ORDIN nr. 244 din 22 aprilie 2005privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 244 din 22 aprilie 2005
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 401 din 19 aprilie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 30 mai 2005    Văzând Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,în baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, următorii termeni sunt definiţi astfel:1. plante - organisme vii care sunt în măsură, prin fotosinteză, să producă substanţe organice, pornind de la materii prime anorganice, şi ciupercile;2. plante periculoase - plante improprii consumului uman;3. prelucrarea plantelor - rezultatul oricărei manipulări care modifică planta sau părţi ale plantei pentru a servi consumului uman, fără aditivi;4. formă predozată - capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule în casete, tablete, pachete, fiole buvabile, flacoane picurătoare;5. arome - substanţe definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/90/2002.  +  Articolul 2 (1) Este interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare plante care figurează în lista nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman. (2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se stabileşte lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor. (3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se poate da derogare la interdicţia prevăzută la alin. (1) dacă se dovedeşte, printr-un dosar toxicologic şi analitic, că preparatele din plante nu conţin caracteristicile sau substanţele toxice ale plantelor din care s-au obţinut preparatele din plante.  +  Articolul 3Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub formă de componente încorporate în produsele utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, următoarele: a) ciupercile care nu sunt prevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile; b) orice produs care conţine ciuperci neprevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile; c) ciupercile uscate, întregi, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2, părţile 1 şi 2, care cuprinde ciupercile comestibile sau tăiate, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2 partea 2, care cuprinde ciupercile comestibile; d) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate între ele sau cu ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2; e) ciupercile, altele decât cele proaspete, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia; f) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia, exceptând trufele şi morilles; g) ciupercile care conţin insecte, părţi de insecte sau resturi de insecte; h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel încât pot constitui un pericol pentru sănătate.  +  Articolul 4 (1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, care au în compoziţie una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în listele nr. 2 şi 3, fără o notificare prealabilă la Institutul de Bioresurse Alimentare. În acest sens, Institutul de Bioresurse Alimentare îşi desemnează Serviciul de avizare a notificărilor, denumit în continuare Serviciu. Dosarul de notificare este depus în dublu exemplar şi cuprinde, cel puţin, următoarele date:1. natura produsului;2. lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);3. analiza nutriţională a produsului, datele cantitative şi calitative privind substanţele active semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate şi pe doza zilnică, toxicitatea şi stabilitatea;4. etichetarea produsului;5. angajamentul de a proceda la analize frecvente şi în momente variabile ale produsului şi de a pune permanent rezultatele la dispoziţia Serviciului. (2) Este interzis a se prelucra sau procesa şi a se comercializa produse ce urmează a fi utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, compuse sau care conţin una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în lista nr. 3, dacă nu este depusă, în prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse Alimentare conform celei menţionate la alin. (1). Dosarul de notificare trebuie să conţină datele prezentate la alin. (1) şi toate datele necesare privind natura, toxicitatea şi cantităţile de substanţe active cele mai importante, în măsura în care acestea sunt cunoscute şi detectabile. (3) Orice produs ce urmează a fi utilizat ca atare, parţial procesat sau procesat sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, este comercializat numai în baza avizului acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat în urma notificării prealabile a produsului. (4) În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, în scris, persoanei care l-a depus, avizul de recepţie, iar numărul dosarului de notificare va fi utilizat în toate documentele comerciale. În avizul de recepţie Serviciul poate face recomandări şi orice apreciere privind etichetarea, cu referire specială la menţiunile de avertizare. (5) Fără a intră în sfera legislaţiei medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii, se aprobă, pentru plantele marcate cu (*) în lista nr. 3 limitele maxime în substanţe active şi indicatori în vederea prelucrării, procesării şi comercializării produselor care conţin aceste plante.  +  Articolul 5 (1) Hotărârile menţionate mai sus cu privire la plantele medicinale şi aromatice sunt luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, acordat produselor utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare. Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice este înfiinţat în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004. (2) Avizările şi menţiunile Serviciului cu privire la avizările acordate sau nu asupra dosarelor de notificare a produselor sunt transmise spre analiză Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii. Acestea vizează următoarele:1. lista produselor avizate;2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;3. interzicerea comerţului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată sau nu;4. modificarea listei prevăzute în Catalogul naţional al plantelor medicinale şi aromatice.  +  Articolul 6 (1) Etichetarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, trebuie să cuprindă şi denumirea populară, dacă ea există, precum şi denumirea ştiinţifică. (2) Este interzisă comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, fără a fi preambalate.  +  Articolul 7 (1) Supravegherea pe piaţă a produselor care fac obiectul prezentului ordin este realizată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003. (2) Produsele utilizate sub formă de supliment alimentar intră sub incidenţa regulilor prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004.  +  Articolul 8Anexa cuprinzând listele nr. 1, 2 şi 3 face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 528/2001 privind producţia, importul şi comercializarea unor produse din categoria nutrienţi şi/sau suplimente alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii,Mircea Cinteză  +  Anexa Lista nr. 1 - Plante periculoase pentru consumul umanDenumire ştiinţifica--------------------Abrus precatorius LAchyrocline satUleioides DC.Aconitum napellus L.Aconitum spp.Actaea spicata LAdenium spp.Adonis spp.Aeihusa cynapium L.Agapantbus spp.Agrostemma githago L.Aleurites spp.Alkanna spp.Amaryllis spp.Ammi majus L.Anacyclus officinarum HayneAnacyclus pyrethrum (L.) Lag.Anadenantbera spp.(= Piptadenia peregrina (L) Benth.)Anagallis arvensis L.Anadenantbera spp.Anamirta cocculus (L.) Wight et Am.Anchusa spp.Andromeda spp.Anemone spp.Anhalonium lewinii HermingAnnona spp.Antlaris toxicaria (pers.) Lesch.Aquilegia vulgaris L.Arbutus unedo L.Areca catechu L.Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Bl. P. (= Chrysanthemun fiutescens L)Arisaema spp.Aristolochia serpentaria L.Aristolochia spp.Arnica chamissonis Less.Arnica montanaArtemisia abrotanum 1.Artemisia absinthium WArtemisia annua 1.Artemisia apiacea HanceArtemisia cina O. Berg et C.F. SchmidtArtemisia frigida Willd.Artemisia maritima LArtemisia nitida BertoLArtemisia pallen. Wall. ex DC.Artemisia pontica L.Artemisia umbelliformis Lam.Artemisia vallesiana Lam.Arum maculatum L.Asarum canadense L.Asarum europaeum IAscophyllum nodosum Le JolisAsimina triloba (1...) DunaJAthyrium filix-femina (L) RothAtractylis gupnnifera 1.Atractylodes macrocephala Koidz.Atractylodes ovata DC.Atropa belladonna 1.Atropa spp.Aucuba japonica Thunb.Baptisia spp.Belamcanda chinensis (1...) DC.Berberis vulgaris 1.Baraga_.iBrachyglottis spp.Brayera anthelmintica Kunth(= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. GmeL)Brugmansla spp.Brunfelsia spp.Blionia spp.Buxus sempervirens L.Cachrys pabutaria (LindL) HeO1ISt Et Heyn (= Prangos pabularia Undl.)Caladium spp.Calea zacatechichi SchltdLCalla palustris L.Callitris quadrivalvis Vent.Calophyllum inophyllum 1.Caltha palustris L.Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et ThomsonCannabis sativa 1.tCaragana arborescens LamCarlina caulescens L.Caryota spp.Catha edulis (Vahl) Forssk. ex EmilCatharanthus roseus (L) C.Don.Caulophyllum thalictroldes (L.) Michx.Centelia asiatica (L.) Urb.(_ Hydrocotyle asiatica L)Cephaelis acumlnata Karst(_ Uragoga granatensls BalD.)Cephaelis Ipecacuanha (Brot) Tussac (_ Uragoga Ipecacuanha (Brot) Baill.)Cestrum spp.Cheiranthus chem L.Chenopodium ambrosloldes L.Cicuta virosa L.Cineraria spp.Citrullus colocynthis (L.) Schrad(_ Cucumis colocyothis L)Clematis vitailba L.Clivia miniata RegelClusia roşea Jacq.Cnidoscolus spp.Colchicum autumnale L.Colutea arborescens L.Comandra spp.Conium maculatum L.Convallarla majaJis LConvolvulus scammonla L.Corlaria myrtifoJia L.Coriarla thymlfoJia Humb. et Bonp!.Coronilla varia L.Corydalis spp.Cotynanche spp.Cotoneaster spp.Crinum asiaticum L.Crotalarria spp.Croton eluteda BellO.Croton spp.Cryptostegia spp.Cupressus sempervlrens L.Cycas spp.Cynodon dactylon (L.) Pers.Cynoglossum spp.Cypripedium ca1ceolus L.Cytisus scoparius (L) Link. (_Sarothamnus scoparius (L) Koch.)Cytisus spp.Dalechampia scandens Jacq.Daphne mezereum L.Daphne spp.Datura spp.Datlffil stramonium L.Datura stramonium L. var. tatula (L.) Tort.tatula L.Delphinium spp.Derris spp.Dianthus caryophyllus LDicentra spectabills (L.) LemDichondra repens I.R. et G. Forst.Dictamnus albus L.Dieffenbachia spp.Digitalis lanata Ehrh.Digitalis purpurea L.Digitalis spp.Dipteryx odomta (Aubi.) Willd.Dirca palustris L.Drosera intermedJa HayneDrosera longlfolia L.(= Drosem anglica Huds.)Dryopteris flUx-mas (1..) SchottDuboisia spp.Echalium elaterium (1..) A Rich.Echium spp.Ephedra spp.Eranthis hyema1is (1..) Sa1Jsb.Erechtites spp.Ertobotrya japonica (Thunb.) Lind!L.Erythrina spp.Erythroxylum coca LamEuonymus atropurpureus Jacq.Euonymus europaeus 1.Eupatorium tripinerve VahlEuphorbia spp.Excoecaria agallocha LFagus sylvatica L.Ficalia renunculoides Monch.Forestiera spp.Fritillaria imperialis L.Fucus serratus L.Galanthus spp.Galega officinalis L.Galipea officinalis Hancock(= Cusparta officinalis (Hancock,) Hogl.)Garcinia hanburyi Hook. f.Gaulitheria procumbens L.Gelsenium spp.Genista tinctoria L.Glechoma hederaeea 1.Globularia alypum L.Globularia vulgaris LGloriosa superba 1.Gratiola omcinalis 1.Guatteria gaumeri Greenm.Harungana madagascariensis Lam. ex Pair.(_ Haronga madagascariensis 1. (Lam. ex Pojr.) ChoisyHedera helix LHeimia spp.Heliotropium europaeum 1.Heliotropium indleum LHeliotropium spp.Helleborus spp.Hepatica nobllis Gars.(Anemone hepatica 1.)Heracleum mantegazzlanum Sommier et Ievier Hippomane maneinella 1.Homalomena spp.Hurn crepltans 1.Hyacinthus orientalis LHyoscyamus muticus LHyoscyamus niger 1.Hyoscyamus spp.Ilex aqtllfolium LIllicium anisatum L(= Illicium religiosum Siebold et Zucc.)Indigofera tinetoda 1.Ipomoea purga (Wender.) Hayne(= Exogonium pwga_nder.) Benth.)Ipomoea spp.Iris spp.Isatis tlnctoda 1.Jatropha cunias L.Juniperus sabina 1.Kalmia latlfolla 1.Laburnum anagyroides Med1k.(= Cytlsus laburnum 1.)Lactuca virosa L.Larrea tridentata L.Lawsonia inerrnis L) (= Lawsonia alba Lam)Leucojum vernum L.Leucophae spp.Ligustrum vulgare LLiriope spp.Lithospermum spp.Lobelia inflata L.Lonchocarpus spp.Lonicera caprifolium LLophophora wiliamsU (Lern. Ex Sa1m-Dyck) J;M. Coult(= Anhalonium lewinli Henning)Lupinus spp.Lycium spp.Lycoris spp.Lyonia spp.Magnolia ollicina1is Rehder et E.H. WilsonMahonia aquifolium (Pursh) NuttMaianthemum bifolium (L) f:W. SchmidtMallotus philippensis (Lam) Mill . Arg.Mandragora officinarum L.Meconopsis spp.Melittis melissophyllum L.Menispermum canadense L.Mercurialis annua L.Mercurialis perennis LMesembryanthemum spp.Mimosa spp.Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.)Muscari comosum (L,) Mill.Myoporum laetum G. ForstNarcissus poeticus L.Narcissus spp.Nerium spp.Nicotiana spp.Nigella damascena L.Nigella saliva. L. iNymphaea alba L.Nymphaea odorata AllOchrosia spp.Omithogalum spp.Orobanche spp.Oxalis spp.Paeonia spp.Papaver somniferum L.Paris quadrifolia L.Parthenocissus quinquefolia (1..)Planch.Pausinystalia johimbe (K. Schwn.) PierrePedilanthus spp.Peganum hannala L.Petasites spp.Petunia violacea Llnd1.Philodendron spp.Physostigma venenosum BaJf.Phytolacca spp.Picramnia antidesma Sw.Pieris fonnosa (Wall.) D. DonPieris japonica (Thunb.) D. Don ex Mun:Pilocarpus spp.Piscidia piscidula (t) Sam.(= Piscidia erytluina (toefl) L.Podophyllum peltatum L.Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.)(= Polygonatum officinale AllPoncirus trifoliata (t.) Rae.Psoralea spp.Psychopetalum spp.Psychotria viridis Ruiz. et Pay.Pteridium aquilinum (t.) Kuhn.Pulsatilla vulgaris MillPyrularia pubera Michx.Quassia arnara L.(= Simaruba amara Aub1.)Quassia simaruha Le.Quassia spp.Quillaja saponana Molina.Ranunculus ficarja L.(= Ficaria ranunculoides Moench)Ranunculus spp.Rauvolfia serpentina (t.) Benth. ex KurzRauvo1fia spp.Rhododendron spp.Rhodomyrtus spp.Rhus spp.Rhynchosia spp.Richardia scabra L.Ricinus communis L.Rivina humilis LRoemeria hybrida LDC.Rubia tinctorum L.Ruta graveolens L.Ruta spp.Sanguinalia canadensis L.Sanseviena spp.Saponalia officinalis L.Sassafras officinale Nees et Ebenn.Saussurea spp.Schefllera spp.Schinus molle L.Schinus tereblnthifolius Raddi.Schoenocaulon oflkinale Cham. et Schtdl.(= Sabadi11a oficina1is Brandt. et Ratzeb.)Sdindapsus spp.Scopolia spp.Scrophularia spp.Scutellaria spp.Selenicereus grandiflorus (1..) Britton et RoseSenecio spp.Sesbania spp.Sida rhombifolia L.Solandra grandiflora Sw.Solanum nigrum LSo1enostemma argel (De1i1e) HayneSorbus domestica LSpartium junceum L.Spathiphyllum spp.Splgelia anthelmia L.Spigelia marilandica (1...) LSprekelia spp.Stephania tetrandra S. MooreStephanotis spp.Stembergia spp.Strophanthus kombe OJiv.Strophanthus spp.Strychnos nux-vomica LStrychnos spp.Symphoricarpus albus (1...) S.F. Blake(= Symphoricarpus racemosus Mlchx.)Symphytum spp.Tabebula spp.Tabemanthe Iboga Baill.Tamus communis LTanacetum balsamita L(= ChrysaDthemum balsamita (1..) Baill non L)Tanacetum cinerariifollum (frevir) Sell; Bip.(= Cluysanthemum cinerarifollum Trevir Vis.)Tanacetum vulgare L.(= Cluysanthemum vulgare (1..) Bernh.)Taxus spp.Tephrosia spp.Tetraclinis articulata (Vahl) Mast(= Callitris quadrivalvis Vent.)Teucrium chamaedrys LTeucrium pollum LThevetia spp.Thuja occidentalis LTrichoceneus spp.Trlchodesma incanum Bunge.Trlchosanthes kirilowii Maxim.Trollius europaeus LTulipa spp.Turbina corymbosa (L.) Raf.Tussilaog spp.fTylophora asthmatica Wight et Am.Urginea spp.Veratrum spp.Vincetoxicum hirundinaria MeclJk. (= Vincetoxicum ol6cinale Moench)Wilkstroemia spp.Wisteria florlbunda (Willd.) DC.Wisteria sinensis (Sims) Sweet XysmaXysmalobium undulatum (L.) li. Br.Yucca filamentosa LZanthoxylum alatum Roxb.Zigadenus spp.Lista 2 - Ciuperci comestibilePartie 1: Ciuperci comestibile cultivateDenumire ştiinţifica:---------------------Agaricus arvensis Sch. :Fr.Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Albidus (Lange) Sing.Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Avellanuss (Lange) SingAgaricus bitorquis (Quelet) SaccardoAgaricus campestris L: FrAgaricus silvicola (Vltt) Peck Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) MaireCoprinus comatus (Mull.: Fr.) Pers.Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) SingerGanoderma tsugae MUIT.Grifola frondosa (Dlcks.; Fr.) s.F.GrayHypholoma capnoides (FI:: Fr.) KummerHericium erlnaceus (Bull.: Fr.) PeTS.Himeola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.Hypsizygus tessulatus (Bull: Fr.) Sing.Hypsizygus uhnarius (Bull: Fr.) Khner f.Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.)Murrill Lentinula edodes (Berk.) PeglerLepista nuda (Bull.: r.) CookeLeucoagaricus leucothites (Vitt) WasserLyophyllum shimeji (Kawam.) HongoMorchella escuJenta (L: Fr.) Pers.Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm.Smith amp; SingerPholiota nameko (I. Ita) S. Ita amp; ImaiPleurotus comucopiae (paulet ex Pers.)Pleurotus citrinopileatus SingerPleurotus colombinusPleurotus cystidiosus O.K. MillerHydnum repandum L: Fr.Hygrophoropsis aurantiaca (W1f: Fr.)MaireLaccaria amethystina (Huds.) CookeLaccaria laccata (Scop.: Fr.) CookeLactarius deliciosus (1.; Fr.) S.F. GrayLangermannia gigantea (Batsch.; Pers.) Rostk.Lepista Inversa (Scop.) PatLepista nuda (Bull.Fr.) CookeLeucoagaricus leucothites (Vitf) Wasser (Lepiota naucina)Macrolepiota procera (Scap.; Fr.) SingerMarasmius oreades (Balt; Fr.) Fr.Morchella angusticeps PeckMorchella elata Fr.; Fr.Morchella escu1enta (1.:Fr.) Pers.Pleurotus ostreatus Uacq.: Fr.) KummerRussula cyanoxantha (Schaelf.) Fr.Russula vesca Fr.Russula virescens (Schaelf.) Fr.Suillus granulatus (L) 0. KuntzeSuillus grevillei (K1otzsch: Fr.) SingerSuillus 1uteus (L: Fr.) S.F. GrayTremella fuciformis Berk.Tricholoma caligatum (Viv.) RickenTricholoma equestre (1.: Fr.) KummerTricholoma populinumTricholoma portentosum (Fr.: Fr.) QueletTricholoma terreum (Sch.: Fr.) KummerTuber aestivum VittTuber magnatum Pico sp.Tuber melanosporum VittTuber IndicumTuber uncinatum ChatinXerocomus badius (Fr.: Fr.) GilbertLista 3 - Plante ce urmează a fi notificate dacă sunt supuse predozariiDenumire ştiinţifica--------------------Abies spp.Acacia spp.Acanthea viri1is 1. (*)Achillea millefolium 1.Artemisia vulgaris L.Asparagus officinalis L.Aspidosperma tomentosumAstragalus membranaceus BungeAstragalus spp.Avena sativa LBallota nigra L.Barosma spp.Bellis perennis LBeta vulgaris LBetula spp.Bixa orellana LBoswellia spp. Brassica sppCalamintha nepeta L) Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman(=Calamintha officinalis Moench)Calendula officinalis L.Calluna vulgaris (L) HullCamellia sinensis (L) KuntzeCapsella bursa-pastorisCapsicum spp.Carex arenada LCarica papaya L.Carlina acaulis L (*)Carpinus betulus L.Carthamus tinctorius L.Carum carvi LiCassia fistula L.rCastanea spp.Centaurea centaurium L.Centaurea cyanusi L.Centaurium erythraea RaenCeratonia siliqua LCetraria islandica Ach.Chamaemelum nobile (L) All.(_ Anthemis nobilis L)Chelidonium majus L.r)Chimaphila umbellata (L.) Barton rChondrus crispus of Stachh.(_ Fueus crispus L)Ctuysanthellum americanum VatkeCichorium intybus I.Cimicifuga racemosa L) Nutt r(Actaea racemosa Gilib.)Cinchona spp.Cinnamomum aromaticum Nees. (Laurus cassia Nees)Cinnamomum spp.Citrus sppCricus benedictus LCochlearia officinalis L.Cocos nucifera L.jCodonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (*)Colfea sppCola acuminata (p. Beauv.) Schott et Eoell.Cola ballayi CornuCola nitida (Vent.) Schott et End.Coleus forskohli (poir.) Briq. (*)Combretum micranthum G. DonCommiphora molmol Eng!.Convolvulus scoparius LConyza (=Eogeron) canadensis (L.) CronquistCopaifera officinalis (Jacq.) L.Coriandrum sativum L.Corylus avellana LCrataegus laevigata (Poir.) DC.Crataegus monogyna Jacq.Crocus sativus LCucurbita pepo L (*)Cuminum cyrninum L.Curcuma spp.Cyamopsis tetragonolobus (L) Taub.Cydonia oblonda Mill.(= Cydonia vulgaJis Delarbre)Cymbopogon spp.Cynara scolymus 1.Daucus carota LDiospyros kald Lf.Drosera rotundifolia LEcbinacea sppElettaria cardamomum (L.) MatonEleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) <*)(= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms.Elymus repens (L) Gould(= Agropyron repens (L) F. Bealv.)Epilobium_angustifolium 1.(")Equiseturn arvense L.Erica cinerea LErica tetralix 1.Eriodictyon califomicum (Hook et Am.)Tort.Erodium cicularlum (L) L'Her.Eryngium campestre L.Eschscholzia califomica ChamEucalyptus spp.Eugenia spp.Euphrasia officinalis LEuphrasia stricta Wollf ex Lehrn.Evrernia prunastri (L.) Ach.Fagopyrum esculenturm MoenchFerula assa-foetida L. (*)Ficus carica L.Foeniculum spp.Fragarla spp.Franguia alnusFraxlnus excelsior 1.Fraxlnus ornus L.Fucus veslculosus 1.Fumaria officinalis 1.Galeopsis segetum Neck.(=Galeopsis ochroleuca Lam.)Galium odoratum (1.) Scop.(Asperula odorata L)Galium verum LGarcinia cambogia Desr.Garcinia mangostana L.Gardenia augusta Merr.Gelidium spp.Gentiana spp.Geranium robertlanum 1.Geum urbanum L.Gigartina spp.Ginkgo biloba. L.Glicine max (L.) Mert.Glycyrrhiza glabra. 1.Gossypium spp.Grindelia camporum GreeneGrindelia robusta NuttPleurotus eryngii (DC: Fr.) QueletPleurotus flabellatus (M.J. Berk amp; Broome) SaccPleurotus ostreatus Oacq. Fr.) KummerPleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) QueletPleurotus sajor-caju (Fries) SingerPleurotus salmoneostramineus VassilPleurotus sp. Fionda (Eger)Polyporus umbellatus (pers. Fr.) Fr.Stropharia rugosoannulata MurrillVolvariella volvacea (Bull. ;Fr.) SingerCiupercile cuprinse în partea a 2 a a Listei 2 în măsura în care ele pot fi cultivate şi pot fi destinate consumuluiPartie 2: Champignons sauvages qui peuvent etre mis dans le commerce pour autant que la reglementation pour la conservation des especes menacees le permetteDenumire ştiinţifica---------------------Agaricus bitorquis (QueJ.) SaccAgaricus campestlis L: Fr.Agrocybe cylindracea (DC; Fr.) MaireAleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. GrayArmillaria mellea (Vahl; Fr.) Kummer s.L.Arneola auncula-judae (Bull: Fr.) Berk.Boletus edulis Bull.: Fr.Boletus erythropus Pers.Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) SingerCantharellus cibanus Fr.: Fr.Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.Coprinus comatus (Mill.: Fr.) S.F. GrayCraterellus comucopioides (L: Fr.) Pers.Disciotis venosa (pers.: Fr.)Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) SingerAcorus ca1amus 1.(*)Adiantum capillus-veneris 1.Aesculus hippocastanumAframomum angustifolium K Schum. (= Amomum angustifolium)Aframomum melegueta K. Schum.Agrimonia eupatoria LAjuga reptans L.Alchemilla alpina L.A1chemilla vulgaris L.A1chemilla xanthochlora Rothm.Alliaria petiolata (M. Bleb) Cavara et Grande Look-zonder-look(= Sisymbrium al1iaria Scop.)(= Erysimum alliaria L.)Aliumspp. iAlnus glutinosa (L.) Gaerto.Aloe ferox Mill. (*) @Aloe vera (t.) Burm. f. (*)Aloysia. triphylla (L'Her) Britton (*)(= Lippia citriodora Humb. Bonp!. et Kunth)Alpinia galanga (L.) WilldAlpinia officinarum HanceAlthaea spp.Ammi visnaga (L.) Lam. (*)(= Amomum melegueta Roscoe)Ananas comosus (L.) Merr.Anethum graveolens L.Angelica archangelica L.Angelica sinensis Diels (*)Antennaria dioica (L.) Gaertn.Anthriscus cerefolium (L) Holfm.Anthyllis vulneraria L.Apium graveolens LArachis hypogeae LArctium lappa L.(= Lappa. major Gaertn.)Arctium minus (Hill) Bernh.(= Lappa minor Hill)Arostostaphylos uva-ursi (L) Spreng. (*)Armoracia rusticana P. Gaertn.B. Mey. et ScherbArtemisia dracunculus L.Artemisia genipi WeberGrindelia squarrosa (Pursh) Dunal(Grindelia humilis Hook et Harv.)Guajacum officinale L.Guajacum sanctum 1.Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex SchultesHaematoxylum campechianum L.Hamamelis virginiana L.Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (*)Harpagophytum zeyheri Decne. (*)Hedeoma pulegloides (1.) Pers.Helantus annus L.Helanthus tuberosus L.Helichrysum arenarlum (1) Moench.Helichrysum stoechas (1.) MoenchHeracleum sphondyllum 1.Hemiaria glabra L. (*)Hibiscus spp.Hieracium pilosella .LHierocloe odorata (1.) P. Beauv.Hippophae rhamnoides LHordeum vulgare 1.Humulus lupulus L.Hydrastis canadensis L. (*)Hypericum perforatum t.Hyssopus officinalis L.Ilex paraguarensis A. St.+IJJ.Illicium verum Hook. f.Inula helenium L. (*JJasminum grandiflorum L.Jasminum officinale (Lam.)Jateorhiza palmata (Lam.) MiersJuglans regia L.Juniperus communis L.Juniperus oxycedrus L.Juniperus procera Hochst.Juniperus virginiana L.Krameria triandra Ruiz et Pav.Laminaria spp.Lamium album L.Larix spp.Laurus nobilis L.Lavandula spp.Leonurus cardiaca L. (*)Leptospermum spp.Lespedeza capitata L.Levisticum officinale W.D.j._hLiatris odoratissima Willd.(= Tlilisa odoratissima Q.F. Gmel 1..) Cass.).Linum usitatisimum L.Liquidambar styracitlua L.Lithothamnium ca1careumLotus comiculatus L.Lycopodium clavatum L.Lycopus europaeus L. C*)Lythrum salicjuia I.Malpighia punicifolia L.Malus spp.Malva spp.Maranta arundinacea L.Marrubium vulgare L.Marsdenia condurango Rchb.Matricaria spp.Medicago sativa L.Melaleuca spp.Melilotus officinalis (L.) Pall.Melissa officinalis L.Mentha spp.Menyanthes trifoliata L.Morus spp.Murraya koenigii (1.) Spreng.Myristica fragrans Van HoutteMyroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) HarmsMyrtus communis L.Nardostachys grandillora DC. (= Nardostachys grandiflora DC.)Nasturtium officinale R. Br.Nepeta cataria L. (*)Ocimum basilicum I.Oenotheta blennis L.Olea spp.Oenanthe aquatica (1...) Poir. <*)Ononis arvensis L.Ononis spinosa L.Opopanax spp.Origanum spp.Orthosiphon anistatus (HI.) Miq. (= Ortbosiphon stamJneus Benth.)Oryza sativa L.Panax spp.Papaver rhoeas L.Parletaria officinalis L.Passiflora spp.Pastinaca sativa L.Pauillnia cupana Kunth. ex Humb., Honp!. Et KunthPelargonlum spp.Persea americana Mill.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill(*)Peucedanum ostruthium (1...)W.D. (*)Peumus boidus Molina (*)Phaseolus vulgaris I..Physalis spp.Picea spp.Pimenta dioica (1...) Merr..)(=Pimenta officinalis Lind1)Pimenta racemosa (Mill.) j.W.MoorePimpinella anisum LPimpinella major (1..)Huds.Pimpinella saxifraga L.Pinus spp.Piper angustifolium Ruiz et Pav.Piper cubeba L. f.Piper longum n.Piper methysticum G. Forst. (*)Piper nigrum L.Pistacia 1entiscus L.Plantago spp.Pogostemon cablin (Blanco)Benth.Polygala spp.Polygonum spp.Populus spp.Potentilla spp.Primula spp.Prunella vulgaris L.Prunus africana (Hook. f.) Ka1kman (") (= Pygeum africanum Hook)Prunus spp.Pterocarpus marsupium Roxb.Pterocarpus santalinus L f.Pueraria lobata (Willd.) OhwiPulicaria (=Inula) dysenterica (L) Bemk.Pulmonaria officinalls L.Punica granatum L.Querqus spp.Raphanus spp.Rhamnus catharticus L. (0)Rhamnus purshianus (0)Rheum officinale Baill (')Rheum palmatum L. (')RibexRobinia pseudoacacia L.Rosa spp.Rosmarinus officinalis L.Rubus spp.Rumex spp.Ruscus aculeatus L.Salix spp.Salvia spp.Salvia officinalis (*)Sambucus spp.Sanguisorba minor Scop.Sanguisorba officinaJis L.Sanicula europaea L.Santalum album L.Santolina chamaecyparissus L.Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Potelium spinosum L.)Satureja spp.Schisandra chinensis (Kurcz.) Bail!.Sedum acre L. (")Senna alexandrina Mill. (")(= Cassia acutifolia Delile)(= Cassia senna L.)Senna tinnevelly (*)(= Cassia angustifolia Vahl)Serenoa spp. (")Sesamum indicum L.'Silybum marianum (L) Gaertn.Simmondsia chinensis (Link) Sclmeid.Sinapis spp.Sisymbrium officinale (1...) Scop.(= Erysimum officinale L)Smilax officinalis Humb.. Bonp! ei Kunth (")Solanum dulcamara L. (")Solanum tuberosum L.Solidago virgaurea L.Sophora japonica L.Sorbus aucuparia L.Spiraea spp.Stachys officinalis (1...) TrevisSterculia spp.Sle_rebil_azy (Bertoni) Hems!. Styrax spp.Swertia spp.Tamarlndus indica L.Tanacetum parthenium (1...) Schh. Bl. P. (0) (= Chrysanthemum parthenium(L) Bernh.) "Taraxacum ollicina1e WebecTerminalla chebula (Gaertn.) Retz.Theobroma cacao LQThymus spp.11liaSPltTrifolium spp.Trigonella caerulea (L) Ser.(= Melilotus caerulea Des.) Trigonella foenun-graecum L.Triticum SPYTropaeolum majus L.Tumera diffusa Wild. (*)Ulmus spp.Uncaria gambir (Hunter) Roxb.Uncaria tomentosa (Willd) D. C. (')Urtica spp. (*)Usnea barbata L.Usnea longissima Ach.Vaccinium spp.Valeriana officinalis L.Valeriana wallichii DC.Vanilla sppVerbascum spp.Verbena spp.Veronica spp.Viburnum opulus L.Viburnum prunifolium L.Vinca minor L.(*)Vinca major U.(*)Viola spp.Viscum album L. (*)Vitex agnus-castus L.Vitis sppZea mays L.Zingiber officinale RoscoeZiziphus jujuba Mill.-------