RECTIFICARE Nr. 83 din 4 august 1995
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 4 august 1995    În Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, la art. 12 în loc de "... prevăzute la art. 13 şi 14 ..." se va citi "... prevăzute la art. 10 şi 11 ...".-------------------