HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iunie 1999 (*republicată*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 3 mai 2005    ------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 17 ianuarie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999 şi ulterior a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte din prezenta hotărâre.  +  AnexăNORMA (R) 24/06/1999