.2000, p. 24);– 32000 L 0065: Directiva 2000/65/CE a Consiliului din 17.10.2000 (JO L 269, 21.10.2000, P. 44);– 32001 L 0004: Directiva 2001/4/CE a Consiliului din 19.1.2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 17);– 32001 L 0115: Directiva 2001/115/CE a Consiliului din 20.12. 2001 (JO L 15, 17.1.2002, p. 24);– 32002 L 0038: Directiva 2002/38/CE a Consiliului din 7.5.2002 (JO L 128, 15.5.2002, p. 41);– 32002 L 0093: Directiva 2002/93/CE a Consiliului din 3.12.2002 (JO L 331, 7.12.2002, p. 27);– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);– 32003 L 0092: Directiva 2003/92/CE a Consiliului din 7.10.2003 (JO L 260, 11.10.2003, p. 8);– 32004 L 0007: Directiva 2004/7/CE a Consiliului din 20.1.2004 (JO L 27, 30.1.2004, p. 44);– 32004 L 0015: Directiva 2004/15/CE a Consiliului din 10.2.2004 (JO L 52, 21.2.2004, p. 61);– 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).În articolul 24a, înaintea liniutei "- în Republica Ceha: 35 000 EUR" se introduce următorul text:– în Bulgaria: 25 600 EUR;iar după liniuța "- în Polonia: 10 000 EUR" se introduce următorul text:– în România: 35 000 EUR;.(2) 31992 L 0083: Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21), modificată prin:– 12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptarile tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).(a) Articolul 22 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:(6) Bulgaria și Republica Ceha pot aplica, în cazul alcoolului etilic obținut în distileriile pomicultorilor care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor, o cota redusă a accizei de cel puțin 50% din cota standard a accizei la nivel național la alcoolul etilic. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinați exclusiv consumului lor personal.(a) Articolul 22 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:(7) Ungaria, România și Slovacia pot aplica o cota redusă a accizei de cel puțin 50% din cota standard a accizei la nivel național la alcoolul etilic în cazul alcoolului etilic obținut în distileriile pomicultorilor care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinați exclusiv consumului lor personal. Comisia va reexamina acest regim în anul 2015 și va raporta Consiliului cu privire la eventualele modificări.

  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 7/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL. ANEXA IVPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană: PROTOCOL. ANEXA IV.Documente sursa:
  MD 98/5/04 REV 5 MD 89/9/04 REV 9 MD 86/6/04 REV 6 MD 55/3/04 REV 3 (AC 98/1/04 REV 1)(AC 89/2/04 REV 2)(AC 86/1/04 REV 1)(AC 55/1/04 REV 1)
   +  ANEXA IV
  Lista menționată la articolul 17 din Protocol: adaptari suplimentare la actele adoptate de instituții
  AGRICULTURAA. LEGISLAȚIA AGRICOLĂ(1) Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa partea III titlul III capitolul III secțiunea 4 - Agricultura și pescuitConsiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, modifica regulamentul care stabilește organizarea comuna a piețelor în sectorul zahărului, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei și a României, adaptand, astfel, cotele de zahăr și izoglucoza, precum și necesarul maxim de aprovizionare cu importuri de zahăr brut, în conformitate cu tabelul următor care poate fi adaptat în același mod ca și cotele actualelor state membre, pentru a asigura respectarea principiilor și a obiectivelor organizării comune a piețelor în sectorul zahărului în vigoare la acea data.Cantități convenite
  (în tone)
  BulgariaRomânia
  Cantitatea de bază pentru zahăr*1)4.752109.164
  din care: A4.32099.240
  B4329.924
  Necesarul maxim de aprovizionare (exprimat în zahăr alb) pentru importurile de zahăr brut198.748329.636
  Cantitatea de bază pentru izoglucoză*2)56.0639.981
  din care: A56.0639.790
  B0191
  *1) în tone de zahăr alb.*2) în tone de substanță uscată. În cazul în care Bulgaria solicita acest lucru în anul 2006, cantitățile de baza pentru zahăr A și B menționate mai sus vor fi inversate cu cantitățile de baza pentru izoglucoza A și B ale Bulgariei.
  (2) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2075/92 privind sistemul primelor, cotele de producție și ajutorul specific acordat asociațiilor de producători în sectorul tutunului brut (JO L 358, 31.12.1998, p. 17), astfel cum a fost modificat prin:– 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, P. 54);– 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, P. 20);– 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 47);– 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);– 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);– 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei, din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p. 13);– 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, P. 18);– 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p. 3);– 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p. 18);– 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p. 5);– 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);– 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.06.2002 (JO L 153 13.6.2002, p. 3);– 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.08.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p. 16);– 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p. 8);– 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).În cazul în care este necesar și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comuna a pieței în sectorul tutunului brut*2), Comisia adopta, până la data aderării, modificările necesare la lista comunitara a zonelor recunoscute de producție, prezentată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2848/98, pentru a tine seama de aderarea Bulgariei și a României, în special cu privire la introducerea respectivelor zone de producție a tutunului din Bulgaria și România în respectiva lista.*2) JO L 215, 30.7.1992, p. 70.(3) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, precum și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:– 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (OJ L 5, 9.1.2004, p. 8);– 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 91, 30.3.2004, p. 1);– 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 93, 30.3.2004, p. 1);– 32004 R 0864: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (OJ L 161, 30.4.2004, p. 48).(a) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adopta dispozițiile necesare privind Bulgaria și România în vederea integrării ajutorului pentru semințe în schemele de sprijin prevăzute în titlul III capitolul 6 și în titlul IV A din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.(i) Aceste dispoziții urmează sa includă o modificare a anexei XIA "Plafoanele sprijinului pentru semințe în noile state membre, menționate la articolul 99 alineatul (3)" din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 583/2004, formulat după cum urmează:  +  Anexa XIaPlafoanele ajutoarelor pentru semințe în noile state membre, menționate la articolul 99 alineatul (3)
  (milioane EUR)
  An calendaristicBulgariaRepublica CehăEstoniaCipruLetoniaLituaniaUngariaMaltaPoloniaRomâniaSloveniaSlovacia
  2005-0,870,040,030,100,100,780,030,56-0,080,04
  2006-1,020,040,030,120,120,900,030,65-0,100,04
  20070,111,170,050,040,140,141,030,040,740,190,110,05
  20080,131,460,060,050,170,171,290,050,930,230,140,06
  20090,151,750,070,060,210,211,550,061,110,260,170,07
  20100,172,040,080,070,240,241,810,071,300,300,190,08
  20110,222,330,100,080,280,282,070,081,480,380,220,09
  20120,262,620,110,090,310,312,330,091,670,450,250,11
  20130,302,910,120,100,350,352,590,101,850,530,280,12
  20140,342,910,120,100,350,352,590,101,850,600,280,12
  20150,392,910,120,100,350,352,590,101,850,680,280,12
  20160,432,910,120,100,350,352,590,101,850,750,280,12
  anii următori0,432,910,120,100,350,352,590,101,850,750,280,12
  (ii) Alocarea cantităților naționale maxime de semințe pentru care este plătibil sprijinul se face după cum urmează:
  Alocarea convenită a cantităților naționale maxime de semințe pentru care este plătibil sprijinul
  (în tone)
  BulgariaRomânia
  Semințe de orez (Oryza sativa L.)883,2100
  Alte semințe decât cele de orez9362.294
  (b) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adopta dispozițiile necesare cu privire la Bulgaria și România pentru integrarea ajutorului în domeniul tutunului în schemele de sprijin prevăzute în titlul III capitolul 6 și în titlul IV A din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.Alocațiile convenite pentru pragurile naționale ale garanției pentru tutun sunt următoarele: Alocația convenită pentru pragurile naționale ale garanției pentru tutun
  (în tone)
  BulgariaRomânia
  Total din care:47.13712.312
  I Flue-cured9.0234.647
  II Light air-cured3.2082.370
  V Sun-cured5.295
  VI Basmas31.106
  VIII Kaba Koulak3.800
  B. LEGISLAȚIA VETERINARA ȘI FITOSANITARA31999 L 0105: Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (JO L 11, 15.1.2000, p. 17).În cazurile corespunzătoare și prin recurgerea la procedura prevăzută de articolul 26 alineatul (3) din Directiva 1999/105/CE , Comisia adapteaza anexa I la respectiva directiva cu privire la soiurile de copaci Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. și Tilia tomentosa Moench.

  NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA
  BULGARIEI ȘI A ROMÂNIEI
  LA UNIUNEA EUROPEANĂ
  Bruxelles, 31 martie 2005
  AA 8/2/05
  REV2
   +  TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOL, ANEXA VPROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ȘI DE ALTE INSTRUMENTEDelegatiile sunt invitate sa găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană: PROTOCOL, ANEXA V.Documente sursa:
  MD 50/2/04 REV 2 MD 166/5/04 REV 5 MD 73/4/04 REV 4 MD 72/4/04 REV4 MD 51/7/04 REV 7 MD 206/3/05 REV 3 (AC 50/1/004 REV 1) (AC 166/1/05 REV 1) (AC 73/1/04 REV 1) (AC 72/1/04 REV 1) (AC 51/1/04 REV 1) (AC 206/1/05 REV 1)
   +  ANEXA V
  Lista menționată la articolul 18 din Protocol: alte dispoziții permanente
  1. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALETratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa partea III titlul III capitolul I secțiunea 3-Libera circulație a mărfurilorMECANISMUL SPECIALÎn ceea ce privește Bulgaria sau România, titularul ori beneficiarul unui brevet de invenție sau certificat suplimentar de protecție pentru un produs farmaceutic înregistrat într-un stat membru la o dată la care o astfel de protecție nu putea fi obținută pentru produsul respectiv într-unui din noile state membre prevăzute mai sus, poate beneficia de drepturile conferite prin respectivul brevet de invenție sau certificat suplimentar de protecție pentru a împiedica importul și comercializarea acelui produs în statul sau statele membre în care produsul în cauza beneficiază de protecție prin brevet de invenție sau certificat suplimentar, chiar și în cazul în care produsul a fost introdus pe piața pentru prima data în noul stat membru respectiv de către titularul brevetului de invenție sau al certificatului ori cu acordul sau.Orice persoană care intenționează sa importe sau sa comercializeze un produs farmaceutic aflat sub incidența paragrafului anterior într-un stat membru în care produsul beneficiază de protecție prin brevet sau certificat suplimentar trebuie să demonstreze autorităților competente, în cererea referitoare la importul respectiv, ca titularul ori beneficiarul brevetului sau certificatului a primit o notificare prealabilă cu o luna înainte.2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENTEITratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa partea III titlul III capitolul I secțiunea 5 -Reguli de concurenta(1) Următoarele scheme de ajutor și ajutorul individual implementate într-un nou stat membru înainte de data aderării și aplicabile și după această dată se considera după aderare ca ajutor existent în înțelesul articolului III-168 alineatul (1) din Constituție.(a) măsuri de ajutor implementate înainte de 10 decembrie 1994;(b) măsuri de ajutor enumerate în apendicele la prezenta anexa;(c) măsuri de ajutor care, înainte de data aderării, au fost evaluate de autoritatea de control al ajutorului de stat din noul stat membru și considerate compatibile cu acquis-ul și față de care Comisia nu a ridicat nici o obiectie în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea măsurii cu piața comuna, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).Toate măsurile aplicabile și după data aderării care constituie ajutor de stat și care nu îndeplinesc condițiile stabilite mai sus sunt considerate drept un ajutor nou după aderare în scopul aplicării articolului III-168 alineatul (3) din Constituție.Dispozițiile de mai sus nu se aplică ajutoarelor din sectorul transporturilor, nici activităților legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la Constituție cu excepția produselor pescaresti și ale produselor derivate din acestea.De asemenea, dispozițiile de mai sus nu aduc atingere măsurilor tranzitorii privind politica în domeniul concurentei instituite în prezentul protocol și măsurilor instituite în anexa VII capitolul 4 secțiunea B la prezentul protocol.(2) În măsura în care un nou stat membru dorește examinarea de către Comisie a unei măsuri de ajutor, în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c), acesta va pune la dispoziția Comisiei, cu regularitate, următoarele:(a) o lista a ajutoarelor existente care au fost evaluate de către autoritatea naționala de control al ajutorului de stat și pe care aceasta autoritate le-a găsit compatibile cu acquis-ul și(b) orice altă informație care este esențială pentru evaluarea compatibilitatii măsurii de ajutor care urmează să fie examinată, în conf