LEGE nr. 157 din 24 mai 2005pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 1 iunie 2005  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, denumit în continuare Tratatul de aderare.  +  Articolul 2Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează ducerea la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din actul aderării și din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu.  +  Articolul 3În înțelesul Tratatului de aderare, al Tratatului de instituire a unei Constituții pentru Europa, al Tratatului de instituire a Comunității Europene, al Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și al Tratatului privind Uniunea Europeană, precum și al altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) prin resortisant al unui stat se înțelege persoana fizica sau juridică având cetățenia, respectiv naționalitatea acelui stat, în conformitate cu legislația interna a acestuia;b) prin resortisant român se înțelege persoana fizica sau juridică având cetățenia, respectiv naționalitatea română, potrivit legislației române.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 24 mai 2005.Nr. 157.TRATATdintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania,Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, RepublicaItaliană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,Republica Ungară, Republica Malta, Regatul țărilor de Jos, Republica Austria, RepublicaPolonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda,Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre aleUniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgariași a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005