ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 mai 2005



    În vederea construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, precum şi amenajării terenurilor de construcţii şi a căilor de acces,având în vedere că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, s-a creat ca urmare a inundaţiilor devastatoare din această primăvară, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuinţelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane şi sociale foarte grave,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  +  Articolul 2 (1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele şi autorizaţiile necesare construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces. (2) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuinţelor menţionate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare şi a tarifelor de racordare de către operatorul de distribuţie din zona calamitată.  +  Articolul 3Pentru achiziţionarea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces, se vor aplica prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 34.-----------