ORDIN nr. 154 din 3 martie 2005pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 154 din 3 martie 2005
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 43 din 4 aprilie 2005
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 318 din 5 mai 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iunie 2005  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. M.C. 2.689/2005,în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi nr. 722 bis din 3 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (2) al articolului 15, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) pentru sare de aspartam-acesulfam: «conţine o sursă de fenilalanină»".2. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) a) prezentele norme se aplică fără a prejudicia prevederile specifice de autorizare a utilizării aditivilor enumeraţi în anexa VII la norme pentru alte scopuri de utilizare decât cele de îndulcire; b) prezentele norme se aplică, de asemenea, fără a prejudicia prevederile legislative care determină compoziţia şi descrierea produselor alimentare; c) în caz de divergenţe de opinie cu privire la posibilitatea de utilizare a îndulcitorilor într-un produs alimentar, în condiţiile prezentelor norme, se poate decide pe baza procedurii prevăzute în Comunitatea Europeană dacă acel produs alimentar trebuie considerat ca făcând parte din una dintre categoriile enumerate în coloana III a anexei VIII la norme; d) un aditiv alimentar cuprins în anexa VIII la norme şi autorizat quantum satis este folosit conform prevederilor art. 13."3. Litera v) a alineatului (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"v) «stabilizatori», substanţe care permit menţinerea stării fizico-chimice a unui produs alimentar; stabilizatorii conţin substanţe care permit menţinerea unei dispersii omogene a două sau mai multe substanţe nemiscibile într-un produs alimentar, care stabilizează, conservă sau intensifică culoarea existentă a unui produs alimentar, şi substanţe care cresc capacitatea de legare a unui produs alimentar prin formarea de legături încrucişate între proteine, permiţând legarea componentelor alimentare în alimentele reconstituite;".4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Prezenţa unui aditiv alimentar într-un produs alimentar este autorizată astfel: a) într-un produs alimentar compus, altul decât cel menţionat în art. 17 alin. (3), în măsura în care aditivul alimentar este autorizat în unul dintre ingredientele produsului alimentar compus; b) într-un produs alimentar la care s-a adăugat o aromă, în măsura în care aditivul alimentar este autorizat în aroma respectivă conform prevederilor prezentei norme şi a fost transferat de aroma respectivă în aliment, cu condiţia ca aditivul alimentar să nu aibă o funcţie tehnologică în produsul alimentar final, sau c) dacă produsul alimentar este destinat utilizării numai la prepararea unui produs alimentar compus şi numai în asemenea măsură încât acesta din urmă să fie în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică la preparatele pentru înţărcarea sugarilor, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia cazului în care există o altă indicaţie. (3) Nivelul aditivilor prezenţi în arome este limitat la minimum necesar pentru a garanta securitatea şi calitatea acestora şi pentru a facilita depozitarea lor. Mai mult decât atât, prezenţa aditivilor în arome nu trebuie să inducă în eroare consumatorul şi nici să prezinte un risc pentru sănătate. Dacă prezenţa unui aditiv într-un produs alimentar, ca urmare a utilizării unei arome, are un rol tehnologic, acest aditiv este considerat ca aditiv al produsului alimentar şi nu ca aditiv al aromei."  +  Articolul IIAnexele VIII-XII la normele cuprinse în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa VIII "Lista cu produsele alimentare la care se pot adăuga îndulcitori" se modifică după cum urmează:1.1 La aditivul Nr. CEE 950, în coloana 3 "Produse alimentare", la categoria "Alte produse", litera s) va avea următorul cuprins:"s) Alimente utilizate în dietele cu valoare energetică redusă pentru scăderea greutăţii, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002."*)--------- Notă *) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/215/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002.1.2 La aditivul Nr. CEE 950, în coloana 3 "Produse alimentare", la categoria "Alte produse", litera t) va avea următorul cuprins:"t) Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002."*)--------- Notă *) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/215/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002.1.3 La aditivul Nr. CEE 950, în coloana 3 "Produse alimentare", la categoria "Alte produse", litera u) va avea următorul cuprins:"u) Suplimente alimentare furnizate în stare lichidă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003."**)-------- Notă **) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004.1.4 La aditivul Nr. CEE 950, în coloana 3 "Produse alimentare", la categoria "Alte produse", litera v) va avea următorul cuprins:"v) Suplimente alimentare furnizate în stare solidă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003."**)-------- Notă **) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2004.1.5. La aditivul Nr. CEE 950, în coloana 3 "Produse alimentare", la categoria "Alte produse", litera w) va avea următorul cuprins:"w) Suplimente alimentare pe bază de vitamine şi/sau elemente minerale furnizate sub formă de sirop sau sub formă masticabilă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003."**)1.6 La îndulcitorul Nr. CEE 951 "Aspartam" la categoria "Produse de cofetărie" se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  "h) Essoblaten 1.000 mg/kg"
  1.7 La îndulcitorul Nr. CEE 952 "Acid ciclamic şi sărurile sale de Na şi Ca", categoria "Băuturi nealcoolice", nivelul maxim de doză admisibilă este modificat la 250 mg/l pentru următoarele produse: a) "Băuturi aromate pe bază de apă, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr" şi b) "Băuturi pe bază de lapte şi produse derivate din lapte sau pe bază de suc de fructe, cu valoare energetică redusă ori fără adaos de zahăr".1.8 La îndulcitorul Nr. CEE 952 "Acid ciclamic şi sărurile sale de Na şi Ca", prevederile referitoare la următoarele categorii de produse alimentare şi nivelurile maxime de doze admise se abrogă:Produse de cofetărie
  a) Produse de cofetărie fără adaos de zahăr 500 mg/kg
  b) Produse de cofetărie pe bază de cacao sau fructe uscate, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr 500 mg/kg
  c) Produse de cofetărie pe bază de amidon, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr 500 mg/kg
  d) Dropsuri pentru împrospătarea respiraţiei, fără adaos de zahăr 2.500 mg/kg
  f) Gumă de mestecat fără adaos de zahăr 1.500 mg/kg
      Deserturi şi produse similare
  g) Gheaţă alimentară cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg
  1.9 Anexa VIII "Lista cu produsele alimentare la care se pot adăuga îndulcitori" se completează cu următorii îndulcitori şi produse alimentare:
  Nr. CE Denumire Produse alimentare Doza maximă admisibilă
  E 955 Sucraloza Bauturi nealcoolice a) Băuturi aromate pe bază de apa cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr b) Băuturi pe bază de lapte şi produse derivate din lapte sau pe bază de suc de fructe, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. Deserturi şi produse similare: a) Deserturi aromate pe bază de apa cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. b) Preparate pe bază de lapte şi produse derivate din lapte, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahar. c) Deserturi pe bază de fructe şi legume, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. d) Deserturi pe bază de oua, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. e) Deserturi pe bază de cereale, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. f) Deserturi pe bază de grăsimi, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. g) "Snacks": anumite arome pentru produse gata de consum, pre-ambalate, uscate, pe bază de amidon modificat pentru deserturi şi nuci glazurate. Produse de cofetărie: a) Produse de cofetărie fără adaos de zahăr b) Produse de cofetărie pe baza de cacao sau fructe uscate, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr c) Produse de cofetărie pe bază de, amidon, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr d) Cornete şi vafe pentru îngheţata fără adaos de zahăr e) Essoblaten f) Paste tartinabile pe bază de cacao, lapte, fructe uscate sau grăsimi cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr g) Cereale pentru mic dejun cu un conţinut de fibra mai mare de 15% şi cel puţin 20% tarate, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. h) Bomboane pentru împrospătarea respiraţiei fără adaos de zahăr i) Tablete pentru gât, puternic aromate şi răcoritoare fără adaos de zahăr j) Guma de mestecat fără adaos de zahăr k) Tablete cu valoare energetica redusa Alte produse: a) Cidru şi cidru de pere b) Băuturi constând dintr-un amestec de bere, cidru, cidru de pere, băuturi alcoolice sau vin şi băuturi nealcoolice c) Băuturi spirtoase cu o concentraţie de până la 15% vol. alcool d) Bere nealcoolica sau cu o concentraţie de alcool exprimata în volume de până la 1,2% vol. e) Bere de masa /Biere de table/ Tafelbier/ Table beer (concentraţie iniţiala a mustului pentru bere de până la 6%) exclusiv "Obergariges Einfachbier" f) Bere cu aciditate minima de 30 mili-echivalenti exprimata în NaOH g) Bere bruna de tip "oud bruin" h) Bere cu valoare energetica redusa i) Gheata alimentara cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr j) Fructe conservate, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr k) Gemuri, jeleuri şi marmelada, cu valoare energetica redusa l) Preparate din fructe şi legume cu valoare energetica redusa m) Conserve de fructe şi legume dulci - acrisoare n) Feinkostsalat o) Conserve şi semi-conserve dulci-acrisoare de peste şi marinate de peste, crustacee şi moluşte p) Supe cu valoare energetica redusa q) Sosuri r) Muştar s) Produse fine de brutărie destinate unei alimentaţii speciale t) Alimente utilizate în dietele cu valoare energetica redusa pentru scăderea greutăţii u) Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale v) Suplimente alimentare furnizate în stare lichida w) Suplimente alimentare furnizate în stare solida x) Suplimente alimentare pe baza de vitamine şi/sau elemente minerale, furnizate sub o formă de tip sirop sau sub o formă masticabila 300 mg/kg 300 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 200 mg/kg 1000 mg/kg 800 mg/kg 1000 mg/kg 800 mg/kg 800 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 2400 mg/kg 1000 mg/kg 3000 mg/kg 200 mg/kg 50 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 10 mg/l 320 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 180 mg/kg 140 mg/kg 120 mg/kg 45 mg/kg 450 mg/kg 140 mg/kg 700 mg/kg 320 mg/kg 400 mg/kg 240 mg/l 800 mg/kg 2400 mg/kg
  E 962 Sare de aspartam - acesulfam Băuturi nealcoolice a) Băuturi aromate pe bază de apa cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr b) Băuturi pe bază de lapte şi produse derivate din lapte sau pe baza de suc de fructe, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr Deserturi şi produse similare: a) Deserturi aromate pe bază de apa cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. b) Preparate pe bază de lapte şi produse derivate din lapte, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. c) Deserturi pe bază de fructe şi legume, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. d) Deserturi pe bază de oua, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr, e) Deserturi pe bază de cereale, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr, f) Deserturi pe bază de grăsimi, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. g) "Snacks": anumite arome pentru produse gata de consum preambalate, uscate, pe baza de amidon modificat pentru deserturi şi nuci glazurate Produse de cofetărie: a) Produse de cofetărie fără adaos de zahăr b) Produse de cofetărie pe bază de cacao sau fructe uscate, cu valoare energetică redusa sau fără adaos de zahăr c) Produse de cofetărie pe bază de amidon, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr d) Essoblaten e) Paste tartinabile pe bază de cacao, lapte, fructe uscate sau grăsimi cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr f) Cereale pentru mic dejun cu un conţinut de fibra mai mare de 15% şi cel puţin 20% tărâţe, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr. g) Bomboane pentru împrospătarea respiraţiei fără adaos de zahăr h) Guma de mestecat fără adaos de zahăr Alte produse: a) Cidru şi cidru de pere b) Băuturi constând dintr-un amestec de bere, cidru, cidru de pere, băuturi alcoolice sau vin şi băuturi nealcoolice c) Băuturi spirtoase cu o concentraţie de până la 15% vol. alcool d) Bere nealcoolica sau cu o concentraţie de alcool exprimata în volume de până la 1,2% vol. e) Bere de masa /Biere de table/ Tafelbier/Table beer (concentraţie iniţiala a mustului pentru bere de până la 6%) exclusiv "Obergariges Einfechbier" f) Bere cu aciditate minima de 30 mili-echivalenti exprimata în NaOH g) Bere bruna de tip "oud bruin" h) Bere cu valoare energetica redusa i) Gheata alimentara cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr j) Fructe conservate, cu valoare energetica redusa sau fără adaos de zahăr k) Gemuri, jeleuri şi marmelade, cu valoare energetica redusa l) Preparate din fructe şi legume cu valoare energetica redusa m) Conserve de fructe şi legume dulci-acrisoare n) Feinkostsalat o) Conserve şi semi-conserve dulci-acrisoare de peste şi marinate de peste, crustacee şi moluşte p) Supe cu valoare energetica redusa q) Sosuri r) Muştar s) Produse fine de brutărie destinate unei alimentaţii speciale t) Alimente utilizate în dietele cu valoare energetica redusa pentru scăderea greutăţii u) Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale v) Suplimente alimentare furnizate în stare lichida w) Suplimente alimentare furnizate în stare solida x) Suplimente alimentare pe bază de vitamine şi/sau elemente minerale, furnizate sub forma tip sirop sau masticabile 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 500 mg/kg (b) 500 mg/kg (a) 500 mg/kg (a) 1000 mg/kg (a) 1000 mg/kg (b) 1000 mg/kg (b) 1000 mg/kg (b) 2500 mg/kg (a) 2000 mg/kg (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 25 mg/l (b) 800 mg/kg (b) 350 mg/kg (a) 1000 mg/kg(b) 350 mg/kg (a) 200 mg/kg (a) 350 mg/kg (b) 200 mg/kg (a) 110 mg/kg (b) 350 mg/kg (b) 350 mg/kg (b) 1000 mg/kg (a) 450 mg/kg (a) 450 mg/kg (a) 350 mg/l (a) 500 mg/kg (a) 2000 mg/kg (a)
  NOTĂ:1. Dozele maxime admisibile pentru sarea aspartam-acesulfam sunt derivate din dozele maxime admisibile ale părţilor constituente, aspartam (E 951) şi acesulfam K (E 950). Dozele maxime admisibile pentru aspartam (E 951) şi acesulfam K (950) nu trebuie să fie depăşite prin utilizarea sării de aspartam-acesulfam singură sau în combinaţie cu E 950 ori E 951. Dozele maxime admisibile sunt exprimate ca echivalenţi acesulfam K (a) sau echivalenţi aspartam (b).2. Anexa IX la norme "Lista cu aditivii alimentari general autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare cu excepţia celor prevăzute în articolul 17 alineatul 3", se modifică după cum urmează:2.1. Nota 2 va avea următorul cuprins:"2. Substanţele figurând cu numerele E 407, E 407a şi E 440 pot fi normalizate cu zaharuri, cu condiţia ca această precizare să apară suplimentar la numărul şi denumirea acestora."2.2. Lista aditivilor se modifică şi se completează după cum urmează:"a) denumirea aditivului alimentar E 170 se modifică după cum urmează: «E 170 Carbonat de calciu»; b) denumirea aditivului alimentar E 466 se completează după cum urmează:«CarboximeticelulozăCarboximeticeluloză de sodiuGumă de celuloză»; c) denumirea aditivului alimentar E 469 se completează după cum urmează:«Carboximeticeluloză hidrolizată enzimaticGumă de celuloză hidrolizată enzimatic»"3. Anexa X la norme "Lista cu produsele alimentare în care poate fi utilizat un număr limitat de aditivi alimentari din anexa IX la norme" se modifică după cum urmează:3.1. Denumirea aditivului "E 170 Carbonaţi de calciu" se modifică în cuprinsul prezentului ordin în "E 170 Carbonat de calciu."3.2. La categoria "Produsele pe bază de cacao şi ciocolată, conform legislaţiei în vigoare", se introduce un nou aditiv, după cum urmează:
  "E 472c Esteri citrici ai mono şi digliceridelor acizilor graşi quantum satis"
  3.3. Categoria "Fructe şi legume neprelucrate, îngheţate şi congelate; fructe şi legume neprelucrate, refrigerate şi preambalate, gata pentru consumare şi cartofi neprelucraţi şi decojiţi preambalaţi" se modifică şi va avea următoarea denumire: "Fructe şi legume neprocesate, congelate şi congelate profund, fructe şi legume neprocesate, refrigerate şi preambalate, gata pentru consumare, şi cartofi neprocesaţi şi decojiţi preambalaţi".La această categorie lista aditivilor se completează, introducându-se un nou aditiv, după cum urmează:
  "E 296 Acid malic quantum satis (numai pentru cartofi decojiţi)"
  3.4. La categoria "Compot de fructe" lista aditivilor se completează cu următorul aditiv:
  "E 444 Pectină E 509 Clorură de calciu quantum satis (numai pentru compoturi de fructe, exceptând merele)"
  3.5. La produsele "Mozzarella" şi "zer" lista aditivilor se completează cu următorul aditiv:
  "E 460ii Celuloză pudră quantum satis (numai pentru brânza rasă sau feliată)"
  3.6. Anexa X la norme se completează după cum urmează:
  "Lapte de capră preparat prin procedeul UHT E 331 Citraţi de sodiu 4 g/l
  Castane conservate într-un lichid E 410 Gumă din seminţe de carruba quantum satis" E 412 Gumă de guar E 415 Gumă de xantan
  4. Anexa XI la norme "Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat" se modifică şi completează după cum urmează:4.1. Partea A "Sorbaţi, benzoaţi şi p-hidroxibenzoaţi" a anexei XI la norme se modifică după cum urmează:"a) Denumirea categoriei «Produse de panificaţie parţial coapte, preambalate destinate vânzării cu amănuntul» se modifică şi va avea următorul cuprins: «Produse de panificaţie parţial coapte, preambalate, destinate vânzării cu amănuntul, şi pâine cu valoare energetică redusă destinată vânzării cu amănuntul»; b) partea A a anexei XI la norme se completează după cum urmează:
  «Doza maximă (mg/kg sau mg/l corespunzător)
  Sa Sa+Ba
  Cozi de raci procesate şi moluşte procesate, marinate, preambalate 2.000
  Arome 1.500»"
  4.2. Partea C "Alţi conservanţi" a anexei XI la norme se modifică după cum urmează:"a) Se abrogă prevederile referitoare la următorii aditivi:
  E 230 Bifenil, difenil Tratamentul superficial 70 mg/kg al citricelor E 231 Ortofenilfenol *) Tratamentul superficial 12 mg/kg E 232 Ortofenilfenat al citricelor individual sau de sodiu *) în combinaţie, exprimat în ortofenilfenol
  -------- Notă *) Abrogarea dispoziţiilor referitoare la aditivii E231 «Ortofenilfenol» şi E232 «Ortofenilfenat de sodiu» va intra în vigoare la data când prevederile privind etichetarea alimentelor tratate cu aceste substanţe intră în vigoare conform legislaţiei privind limitele maxime pentru reziduuri de pesticide. b) Prevederile referitoare la aditivul alimentar E 1105 «Lisozim» se completează, introducându-se la categoria «produs alimentar» următoarea sintagmă:«Vin în conformitate cu legislaţia în vigoare» (pro memoria)."4.3. Partea D "Alţi antioxidanţi" a anexei XI la norme se modifică şi se completează după cum urmează:"a) Se introduc noi produse alimentare şi dozele maxime pentru aditivii alimentari, cu următorul cuprins:┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│«E 310 Galat de propil │ Uleiuri esenţiale 1.000 mg/kg (galaţi şi BHA ││ │ separaţi sau în combinaţie) ││E 311 Galat de octil ├────────────────────────────────────────────────────┤│E 312 Galat de dodecil │Arome, altele 100 mg/kg (galaţi separaţi ││E 320 Butilhidroxianis │decât uleiuri sau în combinaţie ori ││ ol (BHA) │esenţiale 200 mg/kg (BHA)» │└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ b) Pentru antioxidanţii E 315 «Acid erithorbic» şi E 316 «Erithorbat de sodiu» denumirea «Produse din carne semiconservate şi conservate» se modifică şi va avea următorul cuprins: «Produse din carne sărate şi produse din carne conservate»".5. Anexa XII la norme "Lista cu alţi aditivi autorizaţi" se modifică şi se completează după cum urmează:"a) Pentru aditivii alimentari E 338 «acid fosforic» - E 452 «Polifosfaţi» se completează coloanele 3 şi 4 după cum urmează:
  «Arome 40 g/kg»
  b) Pentru aditivii alimentari E 338 «Acid fosforic» - E 452 «Polifosfaţi», în coloanele 3 şi 4 următoarele produse se abrogă:
  «Cidru şi rachiu de pere 2 g/l»
  c) Prevederile referitoare la aditivul alimentar E 416 «Guma Karaya» se completează, în coloanele 3 şi 4, după cum urmează:
  «Arome 50 g/kg»
  d) Pentru aditivii alimentari E 432 «Monolaurat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 20)» - E 436 «Tristearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 65)» se completează coloanele 3 şi 4 după cum urmează:
  «Arome, exceptând aroma lichidă de fum, şi arome pe bază de oleorăşini din condimente *) Alimente conţinând aromă lichidă de fum şi arome pe bază de oleorăşini din condimente 10 g/kg 1 g/kg
  ------- Notă *) Oleorăşinile din condimente sunt definite ca extracte din condimente din care s-a evaporat solventul de extracţie, obţinându-se un amestec de substanţe uleioase şi răşinoase provenite din condiment.» e) Prevederile referitoare la aditivul alimentar E 444 «Acetat izobutirat de zaharoză» se completează, în coloanele 3 şi 4, după cum urmează:
  «Băuturi alcoolice tulburi, aromatizate, conţinând mai puţin de 15% vol. alc. 300 mg/l»
  f) După aditivii alimentari E 535 «Ferocianură de sodiu» - E 538 «Ferocianură de calciu» se introduce un nou aditiv, după cum urmează:
  «E 551 Dioxid de siliciu «Arome 50 g/kg»
  g) La aditivul alimentar E 900 «Dimetil polixiloxan» coloanele 3 şi 4 se completează după cum urmează:
  «Arome 10 mg/kg»
  h) Prevederile privind aditivul E 903 «Ceară de carnauba» se modifică cum urmează:
  «E 903 Ceară de Ca agenţi de glazurare Carnauba numai pentru următoarele produse: - produse de cofetărie 500 mg/kg (inclusiv ciocolata) 1.200 mg/kg (numai pentru guma de mestecat) - produse fine de panificaţie, 200 mg/kg de dimensiuni mici, acoperite cu ciocolată - snackuri 200 mg/kg - nuci 200 mg/kg - boabe de cafea 200 mg/kg - suplimente dietetice 200 mg/kg - citrice, pepeni, mere, pere, 200 mg/kg piersici şi ananas proaspete (numai pentru tratamentul superficial)»
  i) La aditivul alimentar E 459 «Beta-ciclodextrina» coloanele 3 şi 4 se completează după cum urmează:
  «Arome înglobate în:
  - ceaiuri aromatizate şi Băuturi instant aromatizate 500 mg/l sub formă de pulbere - snackuri aromatizate 1 g/kg în alimente consumate ca atare sau reconstituite conform instrucţiu- nilor fabricantului»
  j) La aditivul E 425 «Konjac»*) (i) Guma de konjac, (îi) Gluconomanan de konjac, coloana 3 va avea următorul cuprins:«Produse alimentare în general (exclusiv cele enumerate la art. 17 alin. 3, şi jeleuri, inclusiv minijeleuri).» k) După aditivul E 425 «Konjac» anexa XII la norme se completează, introducându-se următorii aditivi alimentari:
  «E 907 Poli-1-decena Ca agent de hidrogenată glazurare pentru: - produse de cofetărie 2 g/kg - fructe uscate 2 g/kg
  E 1505 Citrat de trietil Arome 3 g/kg provenind E 1517 Diacetat de gliceril din toate sursele (diacetină) materiale în alimente E 1518 Triacetat de gliceril consumate ca atare (triacetină) sau reconstituite E 1520 Propan 1,2-diol conform instrucţiuni- (propilen glicol) ilor fabricantului; separate sau în amestec. În cazul băuturilor doza maximă pentru E 1520 este 1 g/l
  E 1519 Alcool benzilic Arome pentru: - lichioruri, vinuri 100 mg/l aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin şi cocktailuri aromatizate pe bază de vin 250 mg/kg provenind - produse de cofetărie, toate sursele mate- inclusiv ciocolată şi ale în alimente produse fine de consumate ca atare panificaţie sau reconstituite conform instrucţiu- nilor fabrican- tului»"
  ------- Notă *) Aceste substanţe nu pot fi utilizate pentru producerea produselor alimentare deshidratate a căror rehidratare se efectuează în momentul ingerării.6. Anexa XIII la norme "Lista cu substanţele suport şi solvenţii purtători autorizaţi" se modifică şi se completează după cum urmează:"a) Aditivul alimentar E 468 «Carboximetilceluloză de sodiu reticulată» se completează, introducându-se şi denumirea «Gumă de celuloză reticulată». b) După aditivul alimentar E 469 «Carboximetilceluloză hidrolizatat de tip enzimatic» se introduce un nou aditiv cu următorul cuprins:
  «E 555 Silicat alumino-potasic În E 171 (dioxid de titan) şi în E 172 (oxizi şi hidroxizi de fier) (maximum 90% în raport cu pigmentul)»"
  7. Anexa XIV la norme "Lista cu aditivii alimentari autorizaţi în alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică" se modifică şi se completează după cum urmează:"a) După primul alineat al notei introductive se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: «Preparatele şi alimentele de înţărcare pentru sugari şi copii de vârstă mică pot conţine substanţa E 1450 (octenil succinat de amidon sodic) rezultată din adaosul de preparate pe bază de vitamine sau preparate nutritive ce conţin acizi graşi polinesaturaţi. Cantitatea de aditiv alimentar E 1450 care trece în produsul gata pentru consum nu trebuie să depăşească 100 mg/kg provenind de la preparatele pe bază de vitamine şi 1.000 mg/kg provenind de la preparatele nutritive pe bază de acizi graşi polinesaturaţi»". b) Titlul părţii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:«Lista cu aditivii alimentari autorizaţi în alimentele dietetice cu destinaţie nutriţională specială, pentru sugari şi copii de vârstă mică, utilizate pentru scopuri medicale speciale, definite conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002*)»------- Notă *) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, cap. IV "Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale", a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002. c) Tabelul din partea a 4-a a anexei XIV la norme se completează, introducându-se un nou aditiv alimentar cu următorul cuprins:
  «E 472 c Esteri citrici ai 7,5 g/l De la naştere, în produsele mono- şi digliceridelor sub formă de pulbere acizilor graşi 9 g/l De la naştere, în produsele sub formă lichidă»"
  8. Anexa XV la norme "Criterii specifice de puritate pentru coloranţi" se modifică după cum urmează:"a) Criteriile specifice de puritate pentru coloranţii: amestec de caroteni [E 160a(i)] şi beta-caroten [E 160a(îi)] se modifică şi vor avea următorul cuprins:    E 16Oa (i) - AMESTEC DE CAROTENI    1. Caroteni din plante    Sinonime Colorant alimentar portocaliu Cl 5    Definiţie Amestecul de caroteni se obtine prin extractia cu                            solvent din speciile de plante comestibile,morcovi,                            uleiuri vegetale, iarba, lucerna şi urzica.                            Principiul de colorare de baza consta în carotenoide                            din care beta-carotenul reprezinta o parte majoră.                            Pot fi prezenţi a, â-caroten şi alti pigmenti.                            Pe lângă pigmentii de culoare, aceasta substanţa                            poate contine uleiuri, grasimi şi ceruri prezente                            în mod natural în materia prima.                            Numai urmatorii solventi pot fi utilizati la                            extractie: acetona, metil-etil-cetona,                            metanol, etanol, propanol-2, hexan, (*) diclorometan                            şi dioxid de carbon.    Clasa Carotenoide    Index culoare nr. 7513O    Einecs 23O-636-6    Formula chimica â-caroten: C(40)H(56)    Masa moleculara â-caroten: 536,88    Compozitie Contine minim 5% caroteni (calculati sub forma de                            â-caroten). Pentru produsele obtinute                            prin extractia uleiurilor vegetale: conţinutul este                            de minim 0,2% exprimat în grasimi comestibile.                            E^1% 2500 la cca. 440-457 nm în ciclohexan.    Identificare Absorţie maximă    A. Spectrometrie în ciclohexan la 44O-457 nm şi 470-486 nm    Puritate    Reziduuri de solventi Acetona                            Metiletilcetona                            Metanol maxim 50 mg/kg separat                            Propanol-2 sau în combinaţie                            Hexan                            Etanol                            Diclormetan maxim 10 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg--------    (*) Benzen maxim 0,05 % v/v    2. Caroteni algali    Sinonime Colorant alimentar portocaliu CI 5    Definiţie Carotenii se pot obţine de asemenea din speciile                            naturale de alge Dunaliella salina, care cresc în                            marile lacuri sărate situate în Whyalla, sudul                            Australiei. Beta-carotenul este extras prin                            utilizarea unui ulei esenţial.                            Preparatul este o suspensie de 20-30 % în ulei                            comestibil. Raportul izomerilor trans-cis variază                            între 50/50 şi 71/29.                            Principiul major de colorare consta în carotenoide                            din care beta-carotenul reprezintă o parte majoră.                            Pot fi prezenţi alfa-carotenui, luteina,                            zeaxantinul şi beta-criptocxantinul. Pe lângă                            pigmenţii de colorare, aceasta substanţa poate                            conţine uleiuri, grăsimi şi ceruri care sunt                            prezente în mod natural în materia    Clasa prima.    Index culoare nr.    Formula chimica Carotenoide    Masa moleculara 75130    Compoziţie â-caroten; C(40)H(56)                            â-caroten: 536,88                            Conţinut de caroteni (calculaţi sub forma de                            â-caroten) este de minim 20%.                            [E(1 cm)]^1% 2500 la cca. 440-457 nm în ciclohexan    Identificare    A. Spectrometrie    Puritate Absorbţie maxima în ciclohexan la 448-457 şi    Tocoferoli naturali în 474-486 nm    ulei comestibil    Plumb Maxim 0,3 %                            Maxim 5 mg/kg    E 160 a (îi) BETA - CAROTENI    Beta-caroten    Sinonime Colorant alimentar portocaliu Cl 5    Definiţie Prezentele specificăţii se aplică în mod                            predominant la toţi izomerii trans-ai B-carotenului                            împreuna cu mici cantităţi de alte carotenoide.                            Preparatele diluate şi stabilizate pot prezenta                            diferite proporţii de izomeri cis/trans.    Clasa Carotenoide    Index culoare nr. 40800    Einecs 230-636-6    Denumire chimica â-caroten, â, â-caroten    Formula chimica C(40)H(56)    Masa moleculara 536,88    Compoziţie Conţinut minim 96 % total coloranţi (exprimaţi sub                            forma de â-caroten).                            [E(1 cm)]^1% 2500 la cca. 440-457 nm în ciclohexan    Descriere Cristale sau pudra cristalina de culoare roşie spre                            rosu-maroniu.    Identificare    A. Spectrometrie Absorbţie maxima în ciclohexan la 453-456 nm    Puritate    Cenuşa sulfatată Maxim 0,2 %    Coloranti auxiliari Alte carotenoide decât â-carotenui maxim 3 % din                            coloranţii totali    Plumb Maxim 2 mg/kg    Beta-caroten din    Blakeslea trispora    Sinonime Colorant alimentar portocaliu Cl 5    Definiţie Obţinut printr-un proces de fermentaţie prin                            utilizarea unei culturi mixte din forme sexuale (+)                            şi (-) a tulpinilor naturale a ciupercii Biakeslea                            trispora. Beta-carotenul este extras din biomasa                            cu acetat de etil sau isobutil şi apoi cu alcool                            isopropilic şi apoi cristalizat, Produsul                            cristalizat consta în principal din trans B-caroten                            Datorita procesului natural de fermentaţie cca. 3 %                            din produs consta din amestec de carotenoide    Clasa specifice produsului.    Index culoare nr.    Einecs Carotenoide    Denumire chimica 40800    Formula chimica 230-636-6    Masa moleculara Beta-caroten, beta, beta-caroten    Compoziţie C(40)H(56)                            536,88                            Conţinut minim 96 % total coloranţi (exprimaţi sub                            forma de beta-caroten).    Descriere [E(1 cm)]^1% 2500 la cca. 440-457 nm în ciclohexan                            Cristale sau pudra cristalina de culoare rosie,                            rosu-maroniu sau rosu-violet (culoarea variază în    Identificare funcţie de solventul de extracţie utilizat şi    A. Spectrometrie condiţiile de extracţie).    Puritate    Reziduuri de solvenţi Absorbţie maxima în ciclohexan la 453-456 nm                            Acetat de etil                            Etanol maxim 0,8 % separat sau în                                                combinaţie                            Acetat de izobutil maxim 1,0%    Cenuşa sulfatată Alcool izopropilic maxim 0,1%    Coloranţi auxiliari Maxim 0,2 %                            Alte carotenoide decât beta-carotenul maxim 3 %    Plumb din coloranţii totali    Micotoxine: Maxim 2 mg/kg    Aflatoxina B(1)    Tricotecene (T 2)    Ochratoxina Absent    Zearalenona Absent    Microbiologie: Absent    Mucegaiuri Absent    Drojdii    Salmonella Maxim 100/g    Escherichia coli Maxim 100/g                            Absent în 25 g                            Absent în 5 g9. Anexa XVII la norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari" se modifică după cum urmează:    "a) Criteriile specifice de puritate pentru aditivii alimentari «E251nitrat de sodiu» şi «E251 nitrat de sodiu lichid» se modifică şi voravea următorul cuprins:    E 251 NITRAT DE SODIU    Sinonime Salpetru de Chile                               Salpetru cubic    Definiţie    Denumire chimica Nitrat de sodiu    Einecs 231-554-3    Formula chimica NaNO(3)    Masa moleculara 85,00    Compoziţie Minim 99% după uscare    Descriere Pudra cristalina alba uşor higroscopica    Identificare    A. Teste pozitive pentru    nitrat şi sodiu    B. pH-ul unei    soluţii de 5% Minim 5,5 şi maxim 8,3    Puritate    Pierdere la deshidratare Maxim 2% după uscare timp de 4 ore la 105°C    Nitriti Maxim 30 mg/kg exprimate în NaNO(2)    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    E 251 NITRAT DE SODIU LICHID    Definiţie Nitratul de sodiu lichid este soluţie apoasa                               de nitrat de sodiu obţinută direct în urma                               reacţiei chimice între hidroxid de sodiu şi                               acid azotic în cantităţi stoechiometrice fără                               cristalizare ulterioară. Preparatele                               standardizate obţinute din nitratul de sodiu                               lichid corespunzând acestor specificăţii pot                               conţine acid azotic în exces dacă aceasta este                               clar menţionată pe eticheta.    Denumire chimica Nitrat de sodiu    Einecs 231-554-3    Formula chimica NaNO(3)    Masa moleculara 85,00    Compoziţie Conţinut între 33.5% şi 40,0% NaNO(3)    Descriere Lichid limpede incolor    Identificare    A. Teste pozitive pentru    nitrat şi sodiu    B. pH Minim 1,5 şi maxim 3,5    Puritate    Acid azotic liber Maxim 0,01 %    Nitriti Maxim 10 mg/kg exprimaţi în NaNO(2)    Arsen Maxim 1 mg/kg    Plumb Maxim 1 mg/kg    Mercur Maxim 0,3 mg/kg    Aceasta specificăţie se    referă la o soluţie    apoasa de 35%.    b) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E407caragenan" se modifică şi va avea următorul cuprins:    E 407 - CARAGENAN    Sinonime Produsele comerciale sunt valorificate sub                               diferite denumiri:                               Spuma de Irlanda                               Eucheman (de la Euchema spp.)                               Iridophycan (de la Irdidaea spp.)                               Hypnean (de la Hypnea spp.)                               Furcellaran sau agar de Danemarca (de la                               Furcellaria fastigiata)                               Caragenan (de la Chondrus şi Gigartina spp.)    Definiţie Caragenanul se obţine prin extracţia apoasa din                               specii naturale ale algelor din familiile                               Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae şi                               Furcellariaceae din clasa Rhodophyceae (alge                               roşii). Nu se utilizează nici o soluţie de                               precipitare organica în afară de metanol, etanol                               şi propanol-                               2. Caragenanul consta în principal din sărurile                               de potasiu, sodiu, magneziu şi calciu ale                               esterilor sulfataţi de polizaharide care prin                               hidroliza duc la formarea galactozei şi a                               3,6-anhidrogalactozei. Caragenanul nu trebuie                               hidrolizat şi nici supus unei degradări chimice.    Einecs 232-524-2    Descriere Pudra grunjoasa spre fina de culoare gălbuie spre                               incolora, practic inodora    Identificare    A. Teste pozitive pentru    galactoza,    anhidrogalactoza şi sulfat    Puritate    Conţinut de metanol,    etanol, propanol-2 Maxim 0,1 % separat sau în combinaţie    Vâscozitatea unei    solutii de 1,5% la 75°C Minim 5 mPa.s    Pierdere la deshidratare Maxim 12% (105°C, 4 ore)    Sulfat Minim 15% şi maxim 40% raportat la substanţa                                anhidra [sub forma de SO(4)]    Cenuşa Minim 15% şi maxim 40% raportat la substanţa                                anhidra la 550°C    Cenuşa insolubila ân acid Maxim 1 % raportat la substanţa anhidra                                (insolubila în acid clorhidric 10%)    Substanţe insolubile Maxim 2% raportat la substanţa anhidra    în acid (insolubila în acid sulfuric 1 % v/v)    Caragenan cu masa Maxim 5%    moleculara mica (fracţia    cu masa moleculara    sub 50 kDa)    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    Număr total de germeni Maxim 5000 colonii per gram    Drojdii şi mucegaiuri Maxim 300 colonii per gram    E. coli Negativ în 5 grame    Salmonella spp. Negativ în 10 grame    c) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E407a algaEucheuma prelucrată" se modifica şi va avea următorul cuprins:    E 407a - ALGA EUCHEUMA PRELUCRATA    Sinonime PES (acronim pentru alga euchema prelucrata)    Definiţie Alga eucheuma prelucrata se obţine prin                                 tratamentul alcalin apos (KOH) al speciilor                                 naturale ale algelor Eucheuma cottonii şi                                 Eucheuma spinosum din clasa Rhodophyceae (alge                                 rosii) pentru îndepărtarea impurităţilor şi                                 extragerea produsului prin spălare cu apa                                 proaspăta şi prin uscara Purificarea se poate                                 continua prin spălare cu metanol, etanol sau                                 propanol-2 şi prin uscare. Produsul cuprinde în                                 principal sărurile de potasiu ale sulfatilor                                 esterificati de polizaharide care prin                                 hidroliza duc la obţinerea galactozei şi a                                 3,6-anhidrogalactozei. Sărurile de sodiu,                                 calciu şi magneziu ale sulfatilor esterificati                                 ai polizaharidelor sunt prezente în cantităţi                                 mai mici. Este de asemenea prezenta în produs                                 şi celuloza algala până la 15%. Caragenanul                                 din alga eucheuma prelucrata nu se hidrolizeaza                                 şi nici nu se supune unei degradări chimice    Descriere Pudra grunjoasa spre fina de culoare gălbuie                                 spre incolora, practic inodora    Identificare    A. Teste pozitive pentru    galactoza, anhidrogalactoza    şi sulfat    B. Solubilitate Forme de suspensie tulbure vâscoase în apa.                                 Insolubil în etanol    Puritate    Conţinut de metanol, Maxim 0,1 % separat sau în combinaţie    etanol, propanol-2    Vâscozitatea unei soluţii Minim 5 mPa.s    de 1,5% la 75 °C    Pierdere la deshidratare Maxim 12% (105°C, 4 ore)    Sulfat Minim 15% şi maxim 40% raportat la substanţa                                 anhidra [sub forma de SO(4)]    Cenuşa Minim 15% şi maxim 40% raportat la substanţa                                 anhidra la 550°C    Cenuşa insolubila în acid Maxim 1% raportat la substanţa anhidra                                 (insolubila în acid clorhidric 10%)    Substanţe insolubile Minim 8% şi maxim 15% raportat la substanţa    în acid uscata (insolubile în acid sulfuric 1% v/v)    Caragenan cu masa moleculara Maxim 5%    mica (fracţia cu masa    moleculara sub 50 kDa    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    Număr total de germeni Maxim 5000 colonii per gram    Drojdie şi mucegai Maxim 300 colonii per gram    E. coli Negativ în 5 grame    Salmonella spp. Negativ în 10 grame    d) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E431 stearatde polioxietilenă (40)" se modifica şi va avea următorul cuprins:    E 431 - STEARAT DE POLIOXIETILENA (40)    Sinonime Polioxil (40) stearat, Monostearat de                                  polioxietilersa (40)    Definiţie Un amestec de mono şi di-esteri ai acidului                                  stearic comercial comestibil şi dioli de                                  polioxietilena (având o lungime medie a                                  polimerului de aproximativ 40 unităţi                                  oxietilena) cu polialcool liber    Compoziţie Minim 97,5% raportat la substanţa anhidra    Descriere Fulgi de culoare crem şi de consistenta                                  ceroasa la 25°C având un miros uşor.    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, etanol, metanol şi acetat de                                  etil. Insolubil în ulei mineral    B. Interval de congelare 39-44°C    C. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 1    Indice de saponificare Minim 25 şi maxim 35    Indice de hidroxil Minim 27 şi maxim 40    1,4-dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicoli (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    e) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E432monolaurat de polioxietilena sorbitan (polisorbat 20)" se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:    E 432 - MONOLAURAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 20)    Sinonime Polisorbat 20                                  Monolaurat de polioxietilena (20) sorbitan    Definiţie Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi                                  mono şi dianhidridele sale cu acidul lauric                                  comercial comestibil, condensat cu aproximativ                                  20 moli oxid de etilena pentru un mol de                                  sorbitol şi anhidridele sale    Compoziţie Conţine minim 70% grupe de oxietilena,                                  echivalent cu minim 97,3% monolaurat de                                  polioxietilena sorbitan (20) raportat la                                  substanţa anhidra    Descriere Lichid uleios de culoarea lămâii spre                                  chihlimbar la 25°C cu un uşor miros                                  caracteristic    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, etanol, metanol şi acetat de                                  etil şi dioxan                                  Insolubil în ulei mineral şi eter de petrol    B. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 2    Indice de saponificare Minim 40 şi maxim 50    Indice de hidroxil Minim 96 şi maxim 108    1,4-dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicols (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    f) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E433monooleat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 80)" se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:    E 433 - MONOOLEAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 80)    Sinonime Polisorbat 80                                  Monooleat de polioxietilena (20) sorbitan    Definiţie Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi                                  mono şi dianhidridele sale cu acidul oleic                                  comercial comestibil, condensat cu aproximativ                                  20 moli oxid de etilena pentru un mol de                                  sorbitol şi anhidridele sale    Compoziţie Conţine minim 65% grupe de oxietilena,                                  echivalent cu minim 96,5% monooleat de                                  polioxietilena sorbitan (20) raportat la                                  substanţa anhidra    Descriere Lichid uleios de culoarea lămâii spre                                  chihlimbar la 25°C cu un uşor miros                                  caracteristic    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, etanol, metanol şi acetat de                                  etil şi toluen                                  Insolubil în ulei mineral şi eter de petrol    B. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 2    Indice de saponificare Minim 45 şi maxim 55    Indice de hidroxil Minim 65 şi maxim 80    1,4-dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicoli (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    g) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E434monopalmitat de polioxietilena sorbitan (polisorbat 40)" se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:    E 434 - MONOPALMITAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 40)    Sinonime Polisorbat 40                                  Monopalmitat de polioxietilena (20) sorbitan    Definiţie Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi                                  mono şi dianhidridele sale cu acidul palmitic                                  comercial comestibil, condensat cu aproximativ                                  20 moli oxid de etilena pentru un mol de                                  sorbitol şi anhidridele sale    Compoziţie Conţine minim 66% grupe de oxietilena,                                  echivalent cu minim 97% monopalmitat de                                  polioxietilena sorbitan (20) raportat la                                  substanţa anhidra    Descriere Lichid uleios de culoarea lămâii sau                                  portocaliu, lichid sau semigel la 25°C cu un                                  uşor miros caracteristic    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, etanol, metanol, acetat de                                  etil şi acetona                                  Insolubil în ulei mineral    B. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 2    Indice de saponificare Minim 41 şi maxim 52    Indice de hidroxil Minim 90 şi maxim 107    1,4~dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicoli (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    h) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E435monostearat de polioxietilena sorbitan (polisorbat 60)" se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:    E 435 - MONOSTEARAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 60)    Sinonime Polisorbat 60                                  Monostearat de polioxietilena (20) sorbitan    Definiţie Un amestec de sorbitol parţial esterificat                                  şi mono şi dianhidridele sale cu acidul                                  stearic comercial comestibil, condensat                                  cu aproximativ 20 moli oxid de etilena                                  pentru un mol de sorbitol şi anhidridele sale    Compoziţie Conţine minim 65% grupe de oxietilena,                                  echivalent cu minim 97% monostearat de                                  polioxietilena sorbitan (20) raportat la                                  substanţa anhidra    Descriere Lichid uleios de culoarea lămâii spre                                  portocaliu, lichid sau semigel la 25°C cu                                  un uşor miros caracteristic    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, acetat de etil şi toluen                                  Insolubil în ulei mineral şi uleiuri vegetale    B. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 2    Indice de saponificare Minim 45 şi maxim 55    Indice de hidroxil Minim 81 şi maxim 96    1,4-dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicoli (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg    i) Criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar "E436tristearat de polioxietilenă sorbitan (polisorbat 65)" se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:    E 436 - TRISTEARAT DE POLIOXIETILENA SORBITAN (POLISORBAT 65)    Sinonime Polisorbat 65                                  Tristearat de polioxietilena (20) sorbitan    Definiţie Un amestec de sorbitol parţial esterificat şi                                  mono şi dianhidridele sale cu acidul stearic                                  comercial comestibil, condensat cu aproximativ                                  20 moli oxid de etilena pentru un mol de                                  sorbitol şi anhidridele sale    Compoziţie Conţine minim 46% grupe de oxietilena,                                  echivalent cu minim 96% tristearat de                                  polioxietilena sorbitan (20) raportat la                                  substanţa anhidra    Descriere Solid de consistenta ceroasa de culoare                                  cafenie la 25°C cu un miros uşor caracteristic    Identificare    A. Solubilitate Dispersabil în apa. Solubil în ulei mineral,                                  uleiuri vegetale, eter de petrol, acetona,                                  eter, dioxan, etanol şi metanol    B. Spectru de absorbţie Caracteristic unui acid gras parţial    în infrarosu esterificat cu polialcool polioxietilat    C. Interval de congelare 29-33°C    Puritate    Apa Maxim 3% (metoda Karl Fischer)    Indice de aciditate Maxim 2    Indice de saponificare Minim 88 şi maxim 98    Indice de hidroxil Minim 40 şi maxim 60    1,4-dioxan Maxim 5 mg/kg    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Etilenglicoli (mono şi di) Maxim 0,25%    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    Mercur Maxim 1 mg/kg    Cadmiu Maxim 1 mg/kg10. Anexa XVII la norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari" se completează, introducându-se noi criterii specifice de puritate pentru următorii aditivi alimentari:    E459 BETA-CICLODEXTRINA    Definiţie Beta-ciclodextrina este o zaharida ciclica                                 nereducatoare ce conţine 7 resturi de                                 D-glucopiranoza unite α-glicozidic în poziţiile                                 1,4 prin atomi de oxigen. Produsul se fabrica                                 prin acţiunea enzimei cicloglicoziltransferaza                                 (CGT-aza) obţinută din Bacillus Circulans,                                 Paenibacillus macerans sau tulpini SJ 1608                                 recombinate de Bacillus licheniformis asupra                                 amidonului parţial hidrolizat.    Denumirea chimica    EINECS Cicloheptamiloza                                 231-493-2    Formula chimica [C(6)H(10)O(5)](7)    Masa moleculara 1135    Compoziţie Minim 98,0% de [C(6)H(10)O(5)](7) raportat                                 la substanţa uscata    Descriere Solid de culoare alba sau aproape alba,                                 inodor.    Identificare    A. Solubilitate Slab solubil în apa, uşor solubil în apa                                 fierbinte, puţin solubil în etanol.    B. Rotaţie specifică [α]^25(D): +160° la +164° (soluţie 1%)    Puritate    Apa Maxim 14% (metoda Karl Fischer)    Alte ciclodextrine Maxim 2% raportat la substanţa uscata    Solvenţi reziduali (toluen Maxim 1 % pentru fiecare solvent    şi tridoretilena)    Cenuşa sulfatată Maxim 0,1%    Arsen Maxim 1 mg/kg    Plumb Maxim i mg/kg    POLIETILENGLICOL 6000    Sinonime PEG 6000                                  Macrogol 6000    Definiţie Polietilenglicolul 6000 este un amestec de                                  polimeri cu formula generală                                  H-[OCH(2)-CH]-OH corespunzând la masa                                  moleculara medie relativa de aproximativ 6000.    Formula chimica [C(2)H(4)O]n H(2)O (n= număr unităţi de oxid                                  de etilena corespunzătoare la masa moleculara                                  de 6000, aproximativ 140)    Masa moleculara 5600-7000    Compoziţie Minim 30,0% şi maxim 110,0%.    Descriere Solid alb cu aspect ceros sau parafinos.    Identificare    A. Solubilitate Foarte solubil în apa şi în clorura de                                  metilen. Insolubil practic în alcool, eter şi                                  în uleiuri grase şi minerale.    B. Interval de topire Între 55°C şi 61°C    Puritate    Vâscozitate Între 0,222 şi 0,275 kgm^-1s^-1 la 20°C    Indice hidroxii Între 16 şi 22    Cenuşa sulfatată Maxim 0,2%    Oxid de etilena Maxim 0,2 mg/kg    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    E 907 POLI-1 DECENA HIDROGENATA    Sinonime Polidec-1 ena hidrogenata                                  Poli-alfa-olefinâ hidrogenata    Definiţie    Formula chimica C(10)H(20n+2) unde n = 3 - 6    Masa moleculara 560 (media)    Compoziţie Minim 98,5% poli-1 decena hidrogenata cu                                  următoarea distribuţie a oligomerilor:                                  C30: 13-37%                                  C40: 35-70%                                  C50: 9-25%                                  C60: 1-7%    Descriere Lichid vâscos incolor şi inodor    Identificare    A. Solubilitate Insolubil în apa; puţin solubil în etanol;                                  solubil în toluen    B. Ardere Arde cu o flacăra strălucitoare şi miros                                  caracteristic ca de parafina    Puritate    Vâscozitate Între 5,7x10^4 şi 6,1 x10^4 m^2s^-1 la 100°C    Compuşi cu număr atomi Maxim 1,5    de carbon sub 30    Substanţe uşor carbonizabile După 10 minute agitare în baie de apa la                                  fierbere, un tub de acid sulfuric cu 5g proba                                  poli-1 decena hidrogenata nu este mai inchis                                  decât culoarea unui pai deschis.    Nichel Maxim 1 mg/kg    Plumb Maxim 1 mg/kg    E 1517 DIACETAT DE GLICERINA    Sinonime Diacetina    Definiţie Diacetatul de glicerina consta în principal                                  dintr-un amestec de 1,2 şi 1,3 diacetaţi de                                  glicerina cu cantităţi neglijabile de mono                                  şi tri-esteri    Denumire chimica Diacetat de glicerina                                  1,2,3 'adpropantriol diacetat    Formula chimica C(7)H(12)O(5)    Masa moleculara 176,17    Compoziţie Minim 94,0%    Descriere Lichid uşor uleios, limpede, incolor cu miros                                  uşor de grăsime    Identificare    A. Solubilitate Insolubil în apa. Miscibil cu etanolul.    Teste pozitive pentru    glicerol şi acetat D(20)^20: 1,175-1,195    Gravitate specifică Între 259-261°C    D. Interval de fierbere    Puritate    Cenuşa totala Maxim 0,02 %    Aciditate Maxim 0,4% (exprimata în acid acetic)    Arsen Maxim 3 mg/kg    Plumb Maxim 5 mg/kg    E 1519 ALCOOL BENZILIC    Sinonime Fenilcarbinol                                  Fenilmetil alcool                                  Benzenmetanol                                  Alfa-hidroxitoluen    Definiţie    Denumire chimica Alcool benzilic                                  Fenilmetanol    Formula chimica C(7)H(8)O    Masa moleculara 108,14    Compoziţie Minim 98,0%    Descriere Lichid limpede incolor cu miros uşor aromatic    Identificare    A. Solubilitate Solubil în apa, etanol sau eter    B. Indice de refracţie [n] D20: 1,538 - 1,541    C. Gravitate specifică d2025: 1,042 - 1,047    D. Test pozitiv pentru    peroxizi    Puritate    Interval de distilare Minim 95 % v/v distila între 202 - 208°C    Indice de aciditate Maxim 0,5%    Aldehide Maxim 0,2% v/v (exprimate ca benzaldehidă)    Plumb Maxim 5 mg/kg
   +  Articolul IIIDirecţia generală de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Flutur---------