HOTĂRÂRE nr. 488 din 26 mai 2005privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 10 iunie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă setul naţional de indicatori de incluziune socială, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Indicatorii se calculează anual, până la sfârşitul lunii iunie a anului în curs pentru anul anterior, începând cu anul 2005.  +  Articolul 3Indicatorii de la poziţiile 3.3.3 şi 5.1.1-5.1.3 din anexa nr. 2 se calculează începând cu anul 2007, iar indicatorii de la poziţiile 1.3 şi 2.5 din anexa nr. 1 se calculează începând cu anul 2008.  +  Articolul 4Listele indicatorilor aprobaţi prin prezenta hotărâre pot suferi modificări, la propunerea uneia dintre instituţiile publice centrale implicate în calcularea sau utilizarea acestora, în oricare dintre următoarele situaţii: a) ca urmare a nivelului critic atins de anumite probleme sociale pentru a căror măsurare setul naţional nu conţine indicatori; b) ca urmare a rezolvării unor probleme sociale măsurate prin indicatori din setul naţional; c) ca urmare a unor schimbări în structura sistemului de statistică socială care fac imposibilă calcularea indicatorilor; d) ca urmare a unor schimbări în structura sistemului de statistică socială care fac posibilă calcularea unor indicatori cu o relevanţă mai mare.  +  Articolul 5Indicatorii de nivel primar şi secundar din anexa nr. 1 şi indicatorii de nivel terţiar prevăzuţi la poziţiile 1.1.5, 1.1.6, 1.2.6-1.2.8, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1-2.2.4, 3.1.2, 3.4.1-3.4.3, 3.5.1, 4.1.1-4.1.10, 4.2.1-4.2.2, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.3, 5.3.1 şi 6.1-6.3 din anexa nr. 2 se calculează de către Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 6 (1) Indicatorii de nivel terţiar prevăzuţi în anexa nr. 2 la poziţiile 1.1.1-1.1.4, 1.1.7-1.1.11, 1.2.1-1.2.5, 3.1.1, 3.2.1-3.2.4, 3.3.1-3.3.3 şi 4.2.3 se calculează de către Secretariatul tehnic al Comisiei antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, asigurat de Cancelaria Primului-Ministru. (2) Pentru calcularea indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia Secretariatului tehnic al Comisiei antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, până la sfârşitul lunii aprilie a fiecărui an, baza de date colectate prin ancheta asupra bugetelor de familie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 26 mai 2005.Nr. 488.  +  Anexa 1 INDICATORI PRIMARI ŞI SECUNDARI
  *Font 7*
  Nr. Indicator Definiţie Nivel de agregare Institutie responsabila/ sursa de date
  1. Indicatori primari
  1.1. Rata saraciei
  1.1.1. Rata saraciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Ponderea persoanelor din gospodariile cu un venit disponibil mai mic decat pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent în populatia totala Individ: Total. Sex şi grupa de vârsta (0-15 ani, 16 ani şi peste, 16-64 ani, 0-64 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste). Statut ocupational. Tipul gospodariei (gospodarii fără copii dependenti şi gospodarii cu copii dependenti). Mediu de rezidenta. Regiune. Titlu de detinere a locuinţei. INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.1. Niveluri ale pragului de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Gospodarie formata din: o persoana, o persoană, un adult şi un copil, un adult şi doi copii, doi adulti, doi adulti şi un copil, doi adulti şi doi copii INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.2. Media veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.3. Mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2. Rata saraciei, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) Ponderea persoanelor din gospodariile cu un venit disponibil mai mic decat pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent în populatia totala Individ: Total. Sex şi grupa de vârsta (0-15 ani, 16 ani şi peste, 16-64 ani, 0-64 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste). Statut ocupational. Tipul gospodariei (gospodarii fără copii dependenti şi gospodarii cu copii dependenti). Mediu de rezidenta. Regiune. Titlu de detinere a locuinţei. INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.1. Niveluri ale pragului de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Gospodarie formata din: o persoana, un adult şi un copil, un adult şi doi copii, doi adulti, doi adulti şi un copil, doi adulti şi doi copii INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.2. Media veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.1.2.3 Mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.2. Raportul dintre chintila superioara şi cea inferioara (S80/S20)
  1.2.1. Raportul dintre chintila superioara şi cea inferioara a distributiei populatiei după veniturile disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) Raportul dintre suma veniturilor populatiei din chintila superioara a distributiei populatiei după nivelul veniturilor (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent şi suma veniturilor populatiei din chintila inferioara Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.2.2. Raportul dintre chintila superioara şi cea inferioara a distributiei populatiei după veniturile banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) Raportul dintre suma veniturilor populatiei din chintila superioara a distributiei populatiei după nivelul veniturilor (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent şi suma veniturilor populatiei din chintila inferioara Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.3. Rata saraciei persistente, la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent INS/EU-SILC
  1.4. Deficitul median relativ
  1.4.1. Deficitul median relativ faţă de pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) Raportul procentual dintre mediana diferenţei între pragul de saracie şi nivelul veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent aferente persoanelor sarace (gospodariile ale caror venituri sunt mai mici decat pragul de saracie) şi pragul de saracie Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16 ani şi peste, 16-64 ani, 65 ani şi peste) şi sex. INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.4.2. Deficitul median relativ faţă de pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) Raportul procentual dintre mediana diferenţei între pragul de saracie şi nivelul veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent aferente persoanelor sarace (gospodariile ale caror venituri sunt mai mici decat pragul de saracie) şi pragul de saracie Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16 ani şi peste, 16-64 ani, 65 ani şi peste) şi sex. INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.5. Coeficientul de variatie a ratei ocuparii Raportul procentual dintre abaterea standard a ratelor de ocupare estimate pentru fiecare regiune şi rata de ocupare estimată la nivel naţional Total. INS (AMIGO)
  1.6. Rata somajului BIM de lunga durata Ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 12 luni şi peste în populatia activa, somerii fiind definiti conform metodologiei Biroului International al Muncii Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS (AMIGO)
  1.7. Ponderea populatiei din gospodariile fără persoane ocupate
  1.7.1. Ponderea copiilor de 0-17 ani din gospodariile fără persoane ocupate Ponderea populatiei în vârsta de 0-17 ani care traieste în gospodarii fără persoane ocupate, în totalul populatiei de 0-17 ani din toate gospodariile, cu excepţia celor în care toate persoanele sunt în vârsta de 18-24 ani, se afla în sistemul educational şi nu sunt ocupate (conform definitiei BIM) Total INS (AMIGO)
  1.7.2. Ponderea adulţilor de 18-59 ani din gospodariile fără persoane ocupate Ponderea populatiei în vârsta de 18-59 ani care traieste în gospodarii fără persoane ocupate, în totalul populatiei de 18-59 ani din toate gospodariile, cu excepţia celor în care toate persoanele sunt în vârsta de 18-24 ani, se afla în sistemul educational şi nu sunt ocupate (conform definitiei BIM) Total INS (AMIGO)
  1.8. Ponderea tinerilor de 18-24 ani care au parasit de timpuriu sistemul educational Ponderea tinerilor de 18-24 ani care au absolvit cel mult învăţământul gimnazial şi nu urmeaza nici o formă de instruire, în total persoane de 18-24 ani Total. INS (AMIGO)
  1.9. Speranta de viaţa la nastere (ani) Numărul mediu de ani, stabilit pe baza tabelelor de mortalitate, pe care îi are de trait o persoană, în condiţiile mortalitatii specifice din anul în care s-a întocmit tabela de mortalitate Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS
  1.10. Ponderea persoanelor care îşi apreciaza starea de sănătate ca fiind rea sau foarte rea Ponderea persoanelor care apreciaza ca au o stare de sănătate rea sau foarte rea în totalul populatiei Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS/ACOVI ulterior EU-SILC
  2. Indicatori secundari
  2.1. Rata saraciei la pragurile de 40%, 50% şi 70%
  2.1.1. Rata saraciei la pragul de 40% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  2.1.2. Rata saraciei la pragul de 50% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  2.1.3. Rata saraciei la pragul de 70% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  2.1.4. Rata saraciei la pragul de 40% din mediana veniturilor banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  2.1.5. Rata saraciei la pragul de 50% din mediana veniturilor banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  1.2.5. Rata saraciei la pragul de 70% din mediana veniturilor banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total INS/ABF ulterior EU-SILC
  2.2. Rata saraciei în raport cu un prag ancorat în timp
  2.2.1. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent, înregistrate în urma cu trei ani Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  2.2.2. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent, înregistrate în urma cu trei ani Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  2.3. Rata saraciei înainte de transferurile sociale
  3.3.1. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale (inclusiv pensiile) Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  3.3.2. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale (exclusiv pensiile) Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  3.3.2. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale (inclusiv pensiile) Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  3.3.3. Rata saraciei la pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii), calculată pe baza veniturilor disponibile minus transferurile sociale (exclusiv pensiile) Total. Sex. Grupe de vârsta (0-15 ani, 16-24 ani, 25-49 ani, 50-64 ani, 65 ani şi peste) INS
  2.4. Coeficientul Gini
  2.4.1. Coeficientul Gini al distributiei populatiei după veniturile disponibile (inclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total. Mediu de rezidenta. Etnie. Sex. Nivel de educatie. INS/AMIGO
  2.4.2. Coeficientul Gini al distributiei populatiei după veniturile banesti disponibile (exclusiv consumul din resurse proprii) pe adult echivalent Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS/AMIGO
  2.5. Rata saraciei persistente la pragul de 50% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent Total INS/EU-SILC
  2.6. Ponderea somerilor BIM de lunga durata Ponderea somerilor aflati în şomaj de 12 luni şi peste, în totalul somerilor Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS/AMIGO
  2.7. Ponderea somerilor BIM de foarte lunga durata Ponderea persoanelor de 15 ani şi peste aflate în şomaj de 24 luni şi peste, în populatia activa Total. Sex. Mediu de rezidenta. INS/AMIGO
  2.8. Ponderea persoanelor de 25-64 ani cu nivel scăzut de instruire Ponderea persoanelor din grupele vârsta de 25-34 ani, 35-49 ani şi 50-64 ani, care au cel mult un nivel de instruire gimnazial, în totalul persoanelor din aceleasi grupe de vârsta Total INS/AMIGO
   +  Anexa 2 INDICATORI TERTIARI
  *Font 7*
  ┌────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │ │ │ Institutie ││ Nr. │ Indicator │ Definiţie │ Nivel de agregare │ responsabila/ ││ │ │ │ │ sursa de date │├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│1. Resurse │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│1.1. Saracie şi inegalitate │ │├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Ponderea persoanelor din gospodariile ale │ │ ││ │ │caror cheltuieli de consum pe adult │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │ │echivalent sunt mai mici decat pragul de │rezidenta. Regiune. Numar de │ ││ │ │saracie severa (pragul inferior) în │copii. Numar de membri în │ ││ │ │populatia totala. │gospodarie. Nivel de educatie│ ││ │ │Pragul saraciei severe este calculat prin │a capului de gospodarie. │ ││ │ │insumarea costului unui cos minim alimentar │Statut ocupational al capului│ ││1.1.1. │Rata saraciei severe │cu un minim de consum de bunuri nealimentare│de gospodarie. Etnia capului │ CASPIS/ABF ││ │ │şi de servicii egal cu cheltuielile │de gospodarie. │ ││ │ │efectuate de persoanele al caror consum │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │total este egal cu costul cosului alimentar.│rezidenta. Regiune. Sex. │ ││ │ │Costul cosului alimentar este estimat pentru│Etnie. Statut ocupational. │ ││ │ │a asigura necesarul de 2550 de calorii │Grupe de vârsta. Nivel de │ ││ │ │zilnic în functie de consumul populatiei din│educatie. │ ││ │ │decilele 2 şi 3 ale distributiei populatiei │ │ ││ │ │după cheltuielile de consum. │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Ponderea persoanelor din gospodariile ale │ │ ││ │ │caror cheltuieli de consum pe adult │ │ ││ │ │echivalent sunt mai mici decat pragul de │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │ │saracie (pragul superior) în populatia │rezidenta. Regiune. Numar de │ ││ │ │totala. │copii. Numar de membri în │ ││ │ │Pragul saraciei este calculat prin insumarea│gospodarie. Nivel de educatie│ ││ │ │costului unui cos minim alimentar cu un │a capului de gospodarie. │ ││1.1.2. │Rata saraciei │minim de consum de bunuri nealimentare şi de│Ocupatia capului de │ CASPIS/ABF ││ │ │servicii egal cu cheltuielile efectuate de │gospodarie. Etnia capului de │ ││ │ │persoanele al caror consum alimentar este │gospodarie. │ ││ │ │egal cu costul cosului alimentar. Costul │Individ: Total. Mediu. │ ││ │ │cosului alimentar este estimat pentru a │Regiune. Sex. Etnie. Statut │ ││ │ │asigura necesarul de 2550 de calorii zilnic │ocupational. Grupe de vârsta.│ ││ │ │în functie de consumul populatiei din │Nivel de educatie │ ││ │ │decilele 2 şi 3 ale distributiei populatiei │ │ ││ │ │după cheltuielile de consum. │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual între media diferenţei │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │Deficitul mediu relativ │dintre pragul de saracie şi nivelul │rezidenta. Sex. │ ││1.1.3. │de consum al populatiei │cheltuielilor de consum pe adult echivalent │Individ: Total. Mediu de │ CASPIS/ABF ││ │sarace │aferente persoanelor din gospodariile sarace│rezidenta. Sex. │ ││ │ │şi pragul de saracie │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual între media diferenţei │ │ ││ │Deficitul mediu relativ │dintre pragul de saracie severa şi nivelul │ │ ││1.1.4. │de consum al populatiei │cheltuielilor de consum pe adult echivalent │Total. Mediu de rezidenta. │ CASPIS/ABF ││ │aflate în saracie severa │aferente persoanelor din gospodariile aflate│Sex. │ ││ │ │în saracie severa şi pragul de saracie │ │ ││ │ │severa │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea consumului │Raportul procentual dintre cheltuielile │ │ ││1.1.5. │alimentar în cheltuielile│pentru cumpararea de produse alimentare şi │Total. Mediu de rezidenta. │ INS/ABF ││ │banesti de consum │bauturi nealcoolice şi totalul cheltuielilor│Regiune. Decile de venit │ ││ │ │banesti de consum ale populatiei │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea consumului de │Raportul procentual dintre cheltuielile │ │ ││1.1.6. │servicii în cheltuielile │pentru plata serviciilor şi totalul │Total. Mediu de rezidenta. │ INS/ABF ││ │banesti de consum │cheltuielilor banesti de consum ale │Regiune. Decile de venit │ ││ │ │populatiei │ │ │├────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│1.1.7. │Coeficientul Gini al distributiei populatiei după cheltuielile de │Total. Sex. Mediu de │ CASPIS/ABF ││ │consum pe adult echivalent │rezidenta. │ │├────────┼─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual dintre suma │ │ ││ │Ponderea decilei │cheltuielilor de consum ale populatiei din │ │ ││1.1.8. │inferioare în consumul │decila inferioara a distributiei populatiei │Total. │ CASPIS/ABF ││ │populatiei │după cheltuielile de consum pe adult │ │ ││ │ │echivalent şi suma cheltuielilor de consum │ │ ││ │ │ale intregii populatii. │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual dintre suma │ │ ││ │Ponderea decilei │cheltuielilor de consum ale populatiei din │ │ ││1.1.9. │superioare în consumul │decila superioara a distributiei populatiei │Total. │ CASPIS/ABF ││ │populatiei │după cheltuielile de consum pe adult │ │ ││ │ │echivalent şi suma cheltuielilor de consum │ │ ││ │ │ale intregii populatii │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul dintre suma cheltuielilor de consum│ │ ││ │Raportul dintre consumul │ale populatiei din decila superioara a │ │ ││1.1.10. │decilei superioare şi al │distributiei populatiei după nivelul │Total. │ CASPIS/ABF ││ │celei inferioare │cheltuielilor de consum pe adult echivalent │ │ ││ │ │şi suma cheltuielilor de consum ale │ │ ││ │ │populatiei din cea inferioara │ │ │├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Ponderea persoanelor din gospodariile ale │ │ ││ │Rata saraciei la pragul │caror cheltuieli de consum ce revin pe │Individ: Total. Mediu de │ ││1.1.11. │de 2 $ PPC pe persoana pe│persoana pe zi sunt mai mici decat │rezidenta. Sex. Nivel de │ CASPIS/ABF ││ │zi │echivalentul în lei al pragului de 2 dolari │educatie. Grupe de vârsta. │ ││ │ │la paritatea puterii de cumparare, în │ │ ││ │ │populatia totala │ │ │├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│1.2. Transferuri sociale │ │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea transferurilor sociale (inclusiv şi exclusiv pensiile) în │Total. Decile de venit pe │ ││1.2.1. │veniturile totale │adult echivalent. Saracie. │ CASPIS/ABF ││ │ │Saracie severa. │ │├─────────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Gospodarie: Total. Numar de │ ││ │ │ │copii. Numar de persoane. │ ││ │ │Ponderea persoanelor/gospodariilor ale caror│Nivel de educatie a capului │ ││1.2.2. │Rata saraciei înainte de│cheltuieli de consum, (din care se scad │de gospodarie. Etnia capului │ CASPIS/ABF ││ │transferuri sociale │transferurile sociale), pe adult echivalent │de gospodarie. │ ││ │ │sunt mai mici decat pragul de saracie, în │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │totalul populatiei/gospodariilor │rezidenta. Sex. Regiune. │ ││ │ │ │Grupe de vârsta. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Gospodarie: Total. Numar de │ ││ │ │Ponderea persoanelor/gospodariilor ale caror│copii. Numar de persoane. │ ││ │Rata saraciei înainte de│cheltuieli de consum, (din care se scad │Nivel de educatie a capului │ CASPIS/ABF ││1.2.3. │transferuri sociale │transferurile sociale, cu excepţia pensiei),│de gospodarie. Etnia capului │ ││ │(fără pensie) │pe adult echivalent sunt mai mici decat │de gospodarie. │ ││ │ │pragul de saracie, în totalul ├─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │populatiei/gospodariilor │Individ: Total. Sex. Regiune.│ ││ │ │ │Mediu de rezidenta. Grupe de │ CASPIS/ABF ││ │ │ │vârsta. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Gospodarie: Total. Numar de │ ││ │ │ │copii. Numar de persoane. │ ││ │ │Ponderea persoanelor/gospodariilor ale caror│Nivel de educatie a capului │ CASPIS/ABF ││1.2.4. │Rata saraciei severe │cheltuieli de consum, (din care se scad │de gospodarie. Etnia capului │ ││ │înainte de transferuri │transferurile sociale), pe adult echivalent │de gospodarie. │ ││ │sociale │sunt mai mici decat pragul de saracie ├─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │severa, în totalul populatiei/gospodariilor │Individ: Total. Sex. Mediu de│ ││ │ │ │rezidenta. Regiune. Grupe de │ CASPIS/ABF ││ │ │ │vârsta. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Sex. Mediu de│ ││ │ │Ponderea persoanelor/gospodariilor ale caror│rezidenta. Regiune. Grupe de │ ││ │Rata saraciei severe │cheltuieli de consum, (din care se scad │vârsta. │ ││1.2.5. │înainte de transferuri │transferurile sociale, cu excepţia pensiei),├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │sociale (fără pensie) │pe adult echivalent sunt mai mici decat │Gospodarie: Total. Numar de │ ││ │ │pragul de saracie severa, în totalul │copii. Numar de persoane. │ ││ │ │populatiei/gospodariilor │Nivel de educatie a capului │ ││ │ │ │de gospodarie. Etnia capului │ ││ │ │ │de gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│1.2.6. │Raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat (exclusiv │Total. │ INS ││ │pensia de agricultor) şi câştigul salarial mediu │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│1.2.7. │Raportul dintre pensia medie de agricultori şi pensia medie de │Total. │ INS ││ │asigurări sociale de stat │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│1.2.8. │Indicele pensiei medii reale de asigurări sociale de stat (faţă de │Total. │ INS ││ │anul anterior) │ │ │├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│2. Piaţa muncii │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│2.1. Excluziunea de pe piaţa muncii │ │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│2.1.1. │Ponderea populatiei ocupate după statutul profesional │Total. Mediu de rezidenta. │ INS/AMIGO ││ │ │Sex. Nivel de educatie. │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│2.1.2. │Rata de activitate a populatiei în vârsta de 15-64 ani │Total. Sex. Mediu de │ INS/AMIGO ││ │ │rezidenta. │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│2.1.3. │Rata de ocupare a populatiei în vârsta de 15-64 ani │Total. Sex. Mediu de │ INS/AMIGO ││ │ │rezidenta. │ │├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│2.2. Excluziunea persoanelor ocupate │ │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│2.2.1. │Indicele castigului salarial real (faţă de anul anterior) │Total. │ INS │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│2.2.2. │Ponderea persoanelor cu castiguri salariale sub sau la nivelul │Total. │ INS ││ │salariului minim în totalul salariatilor │ │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│2.2.3. │Ponderea populatiei ocupate în agricultura în totalul populatiei │Total. Sex. Regiune. │ INS/AMIGO │├─────────┼────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea persoanelor │Raportul procentual dintre numărul │ │ ││2.2.4. │care ocupa un loc de │persoanelor care apreciaza ca ocupatia │Total. Sex. Grupe de vârsta. │ INS/AMIGO ││ │munca inferior │actuala necesita un nivel inferior de │ │ ││ │pregatirii profesionale │instruire şi totalul populatiei ocupate │ │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│3. Condiţii de locuit │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│3.1. Calitatea locuinţei │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │ │rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │ │ │severa. Grupe de vârsta (0-15│ ││ │Ponderea persoanelor/ │Raportul procentual dintre numărul │ani, 16-59, 60 şi peste). │ ││3.1.1. │gospodariilor care │persoanelor/gospodariilor care traiesc în ├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │traiesc în locuinte │locuinte construite din paianta sau alte │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │construite din materiale│materiale slabe în total persoane/gospodarii│rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │inadecvate │şi totalul populatiei/gospodariilor │severa. Nivel de educatie a │ ││ │ │ │capului de gospodarie. Statut│ ││ │ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual dintre numărul │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │persoanelor/gospodariilor care ocupa │rezidenta. Grupe de vârsta │ ││ │ │locuinte afectate de cel puţin 3 probleme │(0-15 ani, 16-59, 60 şi │ ││ │Ponderea persoanelor/ │legate de locuinta (criza de spatiu, lumina │peste). │ ││3.1.2. │gospodariilor care │insuficienta, lipsa incalzirii adecvate, ├─────────────────────────────┤ INS/ACOVI, ││ │locuiesc în condiţii │scurgeri prin acoperis, igrasie, instalaţii │Gospodarie: Total. Mediu de │ulterior EU-SILC││ │improprii │defecte, tocuri de ferestre sau podele │rezidenta. Nivel de educatie │ ││ │ │deteriorate) şi totalul │a capului de gospodarie. │ ││ │ │populatiei/gospodariilor │Statut ocupational al capului│ ││ │ │ │de gospodarie. │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│3.2 Utilitati │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │ │rezidenta. Sex. Regiune. │ ││ │ │ │Saracie. Saracie severa. │ ││ │ │ │Grupe de vârsta (0-15 ani, │ ││ │Ponderea persoanelor/ │Raportul procentual dintre numărul │16-59, 60 şi peste). │ ││3.2.1. │gospodariilor care │persoanelor/gospodariilor care traiesc în ├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │traiesc în locuinte │locuinte fără sistem de incalzire sau │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │incalzite neadecvat │debransate şi totalul │rezidenta. Regiune. Saracie. │ ││ │ │populatiei/gospodariilor │Saracie severa. Nivel de │ ││ │ │ │educatie a capului de │ ││ │ │ │gospodarie. Statut │ ││ │ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │ │rezidenta. Sex. Regiune. │ ││ │ │ │Saracie. Saracie severa. │ ││ │ │ │Grupe de vârsta (0-15 ani, │ ││ │Ponderea persoanelor/ │Raportul procentual dintre numărul │16-59, 60 şi peste). │ ││3.2.2. │gospodariilor fără acces│persoanelor/gospodariilor care se ├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │la apa potabila │aprovizioneaza cu apa din rau sau din alta │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │ │sursa şi totalul populatiei/gospodariilor │rezidenta. Regiune. Saracie. │ ││ │ │ │Saracie severa. Nivel de │ ││ │ │ │educatie a capului de │ ││ │ │ │gospodarie. Statut │ ││ │ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │ │rezidenta. Sex. Regiune. │ ││ │ │ │Saracie. Saracie severa. │ ││ │ │ │Grupe de vârsta (0-15 ani, │ ││ │Ponderea persoanelor/ │Raportul procentual dintre numărul │16-59, 60 şi peste). │ ││3.2.3. │gospodariilor fără acces│persoanelor/gospodariilor din locuinte fără ├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │la apa calda │instalatie de apa calda sau debransate şi │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │ │totalul populatiei/gospodariilor │rezidenta. Regiune. Saracie. │ ││ │ │ │Saracie severa. Nivel de │ ││ │ │ │educatie a capului de │ ││ │ │ │gospodarie. Statut │ ││ │ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │ │rezidenta. Sex. Regiune. │ ││ │ │ │Saracie. Saracie severa. │ ││ │ │ │Grupe de vârsta (0-15 ani, │ ││ │Ponderea persoanelor/ │Raportul procentual dintre numărul │16-59, 60 şi peste) │ ││3.2.4. │gospodariilor care │persoanelor/gospodariilor care nu dispun de ├─────────────────────────────┤ CASPIS/ABF ││ │traiesc în locuinte fără│baie sau dus şi totalul │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││ │baie sau dus │populatiei/gospodariilor │rezidenta. Regiune. Saracie. │ ││ │ │ │Saracie severa. Nivel de │ ││ │ │ │educatie a capului de │ ││ │ │ │gospodarie. Statut │ ││ │ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│3.3. Acces la locuinta şi costul locuirii │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea gospodariilor │Raportul procentual dintre numărul │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││3.3.1. │cu intarzieri la plata │gospodariilor care declara că nu au putut │rezidenta. Saracie severa. │ CASPIS/ABF ││ │intretinerii │plati la timp cheltuielile pentru plata │Saracie. Statut ocupational. │ ││ │ │intretinerii şi totalul gospodariilor │Etnia capului de gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea gospodariilor │Raportul procentual dintre numărul │Gospodarie: Total. Mediu de │ ││3.3.2. │cu intarzieri la plata │gospodariilor care declara că nu au putut │rezidenta. Saracie severa. │ CASPIS/ABF ││ │energiei electrice │plati la timp cheltuielile pentru plata │Saracie. Statut ocupational. │ ││ │ │energiei electrice şi totalul gospodariilor │Etnia capului de gospodarie. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Persoane care traiesc în strada, în │Individ: Total, grupe de │ ││3.3.3. │Numărul persoanelor fără│canalizari, sub poduri, gropi de gunoi, │vârsta (0-18, peste 19 ani) │ CASPIS/surse ││ │adapost │scari de bloc │mediu, tip de oras. │ administrative │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│3.4. Dotare │ │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │ │severa. │ ││ │ ├─────────────────────────────┤ ││3.4.1. │Ponderea persoanelor/gospodariilor lipsite de frigider în totalul │Gospodarie: Total. Mediu de │ CASPIS/ABF ││ │populatiei/gospodariilor │rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │ │severa. Nivel de educatie a │ ││ │ │capului de gospodarie. Statut│ ││ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │gospodarie. │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Individ: Total. Mediu de │ ││ │ │rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │ │severa. │ ││ │ ├─────────────────────────────┤ ││3.4.2. │Ponderea persoanelor/gospodariilor lipsite de telefon în totalul │Gospodarie: Total. Mediu de │ CASPIS/ABF ││ │populatiei/gospodariilor │rezidenta. Saracie. Saracie │ ││ │ │severa. Nivel de educatie a │ ││ │ │capului de gospodarie. Statut│ ││ │ │ocupational al capului de │ ││ │ │gospodarie. │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│3.4.3. │Ponderea persoanelor din gospodariile cu acces la internet în totalul│Individ: Total. Mediu de │ INS/ABF ││ │populatiei │rezidenta. Nivel de educatie │ │├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│3.5. Supraaglomerare │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Individ: Total. Grupe de │ ││ │Ponderea persoanelor │Raportul procentual dintre numărul │vârsta (0-18, 19-35, 36 şi │ ││3.5.1. │care traiesc în locuinte│persoanelor care traiesc în gospodarii cu │peste ani). Mediu de │ INS/ACOVI şi ││ │supraaglomerate │mai mult de doua persoane pe camera şi │rezidenta. Sex. Nivel de │ulterior EU-SILC││ │ │totalul populatiei │educatie a capului de │ ││ │ │ │gospodarie. │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│4. Educatie │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│4.1. Participarea la educatie │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│4.1.1. │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor şi studenţilor de 3-23 de │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │în invatamant │ani în totalul populatiei de 3-23 de ani │rezidenta. Regiune. │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea copiilor de 3-6 ani cuprinşi în │Total. Sex. Mediu de │ INS ││4.1.2. │în învăţământul │învăţământul pre-scolar în totalul │rezidenta. Regiune. │ ││ │prescolar │populatiei de 3-6 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 7-14 ani din │Total. Sex. Mediu de │ ││4.1.3. │în învăţământul primar │învăţământul primar şi gimnazial în totalul │rezidenta. Regiune. │ INS ││ │şi gimnazial │populatiei de 7-14 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 7-10 ani din │Total. Sex. Mediu de │ ││4.1.4. │în învăţământul primar │învăţământul primar în totalul populatie de │rezidenta. Regiune. │ INS ││ │ │7-10 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 11-14 ani din │Total. Sex. Mediu de │ ││4.1.5. │în învăţământul │învăţământul gimnazial în totalul populatiei│rezidenta. Regiune. │ INS ││ │gimnazial │de 11-14 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 7-16 ani din │Total. Sex. Mediu de │ ││4.1.6. │în învăţământul │învăţământul obligatoriu în totalul │rezidenta. Regiune. │ INS ││ │obligatoriu │populatiei de 7-16 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 15-18 ani din │ │ ││4.1.7. │în învăţământul secundar│învăţământul secundar superior (liceul sau │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │superior │şcoala de arte şi meserii), clasele IX-XII │rezidenta. Regiune. │ ││ │ │în populatia de 15-18 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor de 15-16 ani din │ │ ││4.1.8. │în învăţământul secundar│învăţământul secundar superior - liceu sau │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │superior, clasele IX-X │şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X din │rezidenta. Regiune │ ││ │ │populatia de 15-16 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Rata neta de cuprindere │Ponderea elevilor 17-18 ani din învăţământul│ │ ││4.1.9. │în învăţământul secundar│secundar superior (liceu sau şcoala de arte │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │superior, clasele XI-XII│şi meserii), clasele XI-XII, în populatia de│rezidenta. Regiune │ ││ │ │17-18 ani │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual dintre numărul de │ │ ││ │Rata de tranzitie în │elevi/studenti admisi în primul an de studii│ │ ││4.1.10. │învăţământul │al învăţământului post-liceal/superior │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │post-secundar │într-un anumit an scolar şi numărul de elevi│rezidenta. Regiune. │ ││ │non-tertiar/tertiar │inscrisi în anul terminal al învăţământului │ │ ││ │ │liceal din anul scolar anterior │ │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│4.2. Capital educational │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Diferenţa între numărul elevilor inscrisi la│ │ ││ │ │inceputul anului scolar şi cel aflat în │ │ ││ │Rata abandonului scolar │evidenta la sfârşitul aceluiasi an scolar │Total. Sex. Mediu de │ ││4.2.1. │în învăţământul primar │exprimata ca raport procentual faţă de │rezidenta. Regiune. │ INS ││ │şi gimnazial │numărul elevilor inscrisi la inceputul │ │ ││ │ │anului scolar în învăţământul primar şi │ │ ││ │ │gimnazial │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Diferenţa între numărul elevilor inscrisi la│ │ ││ │ │inceputul anului scolar şi cel aflat în │ │ ││ │Rata abandonului scolar │evidenta la sfârşitul aceluiasi an scolar │ │ ││4.2.2. │în învăţământul │exprimata ca raport procentual faţă de │Total. Sex. Mediu de │ INS ││ │preuniversitar pe │numărul elevilor inscrisi la inceputul │rezidenta. Regiune. │ ││ │niveluri de invatamant │anului scolar, pe niveluri de invatamant: │ │ ││ │ │primar, secundar inferior şi secundar │ │ ││ │ │superior │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Total. Mediu de rezidenta. │ ││ │ │Proportia populatiei de 10 ani şi peste care│Regiune. Saracie. Saracie │ ││ │ │a absolvit un anumit nivel de educatie │severa. Statut ocupational. │ ││4.2.3. │Ponderea populatiei după│conform distributiei populatiei de 10 ani şi│Grupe de vârsta (10-24 şi 25 │ CASPIS/ABF ││ │nivelul de educatie │peste după cel mai înalt nivel de educatie │şi peste). Nivelul de │ ││ │ │absolvit. Categorie distincta pentru │instruire al capului │ ││ │ │populatia care se afla în şcoala. │gospodariei. Statutul │ ││ │ │ │ocupational al capului │ ││ │ │ │gospodariei. │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│5. Excluziunea de la sănătate │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│5.1. Drept şi acces la servicii de sănătate │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Raportul procentual dintre numărul copiilor │ │ ││ │Ponderea nasterilor │nascuti cu asistenţa medicală de │Total. Mediu de rezidenta. │ ││5.1.1. │asistate de personal │specialitate (recunoscută în sistemul │Regiune. │ INS ││ │calificat │sanitar) şi numărul total al copiilor │ │ ││ │ │nascuti într-un an │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea persoanelor care au nevoie de asistenţa medicală din partea │Total. Mediu de rezidenta. │ ││5.1.2. │unui medic specialist şi nu pot beneficia de ea din cauza lipsei │Regiuni. Nivel de educatie. │ INS/EU-SILC ││ │resurselor financiare în totalul populatiei │Sex. Statut ocupational. │ │├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea persoanelor care au nevoie de asistenţa medicală din partea │Total. Mediu de rezidenta. │ ││5.1.3. │unui medic stomatolog şi nu pot beneficia de ea din cauza a lipsei │Regiuni. Nivel de educatie. │ INS/EU-SILC ││ │resurselor financiare în totalul populatiei │Sex. Statut ocupational. │ │├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│5.2. Mortalitate şi morbiditate │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Numărul de cazuri noi de tuberculoza, │ │ ││5.2.1. │Incidenţa TBC │înregistrate într-un an, ce revin la 100.000│Total. │ INS ││ │ │locuitori │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Numărul de cazuri noi de hepatita virala │ │ ││5.2.2. │Incidenţa hepatitei │înregistrate într-un an, ce revin la 100.000│Total. │ INS ││ │ │de locuitori │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│5.2.3. │Rata mortalitatii │Numărul copiilor decedati până la vârsta de │Total. Mediu de rezidenta. │ INS ││ │infantile │1 an la 1.000 de copii nascuti vii │Regiune. Sex. │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│5.3. Viaţa sanatoasa │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │Ponderea copiilor │Numărul copiilor nascuti de mame în vârsta │Total. Mediu de │ ││5.3.1. │nascuti de mame │de până la 18 ani ce revine la 100 de copii │rezidenta. │ INS ││ │adolescente │nascuti într-un an │ │ │├─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────┤│6. Ordine publică │ │├─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Numărul de persoane condamnate definitiv la │ │ ││6.1. │Rata criminalitatii │100.000 de locuitori, pe tipuri de │Total. Mediu de rezidenta. │ INS ││ │ │infractiuni savarsite │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Numărul de persoane de 7-14 ani condamnate │ │ ││6.2. │Rata criminalitatii │definitiv ce revine la 100.000 locuitori din│Total. Mediu de rezidenta. │ INS ││ │juvenile │aceeasi grupa de vârsta, pe tipuri de │ │ ││ │ │infractiuni │ │ │├─────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Numărul de infractiuni raportate şi aflate │ │ ││6.3. │Rata infractionalitatii │în cercetarea politiei la 100.000 de │Total. Mediu de rezidenta. │ INS ││ │ │locuitori, pe tipuri de infractiuni │ │ │└─────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┘-------