HOTĂRÂRE nr. 385 din 28 aprilie 2005pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Calendarul de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 28 aprilie 2005.Nr. 385.  +  Anexa 1                             CALENDARUL                pentru acordarea ajutorului financiar în vederea             stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2005──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Etapa Activitatea Termenul/Intervalul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Depunerea cererilor la comisiile din unităţile şi Până la 30 aprilie 2005     instituţiile de învăţământ  2. Evaluarea cererilor de către comisiile din Până la 5 mai 2005     unităţile şi instituţiile de învăţământ  3. Centralizarea cererilor la Comisia Centrală, Până la 10 mai 2005     prin intermediul portalului dedicat  4. Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile Până la 11 mai 2005  5. Afişarea pe Internet a listei de beneficiari 1 iunie 2005     pentru anul 2005  6. Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei 2 iunie 2005     de beneficiari din respectiva unitate  7. Depunerea contestaţiilor 3-4 iunie 2005  8. Rezolvarea contestaţiilor 5-7 iunie 2005  9. Publicarea listei după contestaţii 9 iunie 2005 10. Eliberarea bonurilor valorice 10 - 23 iunie 2005 11. Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 11 iunie - 30 iulie 2005     de zile de la primirea bonului valoric 12. Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe 12 iunie - 5 iulie 2005     procesele-verbale de predare-primire de     către beneficiarii elevi şi studenţi 13. Depunerea de către agenţii economici a 12 iunie - 10 iulie 2005     bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi     şi de pe procesele-verbale de predare-primire     spre decontare la comisia judeţeană sau a     municipiului Bucureşti, respectiv la comisiile     din instituţiile de învăţământ superior;     înregistrarea agenţilor economici pe portalul     dedicat 14. Afişarea şi actualizarea listei cu agenţii 1 - 17 iulie 2005     economici înregistraţi, împreună cu numărul     de cereri primite 15. Decontarea către agenţii economici 11 - 27 iulie 2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice)-------------------------------------  +  Anexa 3(Anexa nr. 4 la normele metodologice)-------------------------------------                              MODELUL                 listei beneficiarilor ajutorului financiar în               vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,           care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────     Beneficiarul (părinte, tutore - în cazul minorilor) │Minorul pentru careNr. │ s-a solicitatcrt. │ ajutorul     ─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────      Numele Prenumele Judeţul Localitatea Adresa │ Numele Prenumele──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────── 1. │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────── 2. │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────── 3. │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────── 4. │──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────-----------