DECRET nr. 379 din 27 octombrie 1984privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare şi autovehicule
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 27 octombrie 1984  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 noiembrie 1984 se înfiinţează Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, avînd ca obiect de activitate cercetarea, ingineria tehnologică şi producţia de tractoare, autocamioane, autobasculante, autobuze, troleibuze, autoutilitare şi maşini speciale, maşini-agregat, maşini agricole, remorci auto, motoare, subansamble, piese de schimb pentru produsele fabricate, asistenţa tehnica şi service, organizarea exportului, a cooperarilor şi asigurarea asistenţei tehnice pentru produsele livrate la export. Centrala industriala îndeplineşte funcţia de furnizor general intern pentru exporturile complexe din profilul ei de fabricaţie.Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov se înfiinţează prin preluarea activităţii Centralei industriale de tractoare Braşov şi Centralei industriale de autovehicule pentru transport Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov, Întreprinderea "Tractorul" Braşov şi Întreprinderea de autocamioane Braşov funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*, un număr maxim de 240 posturi şi se încadrează în gradul special de organizare. * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Întreprinderea "Automecanica" Moreni, din subordinea Centralei industriale de echipament special Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică, trece în subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.  +  Articolul 5Pe data de 1 noiembrie 1984 se înfiinţează Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, avînd obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 3.Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se înfiinţează prin preluarea activităţii Întreprinderii de comerţ exterior "Universal-Tractor" Braşov, din subordinea Centralei industriale de tractoare Braşov, şi Întreprinderii de comerţ exterior "Autoexport-import" Braşov, din subordinea Centralei industriale de autovehicule pentru transport Braşov, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 6Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor specifice - activitatea de comerţ exterior - la Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 7Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se încadrează în gradul special de organizare şi are numărul maxim de 340 posturi de personal de specialitate, de administraţie şi deservire generală.  +  Articolul 8Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 octombrie 1984, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari şi valutari şi cu contractele încheiate sau în curs de perfectare, aferenţi activităţilor preluate, trec la unităţile înfiinţate sau reorganizate, potrivit prevederilor prezentului decret, pe bază de protocol.Personalul muncitor care trece de la unităţile desfiinţate sau reorganizate la centrala nou înfiinţată sau la alte unităţi se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 9Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul muncitor devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 10Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplică în anul 1984 posturilor pe care urmează să fie transferat personalul muncitor rămas disponibil, precum şi posturilor din unităţile de la care urmează să se transfere personalul la unităţile nou înfiinţate sau reorganizate.  +  Articolul 11Funcţiile şi compartimentele aprobate pentru Întreprinderea "Tractorul" Braşov şi Întreprinderea de autocamioane Braşov prin decretele nr. 229/1974, nr. 111/1978 şi nr. 145/1977 se menţin în continuare.  +  Articolul 12Centrala industriala de tractoare şi autovehicule Braşov şi Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se doteaza cu cîte un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu, modificîndu-se în mod corespunzător, pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, anexa la Decretul nr. 277/1979.  +  Articolul 13Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini pe anul 1984.Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor corela, în termen de 30 de zile, planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetul de stat, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 14Anexa nr. 1 la Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, precum şi anexele nr. 21, 23 şi 25 la Decretul nr. 136/1984 privind îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 15Anexa nr. 3 liniutele 6 şi 7 de la pct. I la Decretul nr. 267/1981 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica potrivit prezentului decret.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 2 LISTAunităţilor din subordinea Centralei industriale de tractoare şi autovehicule Braşov 1. Întreprinderea "Tractorul" Braşov 2. Întreprinderea de autocamioane Braşov 3. Întreprinderea de maşini-agregat şi subansamble auto Sfîntu Gheorghe 4. Întreprinderea de piese auto Sibiu 5. Întreprinderea "Autobuzul" Bucureşti 6. Întreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc 7. Întreprinderea de tractoare şi maşini agricole Craiova 8. Întreprinderea mecanică Mirsa 9. Întreprinderea de mecanică fina Sinaia 10. Întreprinderea de mecanică fina Breaza 11. Întreprinderea "Automecanica" Medias 12. Întreprinderea "Automecanica" Moreni 13. Întreprinderea de radiatoare Braşov 14. Întreprinderea mecanică şi de piese de schimb Oradea 15. Întreprinderea mecanică Oradea 16. Întreprinderea "Tehnometal" Timişoara 17. Întreprinderea "Metalurgica" Buzau 18. Întreprinderea mecanică Codlea 19. Întreprinderea mecanică Braşov 20. Întreprinderea mecanică de echipamente hidraulice Galaţi 21. Întreprinderea mecanică Gheorghieni 22. Întreprinderea metalurgica "Republica" Reghin 23. Întreprinderea de piese auto Iaşi 24. Întreprinderea de piese auto Satu Mare 25. Întreprinderea "Sinterom" Cluj-Napoca 26. Întreprinderea de garnituri de frina şi etansare Rimnicu Sarat 27. Întreprinderea de piese pentru tractoare Intorsura Buzaului 28. Fabrica metalurgica Sibiu* 29. Întreprinderea de asistenţa tehnica şi service pentru mijloace de transport auto Braşov* 30. Întreprinderea de transport auto Braşov 31. Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov 32. Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare Braşov* 33. Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru autovehicule Braşov* * Unităţi fără personalitate juridică.  +  Anexa 3 MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI
             
     
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    2."Universal- Autotractor" BrasovCentrala industriala de tractoare si autovehicule BrasovExport
    -tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
        -masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
        -CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si subansamble;
        -autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
        -autobuze, troleibuze, autoutilitare;
        -autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
        -autovehicule pentru stingerea incendiilor;
        -klingherit si ferodouri;
        -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
        -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
        -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
          Import
        -tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
        -masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
        -CKD, SDK, motoare, echipamente, ansamble, subansamble si piese pentru fabricarea produselor specifice;
        -klingherit si ferodouri;
        -autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
        -autobuze, troleibuze, autoutilitare;
        -autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
        -autovehicule pentru stingerea incendiilor;
        -echipamente frigorifice si de climatizare auto si utilaje contra incendiilor pentru echiparea autospecialelor;
        -licente, studii, proiecte, knowhow, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
   
  ----------------