HOTĂRÂRE nr. 387 din 9 aprilie 1990privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 aprilie 1990    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Persoanele juridice care deţin tramvaie se asigura prin efectul legii pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru care vor plati o primă de asigurare de 175 lei/an pentru fiecare tramvai cu sau fără remorca.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică începînd cu data prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----