LEGE Nr. 79 din 6 iulie 1995privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 13 iulie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Protocolul nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994.  +  Articolul 2Protocolul nr. 11 este prevăzut ca anexa la prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPROTOCOL 11 11/05/1994