HOTĂRÂRE nr. 501 din 1 iunie 2005pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 501.  +  AnexăCRITERII 01/06/2005