HOTĂRÎRE Nr. 98 din 13 februarie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sala de sport şi centru de recuperare, cu centrala termica pentru Şcoala specială din localitatea Gura Humorului", judeţul Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 20 februarie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sala de sport şi centru de recuperare, cu centrala termica pentru Şcoala specială din localitatea Gura Humorului", judeţul Suceava, prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul învăţământului,Romulus Pop,secretar de statp. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat-----------------