HOTĂRÂRE nr. 438 din 12 mai 2005privind actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNivelul taxelor pentru emiterea atestatelor de competenţă şi eliberarea avizelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 mai 2005.Nr. 438.  +  Anexa TAXEpentru eliberarea de atestate şi avizecare se fac venit la bugetul de stat
           
    1. Taxe pentru eliberarea de atestate
    TaxeROLRON
    a)Atestare de competenţă pentru efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de staţii meteorologice:    
    - pentru fiecare parametru meteorologic şi pentru fiecare locaţie de măsurare şi observare150.00015,00
    b)Atestare de competenţă pentru elaborarea prognozelor meteorologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic Naţional:    
    - pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional1.500.000150,00
    - pentru prognoze generale la nivel naţional sau pe suprafeţe mai mari15.000.0001.500,00
    c)Atestare de competenţă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic Naţional:    
    - pentru atestarea competenţei la nivel local sau regional1.500.000150,00
      - pentru atestarea competenţei la nivel naţional15.000.0001.500,00
    a)2. Taxe pentru eliberarea avizelor Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice800.00080,00
    b)Avizarea amplasamentului unei noi unităţi meteorologice, cu instalaţiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităţi similare din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică1.500.000150,00
    c)Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic Naţional1.500.000150,00
    d)Avizarea punerii în circulaţie a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul Meteorologic Naţional:
    - la nivel local sau regional800.00080,00
      - la nivel naţional7.500.000750,00
  NOTĂ:RON - noua codificare a monedei naţionale (Romanian New);ROL - codificarea monedei naţionale, care va fi înlocuită din data de 1 iulie 2005 (Romanian Leu).__________