ORDIN nr. 302 din 25 aprilie 2005privind realizarea Registrului fermelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 12 mai 2005  Văzând Referatul de aprobare nr. 338 din 4 aprilie 2005, întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală (APIAIADR),având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor Reglementărilor Consiliului Uniunii Europene privind obligativitatea înfiinţării de către fiecare stat membru al Uniunii Europene a unui sistem integrat de administrare şi control,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă realizarea Registrului fermelor, ca element component al Sistemului integrat de administrare şi control, în vederea identificării fermierilor care pot beneficia de sprijin naţional şi de sprijin comunitar la data integrării României în Uniunea Europeană. (2) Registrul fermelor se realizează în format electronic, ca o aplicaţie informatică unitară, şi va fi gestionat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, denumită în continuare APIAIADR.  +  Articolul 2În Registrul fermelor vor fi înscrise exploataţiile care deţin şi utilizează teren agricol cu o suprafaţă totală de cel puţin un hectar.  +  Articolul 3 (1) Înscrierea în Registrul fermelor se face pe baza unei cereri scrise, completate de fermier, administratorul fermei sau de împuternicitul său. Pentru fiecare fermă din exploataţia agricolă se va completa câte un formular de cerere. (2) Formularul de cerere de înscriere în Registrul fermelor şi instrucţiunile de completare sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. (3) Tipărirea formularelor de cerere de înscriere va fi asigurată de APIAIADR, iar difuzarea acestora către fermieri se va face prin intermediul personalului centrelor locale ale APIAIADR şi centrelor agricole ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală (DADR). (4) Personalul centrelor locale ale APIAIADR, precum şi cel al oficiilor locale de consultanţă agricolă şi al DADR vor sprijini agricultorii în completarea formularelor. (5) Formularele vor fi depuse la centrele locale ale APIAIADR. Formularele depuse la centrele locale vor fi transmise săptămânal, pe bază de borderou, la sucursalele judeţene ale APIAIADR, unde datele vor fi introduse în baza de date a Registrului fermelor. (6) Lunar, baza de date judeţeană se transmite, pe baza aplicaţiei informatice, la compartimentul IT din cadrul APIAIADR.  +  Articolul 4 (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, APIAIADR va proiecta aplicaţia informatică pentru constituirea bazei de date a Registrului fermelor. (2) Aplicaţia va fi difuzată la oficiile judeţene ale APIAIADR, iar persoanele responsabile cu Registrul fermelor vor fi instruite în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin.  +  Articolul 5APIAIADR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 620/567/2003 privind aprobarea modelului Registrului exploataţiilor agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 25 aprilie 2005.Nr. 302.  +  Anexa 1     ┌─────────┬────────────┐ ┌─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    │Judeţul: │ │ │Număr de înregistrare│ │ │ │ │ │ │ │ │    └─────────┴────────────┘ ├─────────────────────┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┤                               │ Data primirii (ZZLLAAAA) │ │ │ │ │ │                               └───────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┘                               Vă rugăm nu completaţi. A se completa de                               către autorităţi    Atenţie! Urmaţi instrucţiunile de completare anexate.                                 CERERE                 privind înscrierea în Registrul Fermelor    1. Date privind exploatatia la data de --.--.2005    PERSOANE FIZICE    ┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐    │Conducător exploataţie: Numele şi prenumele │ │    ├────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────────────┴────────────────────┘    │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    └────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Beneficiaţi de pensie? DA [] NU []    Dacă da, menţionaţi categoria de pensie [ ]    PERSOANE JURIDICE    ┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐    │Denumire exploataţie │ │    ├──────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┴───────────────────────────────────────┘    │CUI/CF│ │ │ │ │ │ │ │ │    ├──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────┬────────────────────┐    │Conducător exploataţie: Numele şi prenumele │ │    ├────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────────────┴────────────────────┘    │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    └────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE    Sediul social al exploataţiei    ┌───────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    │ Judeţ │ │Localitate (com.) │ │ Cod poştal │ │ │ │ │ │ │    ├───────┴────────┴─────┬────┬─────┬─┴───┬─────┬┴────┬────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┤    │ Sat/Stradă │Nr. │ Bl. │ sc. │ Et. │ Ap. │ Sector │Tel/fax │    └──────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴───────────┘    ┌──────────────────┬─────┬─┬─┐    │ Forma organizare │ cod │ │ │    └──────────────────┴─────┴─┴─┘    Coordonate bancare    ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐    │ Număr cont (IBAN) │ │    ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤    │Banca │ │    └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    Exploatatia are mai multe ferme? DA [ ] Numărul de ferme [ ]                                       NU [ ]    Completaţi cap 2 doar pentru ferma pe care o conduceţi.    2. Date privind ferma    2.1. Date de identificare a fermei    ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐    │Denumire ferma (dacă exista) │ │    ├──────────────────────────────┴─────────────┬────────────────────┤    │Conducător ferma: Numele şi prenumele │ │    ├────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────────────┴────────────────────┘    │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    └────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Adresa fermei    ┌───────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    │ Judeţ │ │Localitate (com.) │ │ Cod poştal │ │ │ │ │ │ │    ├───────┴────────┴─────┬────┬─────┬─┴───┬─────┬┴────┬────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┤    │ Sat/Stradă │Nr. │ Bl. │ sc. │ Et. │ Ap. │ Sector │Tel/fax │    └──────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴───────────┘    2.2. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ (pe fermă)    ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐    │Suprafaţa │ din care │    │agricola ├───────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────┬─────────┤    │utilizata │Arabil │Pasuni şi│Plantatii│ Vii │Alte culturi │Gradini │    │ totala │ │fânete │ pomicole│ │permanente │familiale│    │ │ │naturale │ │ │ │ │    ├─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤    │ ha, ari │ha, ari│ ha, ari │ ha, ari │ha, ari│ ha, ari │ha, ari │    ├─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┤    └─────────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┘    INVENTARIEREA PARCELELOR AGRICOLE UTILIZATE    ┌───────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┬──────────────┐    │ Localitate │ │ Categoria de │ Suprafaţa │ Din care în │    │ (nivel comună)│ tarla │ folosinţă │ ha, ari │ proprietate │    │ │ │ │ │ ha, ari │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┬─┬─┬──┬─┬┼─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    ├───────────────┼───────────┼─────────────────┼─┼─┼─┼──┼─┼┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┤    │ │ │ │ │ │ │ .│ ││ │ │ │ .│ │ │ │    └───────────────┴───────────┴─────────────────┴─┴─┴─┴──┴─┴┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┘    În ferma dumneavoastră se ţin:    [] Bovine [] Porcine [] Ovine [] Caprine    Sub sancţiunea aplicată faptei de fals în acte publice, declar pe proprie    răspundere că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐    │ Semnătura solicitantului │ Ştampila │ Data │    │ │ (dacă este cazul) │ │    ├─────────────────────────────┤ ├────────────────┤    │ │ │ │    │ │ │ │    │ │ │ │    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘    ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐    │Certificare date Centrul local APIADR│ Certificare date colaborator │    │ │ autorizat Centru local │    ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤    │ NUMELE ŞI PRENUME │ NUMELE ŞI PRENUME │    ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤    │ DATA │ DATĂ │    ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤    │ Semnătura │ Semnătura │    └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘Se întocmeşte în 2 ex.: 1 pentru Sucursala Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industria Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi 1 se păstrează la solicitantÎn cazul în care aveţi mai multe parcele agricole, solicitaţi pagină suplimentară la centrul local (agricol).  +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREDefiniţii şi noţiuni în sensul prezentului act normativExploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole.Exploataţia agricolă poate cuprinde una sau mai multe ferme.Ferma cuprinde totalitatea organizatorică a factorilor de producţie în scopul obţinerii produselor agricole, condusă de un singur administrator. O fermă agricolă se compune de regulă din: o curte cu clădiri şi suprafeţele agricole aferente. Suprafeţele pot fi situate în diferite comune.Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică, acţionar principal, angajat).Conducătorul fermei este acea persoană care administrează şi răspunde de activitatea din fermă.Parcela agricolă reprezintă acea suprafaţă de teren care este utilizată de un fermier şi are o singură categorie de folosinţă (arabil, păşuni şi fâneţe naturale, plantaţii pomicole, vii, alte culturi permanente, grădini familiale). O parcelă agricolă poate conţine mai multe parcele cadastrale.Completarea formularuluiFormularul va fi completat de către fermier (persoană fizică, conducător de asociaţie, administrator fermă).Se va completa câte un formular de cerere pentru fiecare fermă.Informaţiile din formular se completează astfel:Numărul de înregistrare şi data primirii se completează de oficiile judeţene ale APIADR la primirea formularelor completate.1. Date privind exploataţiaPentru persoanele fizice:- se vor completa Numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP) ale conducătorului exploataţiei- se va bifa căsuţa corespunzătoare dacă beneficiază sau nu de pensie, în caz afirmativ se va scrie codul corespunzător categoriei de pensie:
  Asigurări Sociale de Stat Agricultori
  Limită de vârstă S1 A1
  Pensie anticipată S2 A2
  Invaliditate S3 A3
  Urmaşi S4 A4
  Ajutor social S5 A5
  Pentru persoane juridice se va completa:- denumirea exploataţiei- Codul Unic de înregistrare (CUI) pentru agenţii economici înregistraţi la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru celelalte instituţii- Numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP) ale conducătorului (administratorului) exploataţiei.Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice vor completa:- adresa sediului social al exploataţiei: judeţ, localitate (nivel comună), sat/stradă, etc.- forma de organizare, trecându-se codul corespunzător acesteia:
  Forma de organizare a exploataţiei Cod
  ♦ Regie autonomă (RA) 01
  ♦ Societate comercială (SC) 02
  ♦ Organizaţii cooperatiste 03
  ♦ Societăţi agricole (Legea 36/1991) 04
  ♦ Asociaţie familiala (legea 507/2002) 05
  ♦ Institute staţiuni cercetare, unităţi şcolare 06
  ♦ Instituţii publice 07
  ♦ Consilii locale 08
  ♦ Persoane fizice 09
  ♦ Alte forme de organizare (fundaţie, unitate bisericeasca, etc) 10
  - coordonate bancare (numar cont şi denumire bancă) dacă există.Dacă exploataţia are mai multe ferme se va bifa căsuţa corespunzătoare (DA), se va trece numărul de ferme şi se va completa cap 2 numai pentru ferma administrată.2. Date privind ferma2.1. Date de identificare a fermeiPentru exploataţiile cu o singură fermă (caz în care ferma se identifică cu exploataţia) această secţiune se completează numai dacă informaţiile diferă faţă de cele din cap 1.În situaţia în care exploataţia are mai multe ferme se vor completa:- denumirea fermei, numai dacă aceasta există- numele şi prenumele, CNP-ul conducătorului de fermă- adresa fermei.Pentru al doilea caz, una din ferme poate avea aceleaşi date de identificare a fermei ca cele privind exploataţia agricolă.2.2. Declaraţie de suprafaţă (pe fermă)În primul tabel se completează suprafaţa agricolă utilizată totală a fermei (suprafaţa în proprietate, arendă, concesiune, luată în parte folosită în cadrul fermei) care apoi se va defalca pe categorii de folosinţă, având ca unitate de măsură numărul de hectare şi ari.În al 2-lea tabel se vor declara toate parcelele agricole utilizate de fermă.Pentru fiecare parcelă agricolă se va specifică:- localitatea (nivel de comună) în care se află. În cazul în care parcela se află în judeţul alăturat se precizează şi judeţul.- numărul de tarla dacă acesta există, altfel se va indica denumirea ei populară sau cel puţin satul în care se află- categoria de folosinţă - se va trece codul specific fiecărei categorii de folosinţă, astfel:
  categoria de folosinţă A arabil P păşuni şi fâneţe naturale PP plantaţii pomicole V vii AP alte culturi permanente G grădini familiale
  Arabil - cuprinde terenul cultivat pentru producţie (cereale pentru boabe; plante leguminoase pentru boabe; plante industriale; cartofi; sfeclă de zahăr; rădăcinoase pentru nutreţ; legume proaspete, pepeni şi căpşuni; flori şi plante ornamentale; plante de nutreţ; plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, pentru comercializare; alte culturi în teren arabil) şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu (inclusiv terenurile de sub sere şi solarii).Păşuni şi fâneţe naturale - cuprinde terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje.Alte culturi permanente - cuprinde arbuşti fructiferi; pepiniere; teren în pregătire pentru vii, livezi, alte culturi permanente.Grădini familiale - reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei / gospodăriei agricole individuale.- suprafaţa parcelei agricole utilizate va fi precizată în hectare şi ari, menţionându-se cât din aceasta se află în proprietatea exploataţiei (deci nu este luată în arendă, concesiune, etc).Dacă în ferma respectivă se află şi animale se vor bifa căsuţele corespunzătoare speciilor de animale.Formularul va fi semnat, ştampilat (acolo unde este cazul) şi datat de solicitant. Se va viza de reprezentatul Centrului local APIADR sau de colaboratori autorizaţi ai Centrului local (Centrul Agricol, Centrul de Consultanţă Agricolă local, etc).-----------