LEGE nr. 98 din 3 mai 2005privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 9 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 21 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 2, alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 38 și ale art. 49 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1 )-(5), ale art. 48, 50, 52 și 53 se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizația specială de transport emisă pentru depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată transportatorului, așa cum este menționat în autorizația specială de transport;d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei totale și/sau a dimensiunilor maxime admise, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului, se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;e) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei maxime admise pe axe până la masa maximă ce poate fi autorizată, fără autorizație specială de transport, se sancționează cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depășirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizată, fără autorizație specială de transport, se sancționează cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menționat în licența de transport, sau deținătorului vehiculului, astfel cum este menționat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;g) încălcarea restricțiilor de circulație instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;h) refuzul de a se supune verificării prin cântărire și/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;i) blocarea accesului la instalațiile de cântărire aparținând administratorului drumului se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto, dacă prin aceasta s-a încercat sustragerea sa sau a altor persoane de la obligația de a se supune verificării prevăzute la lit. h).2. La articolul I, punctul 2, la articolul 60, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1 ) cu următorul cuprins:(5^1 ) În cazul în care la locul producerii contravenției nu se găsește un spațiu amenajat pentru imobilizarea vehiculului, trebuie să se asigure în condiții de siguranță, pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului până la cel mai apropiat spațiu.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 3 mai 2005.Nr. 98.----