HOTĂRÂRE nr. 468 din 26 mai 2005privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 27 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, efectuată de structurile abilitate prin reglementările în vigoare, constând în achiziţionarea unor echipamente şi servicii de comunicaţii radioelectronice noi, necesare înlocuirii echipamentelor radioelectronice militare care lucrează în benzile de frecvenţe cedate de Ministerul Apărării Naţionale, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2Veniturile proprii din care se finanţează activitatea înfiinţată potrivit art. 1 provin din încasările obţinute de la beneficiarii licenţelor de utilizare a benzilor de frecvenţe cedate de Ministerul Apărării Naţionale şi reprezintă compensarea costurilor achiziţionării echipamentelor şi serviciilor necesare utilizării noilor frecvenţe.  +  Articolul 3Veniturile realizate conform prevederilor art. 2 rămân la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale şi se utilizează în condiţiile prezentei hotărâri pentru cheltuieli curente şi cheltuieli de capital.  +  Articolul 4 (1) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie. (2) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii respective se realizează prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice şi prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (3) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 26 mai 2005.Nr. 468.___________