ORDIN nr. 4.058 din 10 mai 2005privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 31 mai 2005    Având în vedere prevederile art. 145 alin. (7) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.822/2005 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct de la unităţile de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 4De la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.297/2004 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct de la unităţile de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 5Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 10 mai 2005.Nr. 4.058.  +  AnexăMETODOLOGIE 10/05/2005