ORDIN nr. 153 din 3 martie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 116 din 17 februarie 2005
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 153 din 3 martie 2005
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 358 din 25 aprilie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 24 mai 2005    Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi gospodăririi apelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2005 şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbu  +  AnexăREGULAMENT 03/03/2005