LEGE Nr. 85 din 13 septembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 19 septembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, adoptată în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 15 litera a) va avea următorul cuprins:"a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat, confirmat prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire fitosanitara de nivel superior şi mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitarii, manipulării şi utilizării în siguranţa a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protejarea albinelor şi a mediului înconjurător;"2. Articolul 19 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii."3. Articolul 27, partea introductivă, va avea următorul cuprins:"În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, sunt interzise:"4. Articolul 32 alineatul (1), prima propozitie va avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat, după caz, de către poliţia fitosanitara organizată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, de personalul împuternicit de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de Ministerul Sănătăţii, precum şi de Ministerul de Interne."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 septembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA---------------------------