ORDIN nr. 243 din 22 aprilie 2005privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 243 din 22 aprilie 2005
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 402 din 19 aprilie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 3 iunie 2005    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de reglementare şi implementare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice.  +  Articolul 2Având în vedere necesitatea utilizării unei terminologii clare în domeniul plantelor medicinale şi aromatice, următoarele categorii de produse enumerate în Legea nr. 491/2003 se definesc astfel:1. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c) vor fi denumite în normele tehnice "produse vegetale";2. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. a) se vor grupa în normele tehnice sub denumirea "materii prime vegetale";3. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. b) sub denumirile "ceaiuri" şi "condimente naturale" se regrupează în normele tehnice sub denumirea "materii prime vegetale prelucrate primar";4. produsele desemnate la art. 1 alin. (2) lit. b) sub denumirea "materii prime pentru procesare" se vor numi în normele tehnice "materii prime vegetale prelucrate";5. produsele desemnate la art. 1 alin. (2) lit. c) sub denumirea "materii prime obţinute prin prelucrare" se vor numi în normele tehnice "materii prime vegetale pentru procesare".  +  Articolul 3Normele tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a produselor definite mai sus sunt diferite în funcţie de modul de utilizare a produselor, astfel: a) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate; b) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca produse fitofarmaceutice; c) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca medicamente.  +  Articolul 4Normele tehnice de producere, prelucrare, procesare şi comercializare a produselor prevăzute la art. 3 se aprobă prin ordine comune ale ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii,Mircea Cinteză--------